Jazykové školy Praha západ

větších obtíží. Častější jsou případy, kdy porucha v nějaké formě přetrvává. V oblasti samotného školního výkonu jsou u žáků se specifickými poruchami učení patrny nedostatky v akademických dovednostech, jako je čtení, jazykové vyjadřování a matematika. Nejčastějším problémem je pomalejší tempo a nedostatky v písemném vyjadřování. Porucha u středoškoláků může změnit postoj ke čtení a psaní. Neradi čtou, a to má za následek menší přísun informací a omezení rozvoje slovní zásoby. Žáci také vykazují jazyková škola Praha západ nedostatky ve sluchové a zrakové percepci a sluchové a zrakové paměti, což se projeví především v technice čtení. M. Bartoňová uvádí Homolka tyto potíže, které se projevují při hlasitém i tichém čtení čtení je pomalé a rozvážné, žák přeskakuje slova a při hlasitém čtení opakuje řádky, může zaměňovat, vypouštět, přidávat nebo přesmykovat písmena a slabiky, často ztrácí pozici na stránce, Radlická vyhýbá se hlasitému čtení, neumí ve slovech vypozorovat základní fonetické elementy a porozumění textu ustupuje do pozadí. Problémy zasahují i do gramatiky a psaní. Psaní je neuspořádané, obvyklé jsou chyby v interpunkci. O. Zelinková uvádí další obtíže, které školy jazykové Praze západ přímo nesouvisí s běžnými akademickými dovednostmi problémy v organizaci práce, neschopnost psát souvislé texty seminární práce, referáty atd. a nesprávné pracovní návyky např. učení se drilem. Z. Michelová se domnívá, že žák se specifickou poruchou učení se

dostává na střední škole do problému díky tomu, že na tomto typu školy již není tolik času na procvičování osvojované látky v jazyková škola Praha západ hodinách a klade se důraz na rychlé zpracování zadaných úkolů a bezchybnou prezentaci osvojeného učiva. Studenti podle ní mohou působit jako líní, pohodlní, bez zájmu o předmět, a přitom mnohdy musí vyvinout větší úsilí než ostatní studenti. Často mají problémy s Nové Butovice časovou orientací, nejsou schopni si naplánovat, kolik času jim zbývá do odevzdání práce. Dalším problémem je menší schopnost připravit kadeřnictví u Prahy západ

Prahy západ školách jazykových

se na zkoušení většího rozsahu. To souvisí s výše uvedenými problémy v organizaci práce. Právě organizace a plánování patří k tzv. Vypich exekutivním funkcím, které představují vyšší duševní činnost, které slouží k činnostem jako je plánování, monitorování a kontrola jednání Brunsting, M. In Bartoňová, M., Vítková, M., Jak již bylo zmíněno, u malé části středoškoláků může dojít ke zlepšení specifických obtíží. Je to dáno především přiměřeností nápravného postupu, trpělivostí a vytrvalostí žáka i jeho rodičů. Pravděpodobnost, že dospívající své těžkosti překoná, závisí na několika faktorech. Nejdůležitější je psychická stabilita a jazykových škol Praze západ celková odolnost vůči zátěži, dobré sociální kompetence, podpora rodiny a vrstevníků. Důležité je i porozumění učitelů a odborná pomoc. Dalším faktorem, který pozitivně ovlivňuje školní výkon je i změna způsobu uvažování v období dospívání, kdy se mění postoj k vlastním obtížím. Žák může uplatňovat různé způsoby kompenzace, např. volbu takového osvojování učiva, kterou specifické poruchy.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze západ
Jazyková škola školka Kryštof
školka Kryštof
Školky a Club Junior v různých lokalitách. Profesionální v přístupu i obsahu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti od 3 do 18 let a výuku angličtiny, němčiny a španělštiny pro dospělé.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola škola Domluvte se
škola Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce. Firemní jazykové...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Kristýna Pragerová
Kristýna Pragerová
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Rudná
Jazyková škola Kidr
Kidr
Nabízím interaktivní individuální i skupinovou výuku cizích jazyků, angličtiny, francouzštiny, italštiny či chorvatštiny, dále překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola nejblíže Praze západ
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov