Jazykové školy Praha 4 Krč

čtenářské strategie zvané RAP může pomoci tuto oblast u žáků se specifickými poruchami učení podpořit. Zaměřím se na práci s textem, vyžadující takovou čtenářskou dovednost, která vede k pochopení hlavní myšlenky, podstaty textu a zapamatování si podstatných informací. Strategie RAP Tato strategie patří mezi kognitivní strategie umožňující žákům a studentům snáze porozumět čtenému a to tak, že jim pomůže najít hlavní myšlenku určité části textu. Žákům se předkládá mnemotechnická pomůcka RAP R readpřečti si, A ask yourself Budějovická zeptej se sám sebe, jaká je hlavní myšlenka v tomto odstavci a dvě důležité informace, P paraphraze řekni hlavní myšlenku a důležité informace vlastními slovy. Třetí krok vychází z předpokladu, že přeformulování vede k lepšímu zapamatování a pochopení čteného textu. Tato metoda byla vyvinuta na univerzitě v Kansasu již v roce kdy autoři této strategie zjistili, že se studenti zlepšili ve schopnosti Krč školou jazykovou porozumět čtenému o poté, co si osvojili strategii. Metoda je součástí tzv. Deshlerova programu, který je v současné době nejrozšířenější ve Spojených státech. Jde o přístup, který nacvičuje strategie učení. Vede žáky k tomu, aby si nejprve uvědomili své jazyková škola Krč současné učební návyky, pak je vyzývá, aby popsali svou učební strategii. Nakonec žáci svou strategii modelují, zdůvodňují ji a uvědomují si ji jako proces. Pak si strategii verbálně nacvičí a uskuteční se na kontrolním materiálu. V poslední etapě žáci Kačerov

provádějí zpětnou vazbu, kontrolují výsledek a celou práci hodnotí Pokorná, V. Tato metoda je dobře použitelná jak pro žáky základních školy jazykové Krčí tak i středních škol ke zlepšení čtenářských dovedností v mateřském jazyce. Já se tuto metodu pokusím modifikovat, aby byla dobře uplatnitelná i v rámci výuky cizího jazyka. Cílem tedy bude naučit žáky pracovat s touto strategií vědomě, aby věděli, kdy a proč ji mají použít. Průběh výzkumného šetření Výzkum probíhal v několika fázích po dobu tří měsíců. V první fázi, ještě před jazyková škola Krč začátkem samotného experimentu musel být vytvořen vhodný soubor textů, který by svou obtížností odpovídal úrovni jazyka žáků, kteří se experimentu účastnili. Při výběru se vycházelo z toho, že v prvé řadě musí text žáky motivovat, tudíž nesmí být pro ně příliš náročný po obsahové i jazykové stránce. Na začátku byly vybrány velice krátké texty, sestávající se maximálně ze dvou odstavců, aby Spořilov svou náročností žáky příliš neodradily. Byly zvoleny krátké zprávy a zajímavosti ze světa z internetových stránek News In Levels.,

Jazykové školy Krče

které byly po formální stránce upraveny. Texty jsou zde rozděleny do tří úrovní odpovídající začátečníkům podle společenského referenčního rámce úroveň A, mírně pokročilým úroveň A a středně pokročilým úroveň B. Pro výzkumný soubor byla zvolena úroveň A, neboť tato nejlépe odpovídá jejich úrovní osvojených znalostí anglického jazyka. Druhý soubor textů obsahoval články stejné úrovně, Pankrác ale již mnohem delší až pět odstavců. Obsahově byly vybrány texty, které jsou pro žáky z hlediska věku a pohlaví zajímavé a podnětné..

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Krči
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola nejblíže Krči
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady