Jazykové školy Praha 6

faktory, např. vlivem prostředí, přispívají ke vzniku dyslexie. Také M. Bartoňová uvádí, že i když dědičné faktory při vzniku poruchy dominují četnost dědičnosti se uvádí jsou stejně tak významné faktory prostředí a jejich spolupůsobení s genetickou výbavou. R. K. Olson Prahou 6 jazykových škol In Pokorná, V., taktéž upozorňuje na opatrnost při vynášení jednoznačných soudů, neboť důkaz o výskytu poruch učení v rodině není dostatečný pro vyvozování genetického vlivu, protože v rodině se předává také způsob života. Předávají se i postoje číst a návyky ke čtení, a tyto vlivy prostředí nelze nikdy dostatečně eliminovat. Podle něj však výsledky genetických výzkumů mohou pomoci rodičům jazyková škola Praha 6 dětí, kteří trpí specifickou poruchou učení. Pokud se dozvědí, že příčina potíží jejich dítěte je genetická, sníží se u nich pocit viny, který prožívají. Také jim toto zjištění pomůže lépe pochopit situaci dítěte nebo vlastní situaci a porozumí lépe jeho nebo svým obtížím a neviní dítě z neschopnosti nebo lajdáctví. Neurologické pojetí shledává příčinu poruch učení v odlišnostech ve vývoji mozkových struktur, v jejichž důsledku se vytvářejí abnormální spojení mezi neurony v mozkové kůře. E. L. Grigorenková In Pokorná, V., se zmiňuje o dvou abnormalitách ve struktuře mozku jedná se o přítomnost neobvyklého symetrického povrchu mozku, týkající se Červený vrch především spánkového laloku, kde probíhá zpracování sluchových informací. Bylo zjištěno, že u osob s dyslexií je v pravý spánkový Petřiny

lalok stejně velký nebo větší než pravý, zatímco u osob bez poruchy se toto zjištění objevilo pouze u z nich. Další odlišnosti ve struktuře mozku u dyslektiků je výrazně menší corpus callosum tuhé těleso, který propojuje obě hemisféry a umožňuje tak oboustranný přenos informací Pokorná, V. I když je vědecky dokázáno, že osoby s dyslexií vykazují určité abnormality ve fungování a struktuře Jenerálka mozku, C. Hulme a M. Snowing In Nijakowska, J., upozorňují také na možnost, že omezené zkušenosti se čtením u lidí s dyslexií se stávají faktorem, který může ovlivnit strukturu a fungování mozku. Tudíž rozdíly v mozkové struktuře a aktivitě mohou být považovány spíš jako důsledek čtenářských obtíží než jako jejich příčina. Cereberální teorie vysvětluje příčiny poruch učení na základě deficitu ve Na Bateriích struktuře a fungování mozečku. Mozeček byl po řadu let považován za motorickou oblast, která se podílí na osvojování a automatizaci pražskou instalatér

Školou jazykovou Praze 6

motorických dovedností. Výzkumy z posledních let však ukazují, že se mozeček také významně podílí na aktivitách čelní kůry mozkové, včetně Broccovy řečové oblasti. Dále se ukazuje, že mozeček ovlivňuje automatizaci jakýchkoliv dovedností, nejen motorických, ale také kognitivních a má také vliv na vnitřní řeč. Spojitost mozečku s dovednosti číst a psát je evidentní. Psaní vyžaduje plynulost pohybů, jazyková škola Praha 6 koordinaci a automatizaci, tedy aktivity ovlivňované mozečkem. Při čtení je mozečkové postižení zřejmé. Vývoj motoriky neprobíhá jazykovými školami Praze 6 plynule, je narušená senzorická zpětná vazba, dítě nepřesně vnímá zvuky řeči, hláskovou stavbu slov, není schopno vyhledávat rýmy..

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze 6
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Alfa Language Clubs
Alfa Language Clubs
Jazyková škola nabízí jazykové kurzy individuální i skupinové maximálně do 6 studentů, pro veřejnost i firmy. Vyučuje Anglický, Německý, Francouzský, Ruský, Španělský i Italský jazyk. Pořádá akreditované kurzy pro DVPP. Zajišťuje překlady i...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola BUMBLE BEE
BUMBLE BEE
Soukromá anglická jazyková škola pro děti předškolního věku od 2,5 do 6 let. Nabídka zájmových klubů, letních programů a odpolední družiny. Cílem školy je nejen výuka jazyka, ale zejména nacházení a rozvíjení jedinečného talentu jednotlivých...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola Open Doors
Open Doors
Angličtina a francouzština - obecné a specializované kurzy (obchodní jazyk, konverzace, EU institucí) - pro jednotlivce, firmy a instituce.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola CZ LINGUA
CZ LINGUA
Nabízíme kurzy češtiny pro všechny úrovně, individuální nebo skupinové (2-5 studentů) v naší škole, ve firmě či doma. Učebny jsou vybaveny moderní technikou, v každé je také PC s připojením k internetu. Po úspěšném zakončení kurzu vystavíme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Iuliia Andrieieva
Iuliia Andrieieva
Zajišťuji výuku němčiny, angličtiny, ruštiny pro děti od 4 let, mládež, dospělé individuálně a ve skupinách.Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Anthony Thomas Facer
Anthony Thomas Facer
Provozuji jazykovou školu se zaměřením na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola STUDYLINE Praha 6
STUDYLINE Praha 6
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola nejblíže Praze 6
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře