Jazykové školy Praha 4 Písnice

pravidelně připravuje, nepoužívá strategie vědomě. Žák nejčastěji používá kompenzační a kognitivní strategie. Zastoupení jednotlivých učebních strategií přepočtených na procenta ukazuje graf č. V praxi to znamená, že se význam slov snaží odhadnout podle chování a gestikulace. Pokud sám nějaký výraz nezná nebo si na něj nevzpomene, řekne jej raději česky nebo přiblíží pomocí gest. Jazyk jazyková škola Písnice procvičuje tak, že se dívá na anglické filmy, v konverzaci raději používá ustálená spojení nebo fráze. Výuku čtenářské strategie RAP považoval za velice přínosnou, neboť se teď cítí mnohem jistější při čtení neznámého textu v angličtině, ke čtení přistupuje s Praha 12 menší obavou, a tudíž je i lépe koncentrovaný. Díky strategii RAP se zlepšily i jeho komunikační dovednosti, již není tak nejistý a více Hrnčíře si věří při ústním projevu. Je i v hodinách aktivnější, neboť se mu podařilo odbourat nervozitu při mluvení. Při rozvíjení komunikativních dovedností je proto u něho velice důležitá opora v textu. Dokáže snadněji zformulovat větu, když má o čem hovořit a zná klíčová slova. Graf Percentuální zastoupení strategií učení žáka A Analýzu jednotlivých položek dotazníku žáka A jsme shrnuli do Písnice školy jazykové přehledné tabulky, kde jsme vytvořili několik kategorií, které jsou z naseho pohledu užitečné pro učitele při práci s žáky se specifickými poruchami učení v rámci výuky cizího jazyka. Osvojování nové slovní zásoby paměťové strategie Nové slovíčko se učí v

kontextu Vizualizuje si jeho grafickou podobu K učení nevyužívá činností např. fyzické ztvárnění slovíčka, používání kartiček Procvičování kognitivní strategie Nový výraz si opakovaně řekne nebo napíše Používá raději fráze a ustálená spojení Občas se dívá na anglické filmy Odhadování významu slov kompenzační strategie Význam slova se snaží odhadnout podle chování lidí a jejich gestikulace, nikoliv na základě svých jazykových znalostí Překonávání omezení v mluvení a psaní kompenzační strategie Když si nevzpomene na slovíčko, řekne jej raději česky nebo se ho pokusí přiblížit pomocí gest, posunků Cizojazyčné konverzaci se na paměťové kognitivní kompenzační metakognitivní afektivní sociální žák A určitá témata, kde nezná slovíčka, vyhýbá Příprava a plánování učení jazyková škola Písnice metakognitivní strategie Zajímá se, jak se lépe učit Vede si sešit, kam si píše novou látku, slovíčka atd. Nesnaží se sám aktivně Roztyly vyhledávat příležitosti k používání jazyka Evaluace učení metakognitivní strategie Učí se z chyb, které při používání jazyka dělá Rozkoš Hodnotí celkový pokrok, který při učení učinil Spolupráce při učení sociální strategie Spolupracuje, učí se nebo žádá o pomoc osoby, které jazyk perfektně ovládají Se spolužáky spolupracuje jen občas Tabulka Analýza kategorií strategií učení žáka A Žák B U žáka jazykovými školami Písnici stále přetrvávají specifické poruchy učení, a to dysgrafie a dyslexie. Jak je patrné z posledního vyšetření, výukové problémy jsou

Jazykové školy Písnici

negativně ovlivněny nejen poruchami učení, ale také oční vadou strabismem. Největší obtíže má v oblasti zrakové diferenciace, oslabena.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Písnici
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč