Jazykové školy Praha 4 Kamýk

výraz si opakovaně napíšiřeknu nahlasv duchu, abych si ho procvičilaB. Používám referenční materiály slovníky, encyklopedie, Internet apod. a pomáhám si tak v používání daného jazyka B. Naopak nejméně zastoupenou tuto odpověď měly položky B, B a B. Iniciuji začínám konverzaci v cizím jazyce. B Chodím na mimoškolní akce, kde se mluví daným cizím jazykem B. Vypracovávám si vlastní souhrny z nového učiva nebo z informací, které jsem v cizím jazyce četl B Zastoupení jednotlivých kognitivních strategií ukazuje graf č. Graf Kognitivní strategie Kamýku školách jazykových Kompenzační strategie Patří také mezi přímé učební strategie a umožňují žákovi používat cizí jazyk bez ohledu na jeho omezené možnosti v oblasti znalostí. Kompenzují nedostatečné znalosti v oblasti gramatiky i slovní zásoby. Ve výzkumu byly kompenzační strategie Praha 12 nejpoužívanější strategií u žáků se specifickými poruchami učení graf č. Jak je patrné z grafu č. žáci se nesnaží odhadovat význam neznámého slova, ale využívají Procvičování Přijímání a produkce sdělení Analyzování a logické usuzování Vytváření struktury pro vstupy a výstupy jiných způsobů k překonávání omezení v mluvení a psaní. Téměř všechny položky měly C C nejčastější odpověď ano jazyková škola Kamýk nebo spíše ano, kromě položky C Když mluvím a nemohu si vzpomenout na správné slovíčko nebo ho neznám, pokusím se ho přiblížit pomocí gest, mimiky, posunku. Zde se nejčastěji objevovala odpověď ne a spíše ne. Nejpozitivněji hodnocenou byla položka C a C Když mluvím v cizím Budějovická

jazyce a nemohu si vzpomenout na určité slovo nebo je neznám, řeknu je alespoň česky.C Vůbec nejlépe dopadlo tvrzení Směřuji svůj ústní či písemný projev rozhovor, esej, dopis k tématům, ke kterým znám slovíčka.C Položky v části C jsou rozděleny pouze do dvou kategorií. Jejich zastoupení zobrazuje graf č. Graf Kompenzační strategie Metakognitivní strategie Tato strategie patří mezi nepřímé strategie, které umožňují žákovi koordinovat proces učení. Jsou to způsoby, jak jedinec využívá své předchozí dovednosti a zkušenosti v následném učení. Metakognitivní strategie patří mezi čtvrté v pořadí v používání strategií. Nejméně si žáci připravují a plánují učení, ale dokážou zhodnotit své učení viz graf Největší počet žáků souhlasil s tvrzením D, D a D. Na položku D Když jsem se začínal učit Kačerov cizí jazyk, nechtěl jsem zpočátku sám mluvit, nanejvýš jsem opakovalpoužíval jen rutinní a jednoduché fráze odpovídali všichni žáci

Jazyková škola Kamýk

jen ano nebo spíše ano. S převahou odpovědí ano nebo spíše ano bylo také tvrzení DPřipravuji si fyzické prostředí tak, aby podporovalo Roztyly mé učení cizího jazyka. Nejmenší počet žáků souhlasil s tvrzením D Vytvářím si přehled, propojuji nové se známým a Inteligentní jazykovou školu Kamýku odhadování Překonávání omezení v mluvení a psaní D Stanovuji si dlouhodobé cíle v učení jazyku. Metakognitivní strategie jsou rozděleny do tří podskupin a jejich zastoupení znázorňuje graf č. Graf Metakognitivní strategie Afektivní strategie Patří mezi nepřímé učební školou jazykovou Kamýku strategie a týkají se emocí, postojů, motivace a hodnot. Jejich vliv je na učení cizího jazyka velmi významný. V.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Kamýku
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola nejblíže Kamýku
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy