Jazykové školy Praha 4 Újezd u Průhonic

Dokáže také lépe odlišit podstatné od méně důležitého, nemá problém najít v textu klíčové informace a myšlenky. Je více motivován jazyková škola Újezd u Průhonic ke čtení v anglickém jazyce a snaží se o čtení cizojazyčných textů i mimo výuku angličtiny. Tabulka Percentuální zastoupení strategií jazyková škola Újezd u Průhonic učení žáka C Z analýzy jednotlivých položek dotazníku, zjišťujícím strategie učení se cizímu jazyku vyplývají tyto skutečnosti o žákovi C Osvojování nové slovní zásoby Nové slovíčko propojuje s tím, co už zná Používá vizuální představy nové slovíčko si zapamatuje, když si ho představí na stráncetabuli Používá kombinace zvukové a vizuální představy K učení nevyužívá činností paměťové kognitivní kompenzační metakognitivní afektivní sociální žák C používá kartiček, fyzického ztvárnění Procvičování Snaží se myslet v cizím jazyce Dívá se na filmy Známá slova používá v nejrůznějších kombinacích a vytváří z nich nové věty Kateřinky Odhadování významu slov Význam slova se snaží odhadnout na základě svých jazykových znalostí Překonávání omezení v mluvení a psaní Opatov Když neví správné slovíčko, vytvoří si ho podobně nebo úplně nové Když si nemůže vzpomenout na slovíčkofrázi, použije jiné se stejným významem nebo je opíše Příprava a plánování učení zajímá se, jak se lépe učit neplánuje si program tak, aby měl dostatek času na učení se jazyku nestanovuje si dlouhodobé cíle v učení jazyku Evaluace učení nevšímá si chyb, které v jazyce dělá Hodnotí

celkový pokrok, který při učení učinil Spolupráce při učení spolupracuje a žádá o pomoc osoby, které jazyk perfektně ovládají S anglických školek v Praze 4 Újezdu u Průhonic

Újezdu u Průhonic školou jazykovou

vrstevníky, spolužáky nespolupracuje Tabulka Analýza kategorií strategií učení žáka C Žák D Žákovi byly v průběhu docházky na ZŠ Rozkoš diagnostikovány specifické poruchy učení dyslexie a grafomotorické obtíže. Při kontrolním vyšetření v souvislosti s přechodem žáka na střední školu byla potvrzena přetrvávající dyslexie. Žák s výběrem střední školy není spokojen, raději by studoval na gymnáziu, ale jazykových škol Újezdu u Průhonic vzhledem k jeho prospěchu a obtížím na základní škole mu byla doporučena střední odborná škola. Chlapec je velmi inteligentní, podle Jižní Město vyšetření se jeho úroveň pohybuje v horním pásmu vrstevnického průměru. Je velmi introvertní, v kolektivu ani ve vyučování se příliš neprojevuje. Angličtina patří k jeho oblíbeným předmětům, ve srovnání s ostatními předměty má i z tohoto předmětu lepší známky. Na základní škole byl zvyklý se pravidelně připravovat, tudíž při přechodu na střední školu patřil se svou úrovní angličtiny k lepším žákům. Sám říká, že se umí učit efektivně nemusí se učit dlouho, ale pravidelně. V hodinách angličtiny není příliš aktivní, jazykové školy Újezdu u Průhonic odpovídá, jen když je tázán. Jeho pasivita však nepramení z toho, že by nevěděl, ale spíš ze strachu, že něco řekne špatně. Dává si velký pozor na chyby, když si není jistý gramatickou správností sdělení, raději nic neřekne. Písemný projev je také v normě, pokud se mu poskytne dostatek času na promyšlení nebo opravu chyb. Má velkou slovní zásobu, což se projevuje především v písemném projevu, při.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Újezdu u Průhonic
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka