Jazykové školy Praha 4

dysortografické chyby objevují častěji, přibývají chyby pravopisné i v jevech, které si dítě osvojilo a umí je ústně správně zdůvodnit. Obtíže se manifestují i při výuce cizího jazyka srov. Bartoňová, M., Zelinková, O., Dyskalkulie je porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace matematické představy a geometrii. Podle obtíží můžeme tuto poruchu rozdělit na několik typů Praktognostická dyskalkulie se projevuje narušením matematické manipulace s předměty nebo nakreslenými symboly Roztyly tvoření skupin předmětů, porovnávání počtu předmětů. Dítě nedospívá k pojmu číslo. Verbální dyskalkulie se projevuje obtížemi v jazyková škola Praha 4 označování množství a počtu předmětů, operačních znaků a matematických úkonů. Lexická dyskalkulie je neschopnost číst matematické Spořilov symboly číslice, čísla, operační symboly. Grafická dyskalkulie je neschopnost psát matematické znaky. Operační dyskalkulie se projevuje Prahu 4 jazykovým školám narušenou schopností provádět matematické operace sčítání, odčítání, násobení, dělení a další. Ideognostická dyskalkulie je porucha v oblasti pojmové činnosti, týká se především chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi Bartoňová, M. Dyspinxie spolu s dysmúzií a dyspraxií patří mezi specificky české projevy. Jedná se o poruchu kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby. Zacházení s tužkou je neobratné, dítě nedokáže převést svou představu z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír Zelinková, O.,

Dysmúzie postihuje schopnost vnímání a reprodukce hudby. Dítě má obtíže v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, není schopno

Školách jazykových Prahou 4

reprodukovat rytmus. Má potíže se čtením a zápisem not, což spíše souvisí s problémy dyslektickými a dysgrafickými Zelinková, O., jazykové školy Praze 4 Dyspraxie je specifická porucha obratnosti, která se projevuje jak v běžných denních činnostech, tak ve škole při vyučování, kdy dítě není schopno vykonávat složitější úkony. Bývají velmi pomalé, nešikovné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné, a to u dítěte vytváří nechuť k motorickým činnostem. Tato porucha se může projevit nejen v psaní, ale také v rámci různých výchov a v řeči Zelinková, O., Stále větší diferenciace poruch vedou k vyčlenění těch poruch, které se odpoutávají od řečové oblasti. Označují se Kačerov jako neverbální poruchy učení. Charakteristickým rysem jsou obtíže v prostorové orientaci, dítě má problémy zapojit se do míčových her. jazyková škola Praha 4 Má také obtíže v sociální orientaci, kdy nedokáže odhadnout postoje dětí či dospělých, interpretovat jejich výraz, gesta a přízvuk hlasu. Rychlost čtení je průměrná se slabším porozuměním. Paměť pro fakta dosahuje výborné úrovně. Vývoj řeči je dobrý, slovní zásoba není postižena. Užití řeči je však necitlivé, sociálně nepřiměřené. Děti nerozumí slovním hříčkám, metaforám, nepochopí Budějovická vtip, nemají smysl pro humor. Tyto poruchy zdánlivě méně postihují děti v období školní docházky, protože se netýkají výuky hlavních předmětů, ale pro vývoj osobnosti mohou být stejně závažné jako např. dyslexie Zelinková, O., V. Pokorná nabízí novější klasifikaci.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze 4
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Helen Doron English
Helen Doron English
Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka