Jazykové školy Praha 4 Cholupice

každou odpověď byly přiděleny body ne b,spíše ne b, půl napůl b, spíše ano b, ano b. Body byly v každé kategorii sečteny a vyděleny Cholupice školou jazykovou počtem otázek. Získané hodnoty byly zaznamenány do grafu. Výsledky dotazníkového šetření byly doplněny o rozhovor s žáky, jehož cílem bylo zjistit zpětnou vazbu z administrace. Jak ukazuje graf č. nejčastěji používanými strategiemi jsou strategie kompenzační, následují Praha 12 kognitivní, sociální a metakognitivní. Strategie paměťové, které jsou ve výuce jazyka obzvlášť důležité, patří spolu s afektivními strategiemi mezi nejméně používané. Graf Používání skupin strategií Graf Používání strategií jednotlivými žáky Jiný pohled na používání strategií ukazuje graf č. Téměř u všech studentů s výjimkou žáka J převládají kompenzační strategie. Žák J používá sociální strategii, kterou ostatní žáci používají méně. afektivní paměťové metakognitivní sociální kognitivní kompenzační žák A žák B žák C žák D žák E žák F žák G žák H žák I žák J paměťové kognitivní kompenzační metakognitivní afektivní sociální Každá strategie je rozdělena do několika dalších podskupin viz graf Každé podskupině odpovídá určitý počet položek v Inventáři. Lahovičky Tabulku strategií učení cizímu jazyku s formulací položek dle R. Oxfordové uvádím v příloze této diplomové práce. Paměťové strategie Patří mezi strategie přímé a umožňují učícímu si zapamatovat informace, a poté si je vybavit, když jsou potřebné pro komunikaci. Jak je jazyková škola Cholupice

patrné z grafu č. paměťové strategie patří spolu s afektivními strategiemi mezi nejméně používané strategie. Žáci při učení nejčastěji používají vizuální a auditivní reprezentace a nejméně využívají činnosti jako je používání vjemů a fyzického ztvárnění a různé mechanické techniky viz graf č. Odpověď ano nebo spíše ano byla nejčastěji volena u tvrzení Vizualizuji si grafickou podobu slova v mysli. Např. doslova vidím před očimav hlavě, jak se píše dané anglické slovo. A. Nejvíce odpovědí ne nebo spíše ne měly jazykovou školu Cholupicích položky, které souvisí s používáním různých činností a technik k lepšímu zapamatování Nové slovíčko si fyzicky ztvárním. Např. Hrnčíře sit down sednu si nebo posadím nějakou figurku A. Používám kartičky s novým slovem na jedné straně a jeho definicí nebo jinou informací na

Jazykové škole Cholupic

druhé straně A. Na obě tyto položky spolu s položkou A Když se učím nové slovíčko, umístím je do skupiny jiných slov, která jsou nějakým způsobem podobná bylo nejčastěji odpovídáno ne nebo spíše ne Následující graf ukazuje zastoupení jednotlivých paměťových strategií. Graf Paměťové strategie Vytváření mentálních spojů Používání vizuálních a auditivních reprezentací Správné opakování jazyková škola Cholupice Využívání činnosti Kognitivní strategie Hrají při učení novému jazyku klíčovou roli. Jedná se o zacházení s cizím jazykem ve smyslu jeho zpracování, transformace žákem. Patří mezi druhou nejčastěji používanou strategii hned za kompenzačními strategiemi. graf č. Jak Roztyly ukazuje graf č. všechny kategorie měly téměř stejné zastoupení. Nejvíce zastoupenou odpověď ano nebo spíše ano měly položky B a B Nový.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Cholupicím
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Channel Crossings firma
Channel Crossings firma
Již 21 let se zaměřujeme na výuku jazyků pro firmy i veřejnost, pořádáme skupinové i individuální kurzy na míru v ČR i v zahraničí. Dále zajišťujeme tlumočení a překlady vč. expresních a soudních. Poskytujeme speciální nabídky a množstevní...Zobrazit
Praha 5 - Radotín
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov