Jazykové školy Praha 4 Hodkovičky

učební strategie mohou sloužit jako kompenzační prostředek určitých deficitů učení a že zavedení systematické výuky strategií vede k efektivnějšímu učení žáků se specifickými poruchami učení. Hlavním cílem diplomové práce je specifikovat přístupy k žákům se specifickými poruchami učení se zaměřením na strategie učení v rámci výuky anglického jazyka na střední škole. Dílčí cíle Zjistit, které strategie učení cizího jazyka preferují žáci se specifickými poruchami učení na střední škole. Ověřit vhodnost strategie RAP u žáků se specifickými poruchami učení v rámci výuky anglického jazyka. Vzhledem ke stanoveným cílům byly formulovány následující jazyková škola Hodkovičky výzkumné otázky Výzkumná otázka č. Mají žáci se specifickými poruchami učení na střední škole osvojené strategie učení cizího jazyka Výzkumná otázka č. Jaké strategie žáci se specifickými poruchami učení používají nejčastěji v rámci osvojování anglického jazyka Výzkumná otázka č. Umožňuje metoda RAP zlepšení úrovně v oblasti porozumění čtenému Výzkumná otázka č. Je zavedení systematické výuky učební strategie v rámci hodin anglického jazyka efektivní Výzkumné šetření probíhalo v období září březen v Barrandov několika fázích. Pro splnění stanovených cílů byly použity výzkumné techniky smíšeného výzkumného šetření. V rámci kvalitativního Praha 12 výzkumného šetření byly použity následující výzkumné techniky Analýza odborné literatury Pozorování Polostrukturovaný rozhovor Práce jazyková škola Hodkovičky

s anamnestickými daty Experiment Dotazník Strategie učení se cizímu jazyku Vzhledem k počtu informantů je tato technika Dotazník Strategie Hodkovičkám jazykových škol učení se cizímu jazyku v našem výzkumném šetření vnímána jako součást kvalitativního výzkumu. Praktická část diplomové práce se sestává ze dvou oblastí část Zjišťování strategií učení se cizímu jazyku část Využití metody RAP v rámci výuky anglického jazyka Dvorce Charakteristika výzkumného souboru Výzkumné šetření probíhalo na střední škole elektrotechnické v Ostravě. Výuka cizích jazyků na jazykovou školu Hodkovičkami této škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání. Žáci se zde učí pouze jeden hlavní hlídají dítě nedaleko Prahy 4 Hodkoviček

Školy jazykové Hodkovičkách

jazyk, a to jazyk anglický nebo německý. Ve výběru jazyka žáci většinou navazují na vyučovaný jazyk na základní škole. Hodinová dotace Lahovičky jsou tři vyučovací hodiny týdně. Hlavním cílem výuky je připravit žáky na úroveň B podle Společného evropského referenčního rámce. U žáků, kteří nastoupí do ročníku se tedy předpokládá, že jejich znalost jazyka je na úrovni A, jak je stanoveno v RVP pro základní vzdělávání. Nicméně někteří žáci, a především žáci se specifickými poruchami učení, zdaleka této úrovni svými jazykovými znalostmi neodpovídají. Jejich jazykové znalosti jsou na úrovni A, mnohdy i horší. Tito žáci si většinou maturitu z cizího jazyka nevolí. Nicméně aby se přiblížili úrovni svých spolužáků a hodiny anglického jazyka byly pro ně efektivnější, je třeba, aby si osvojili potřebné strategie učení a své případné nedostatky tak co nejrychleji doplnili. Zájem o studium na této škole je především z řad.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Hodkovičkách
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola nejblíže Hodkovičkám
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov