Jazykové školy Praha 4 Braník

In Lojová, G., Vlčková, K., probíhat ve třech podobách Informování o strategiích žáci se dovědí, co to strategie jsou a jak jim mohou pomoci. Výuka by neměla probíhat jako běžná výuka, ale měla by být odlišná, pro žáky zajímavá a motivující. Jednorázová výuka jazykové školy Braníku určitých strategií žáci se dovědí o strategiích, o jejich významu, kdy je lze používat a zároveň si je vyzkouší. Dovědí se také, jak Dvorce hodnotit účinnost určité strategie. Tato krátkodobá výuka je vhodná pro jednotlivé strategie u konkrétních jazykových úloh, které žáci potřebují začít používat nebo zefektivnit jejich používání. Dlouhodobá výuka a podpora strategií učení žáci se dovědí všechny výše zmíněné informace a procvičují používání různých strategií, ale také jejich transfer na jiné situace. Vlastní výuka strategií jazyková škola Braník by neměla být jen teoretická, ale především praktická a užitečná pro žáky. Výuku lze realizovat podle modelu R. L. Oxfordové In Lojová, Kavčí Hory G., Vlčková, K., zahrnující několik fází, které učitel může dle potřeby modifikovat Přípravná fáze je klíčová. Učitel by měl znát tematiku strategií učení. Musí zvážit, jaký postoj a motivaci mají žáci, aby byla výuka strategií účinná. Musí vycházet z charakteristiky a potřeb žáků věk, pokročilost, sociokultuní zázemí, důvod učení se jazykům, cíl, jejich slabé a silné stránky. Dále je nezbytné, aby si učitel uvědomil svůj styl učení a strategie, které preferuje, a také to, že většina žáků ve třídě se

pravděpodobně bude učit jinak. Proto je třeba nabídnout žákům široké spektrum strategií, které si mohou vyzkoušet. Vhodné je také Barníku školou jazykovou analyzovat učebnici používanou ve výuce, zda podporuje strategie učení a v jaké šíři, a případně doplnit výuku o další materiály. Zlíchov Vstupní diagnostika pomůže učiteli určit, které strategie potřebují žáci rozvíjet, posílit nebo se nově naučit používat. Pro vstupní diagnostiku lze použít dotazník Language Strategy Use Survey Cohen, Oxfordová, Chiová, resp. spíše jeho českou adaptaci s vyhodnocováním on line Vlčková, Přikrylová, a d. Ke zjišťování strategií lze však využít i jiných metod a technik. Výběr strategií do výuky. Oxfordová a doporučuje zvolit pro výuku více než jednu strategii a vybrat vzájemně se doplňující a podporující se strategie, strategie užitečné

Školách jazykových Braník

pro většinu žáků a uplatnitelné i v jiných situacích a úlohách. Je vhodné kombinovat lehké a těžké strategie, tj. vyučovat současně jazyková škola Braník strategie, které jsou snadno naučitelné, se strategiemi složitějšími. Výuka strategií by se neměla zaměřovat pouze na metakognitivní a kognitivní strategie, ale i na strategie zahrnující práci s emocemi, spolupráci nebo komunikační strategie. Integrace. Je nutné si promyslet, jak v běžné výuce integrovat strategie do úkolů a cílů a učebních materiálů. Podle Oxfordové se integrace jeví jako efektivnější než samostatná výuka strategií. Žáci si díky tomu mohou uvědomit smysl a aplikaci strategií. Motivace. Je potřeba domyslet, jaký typ motivace Barrandov vložit do výukového programu pro strategie učení zda je lepší známkovat, nebo vycházet z toho, že žáci jsou motivovaní.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Braníku
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola nejblíže Braníku
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov