Jazykové školy Praha východ

krokem v rozhodování žáka o svém budoucím profesním zaměření. Zvolit si střední školu není vůbec jednoduché, neboť při této volbě Jahodnice hraje roli řada faktorů úroveň schopností, zájmy žáka, finanční náročnost studia i délka studia. Je také nutné zvážit uplatnění na jazyková škola Praha východ trhu práce a nároky na profesi v jednotlivých oborech. Pro žáky se specifickými poruchami učení je školní docházka stresující části života, a proto je jejich cílem absolvovat školu co nejrychleji a najít si brzy pracovní místo. Z tohoto důvodu si také volí po základní škole jednoduché obory středních odborných učilišť a o vysoké škole ani neuvažují. Doporučení vhodné profese, respektive volba školou jazykovou Praze východ vyhovující střední školy je úkolem profesního poradenství, neboť podpora ze strany rodiny nebývá u těchto žáků vždy dostačující. Z tohoto důvodu je stěžejním úkolem základní školy, zejména pak výchovných poradců, aby těmto žákům při volbě povolání pomáhali a poskytovali jim dostatek informací M. Bartoňová, P. Pitnerová a kol., Střední vzdělávání zajišťuje žákům úplné střední, úplné Praha 14 střední odborné nebo střední odborné vzdělávání, připravuje pro praxi nebo ke studiu na vyšší odborné škole a vysoké škole. Úplné střední vzdělání všeobecného charakteru zajišťují gymnázia, která připravují absolventy pro další studium. Střední odborné školy poskytují úplné střední odborné vzdělání a nabízejí studium všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ukončené maturitní

zkouškou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Konzervatoře připravují žáky pro výkon náročných uměleckých činností v oboru hudba, zpěv, tanec nebo hudebně dramatická umění. Ukončením tohoto specifického typu střední školy žák získává úplné střední odborné vzdělání. Zakončením šestiletého nebo osmiletého vzdělávacího programu na konzervatoři získá žák vyšší odborné vzdělání. Střední odborná učiliště poskytují odborné vzdělávání na středoškolské úrovni ve Lehovec dvouletých a tříletých oborech. Cílem je připravit žáky pro praxi. Absolventi středních odborných učilišť získávají výuční list Bartoňová, M., Pitnerová, P., Přechod ze základní školy na střední školu představuje pro některé jedince zvýšenou zátěž, která je Praha 15 dána změněnými podmínkami a náročností střední školy. To může vést k tomu, že žák dosahuje mnohem horších výsledků, než na které byl zvyklý. Na některých školách mohou mít problémy i studenti s dobrými studijními předpoklady, ale bez osvojených studijních Prahu východ jazykové školy návyků. Čas, který byl dříve věnován odpočinku a volnočasovým aktivitám, může být zkrácen o dojíždění. Důsledkem může být

Jazyková škola Praha východ

přetížení a únava, která znemožňuje dosahování dobrých studijních výsledků. Další příčinou obtíží může být také nevhodně zvolená škola, která neodpovídá schopnostem a zájmům dítěte V. Merlin, A. Kucharská a kol., Nástup žáka se specifickými poruchami školách jazykových Prahy východ učení na střední školu je většinou problematický. Jen u malé části žáků se podaří obtíže odstranit a oni pak pokračují ve studiu.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze východ
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola nejblíže Praze východ
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves