Jazykové školy Praha 3

působit jako handicap i v jiných školních výkonech, nejen při čtení a psaní Pokorná, V., Dyslexie je porucha postihující základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému. Žák není schopen naučit se číst běžnými výukovými metodami. V překladu dyslexie znamená potíž se slovy, přesněji vyjádřeno poruchu ve vyjadřování řečí psanou v psaní a ve Olšany zpracování psané řeči ve čtení. K základním projevům patří problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, především písmen tvarově podobných b d, s z a zvukově podobných hlásek a e, p b. Holandský profesor D. Bakker In Zelinková, O., rozlišuje dva typy dyslexie, podle toho, ve které etapě čtení se obtíže objevily. První typ obtíží je charakteristický setrváváním na jazyková škola Praha 3 percepčních mechanismech. Tyto děti nemají obtíže na počátku výuky čtení, nedělá jim obtíže identifikace písmen a slabikování. Postupem času se čtenářský vývoj zastavuje. Čtení je pomalé, ale přesné, neboť je zprostředkováno pravou hemisférou, která je přednostně využívána pro percepční a prostorové operace. Jedinci si obtížně vybavují obsah čteného textu. Příčinou je nedostatečný rozvoj levé hemisféry. D. Bakker tento typ poruchy nazývá pravohemosférová dyslexie. Pokud děti čtou na základě porozumění, jazyková škola Praha 3 lingvistických strategií, využívají paměť, hádají slova a domýšlejí si je, pak hovoříme o levohemisférové dyslexii. Děti čtou Želivského

rychle, dělají mnoho chyb, ale rozumějí čtenému textu. Ve školním prostředí se dyslexie kromě výše zmíněných projevů odráží také v osobnosti žáka, přináší pocity napětí ve všech předmětech, může vést ke snížení celkového školního výkonu a k neurotickému vývoji dítěte Zelinková, O., Dysgrafie je specifická porucha psaní postihující zejména grafickou stránku písemného projevu. Žák má Prahu 3 jazykovými školami obtíže v osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen. Stejně jako u dyslexie žáci Pražačka zaměňují tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžko čitelné, mají tendenci směšovat psací a tiskací písmena, mají

Školou jazykovou Prahou 3

problémy s dodržením lineatury. Píší pomalu, namáhavě a těžkopádně. V časově limitovaných úkolech se dopouští více chyb a obsah napsaného nekoresponduje se skutečnými žákovými jazykovými schopnostmi, neboť samotný proces psaní vyžaduje velkou koncentraci a žák se Flora není schopen soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. Dysgrafie zasahuje i do matematiky, kde žáci nedokážou provést správný školách jazykových Prahy 3 zápis čísel a mají problémy při řešení slovních úloh srov. Bartoňová, M., Zelinková, O., Dysortografie je specifická porucha pravopisu, která se projevuje ve dvou oblastech zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a obtížemi při osvojování gramatického učiva a jeho aplikaci. Mezi specifické dysortografické chyby patří zejména rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování slabik dy di, tyti, ny ni, rozlišování sykavek, vynechaná, přidaná, přesmyknutá písmena nebo slabiky a nedodržení hranic slov v písmu. V časově.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze 3
Jazyková škola Lingua nostra
Lingua nostra
Jsme jazyková škola, která se specializuje na výuku italského jazyka. Jsme tým odborně vzdělaných (filologie, pedagogika), zkušených a dynamických lektorů (českých i italských), velmi nás těší, že máme možnost předávat dále naše jazykové...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola SVĚT JAZYKŮ
SVĚT JAZYKŮ
Jsme jazyková agentura zajišťující výuku 6 světových jazyků. Naši lektoři vždy dojíždí za studenty. Zajistíme výuku všech jazyků.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Hana Martincová
Hana Martincová
Nabízíme výuku jazyků individuálně i v malých skupinách. Vyučujeme francouzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu, němčinu a další.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jana Malá Štěpánková
Jana Malá Štěpánková
Jazyková agentura Jana Štěpánková - Foreign Language Service (JŠ-FLS) existuje od roku 1999. Působíme v Praze a blízkém okolí a specializujeme se na individuální výuku a výuku malých skupin (pro firmy i jednotlivce), obvykle s docházkou lektora ke...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola ASSE
ASSE
Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Slůně
Slůně
Naše jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků, s. r. o., zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě. Nyní se zde nachází centrála naší společnosti a k ní přibyly čtyři pobočky - v Brně, Praze, Plzni a Hradci...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Czech Language Training
Czech Language Training
Čeština pro cizince (Czech for foreigners). Nabízíme intenzivní, standardní, páteční, víkendové či individuální kurzy českého jazyka pro cizince pro všechny úrovně. Zajišťujeme také speciální poradnu pro výslovnost. Pořádáme každoročně...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Rodet
Rodet
Jazyková škola se specializuje na výuku angličtiny - pro veřejnost, firmy i jednotlivce. Připravujeme na různé zkoušky - maturita, přijímací zkoušky na VŠ, PET, FCE. Vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně....Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Sofie English
Sofie English
Jsme jazyková škola a učíme mluvit anglicky. Nabízíme individuální i skupinové kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy. Pro skupinu studentů od 5 osob výše můžeme udělat nabídku přesně na míru. Výuka probíhá pouze v angličtině. Vyučujeme...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola nejblíže Praze 3
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola AjFj
AjFj
Nabízíme individuální a firemní výuku anglického i francouzského jazyka. Specializujeme se na doučování studentů. Připravujeme kurzy na míru. Provádíme jazykový audit.Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ELVIS
ELVIS
Hlavním zaměřením jazykové školy je výuka angličtiny zkušenými lektory intenzivní formou v přátelském prostředí. Nabízíme klasické kurzy angličtiny, kurzy španělštiny, firemní výuku, obchodní angličtinu. Škola funguje již od roku 1990 a...Zobrazit
Praha 8 - Karlín