Jazykové školy Praha 5

učení, která není podle ní jen povrchní, ale respektuje různé aspekty problémů a je transformovatelná do českých poměrů. Jedná se o koncept B. P. Rourka a J. E. Del Dotta, kde jsou poruchy učení klasifikovány na základě několika dimenzí. První dimenzí jsou diagnostická zjištění dobře rozvinutých funkcí a deficitních funkcí. Další dimenzí jsou školní výkony a posledním aspektem je schopnost sociálně jazyková škola Praha 5 emoční adaptace, která souvisí nejen s osobnostními rysy jedince, ale také ovlivňuje zásadně jeho výkony. Podle V. Pokorné může toto Ohrada třídění pomoci odborníkům v praxi, aby porozuměli hlouběji tomu, jak analyzovat diagnostická zjištění a stanovit individuální nápravu. Rourkeovo a Del Dottovo třídění je také velmi důležité pro diagnostiku poruch učení u dospělých jedinců Pokorná, V. Etiologie specifických poruch učení Protože existuje celá řada přístupů k problematice specifických poruch učení, je etiologie podmíněná těmito přístupy velmi různorodá. Postupem času na základě výzkumů vznikalo mnoho teorií a hypotéz zaměřených na etiologii tohoto jevu. Na školy jazykové Praze 5 počátku bádání se uvažovalo pouze o dvou příčinách specifických poruch učení, a to dědičnosti a poškození mozku. Vytvořily se dva Klukovice tábory odborníků, kteří zastávali jednu, nebo druhou teorii příčin a vždy našli ve svých výzkumech dost opory pro svou teorii, neboť dyslexie je svých příčinách heterogenní jednotkou. V letech století zásluhou O. Kučery se naše pojetí odklonilo od jednostranného

vysvětlení příčin dyslexie. Po důkladném rozboru anamnézy, klinického obrazu a všech dostupných nálezů rozdělil Kučera skupinu dyslektiků ošetřovaných v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích do následujících skupin První skupinu, představovali dyslektici, jejichž příčinou potíží bylo drobné poškození mozku, tedy lehká mozková dysfunkce. Jednalo se o téměř případů. Druhá jazyková škola Praha 5 skupina vykazovala příčinu hereditární a spadalo do ní asi dyslektiků. Třetí skupina byla označena jako hereditárně encefalopatická, a jednalo se o případů. Posledních dyslektiků spadalo v Kučerově klasifikaci do kategorie neurotické nebo nejasné. Toto třídění bylo v té Luka době bezpochybným pokrokem, a jak ukazují současné výzkumy, Kučera dospěl k závěrům, které nejsou zdaleka v rozporu se zjištěními z Prahu 5 jazykové školy poslední doby Matejček, Z., V současnosti se můžeme setkat v odborné literatuře s několika rovinami, na kterých lze vysvětlit příčiny Praha 13 specifických poruch učení. Např. O. Zelinková uvádí rovinu biologickou, kognitivní a behaviorální. Odborníci však nejsou jednotní v tom, na které rovině lze poruchy učení nejlépe studovat. Biologický přístup sleduje především biologické příčiny poruch učení. Nejčastěji se jedná o genetické vlivy, které působí na vznik specifických poruch učení. Bylo provedeno spoustu výzkumů, které ukazují, že specifické poruchy učení jsou ovlivněny geny. V nedávné době vědci z Helsinské univerzity ohlásili objev genu způsobujícího dyslexii

Školách jazykových Prahou 5

a nazvali jej DYXC. Podle O. Zelinkové však neexistuje jediný gen, který způsobuje dyslexii, jedná se o několik klíčových genů, které v.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze 5
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Channel Crossings firma
Channel Crossings firma
Již 21 let se zaměřujeme na výuku jazyků pro firmy i veřejnost, pořádáme skupinové i individuální kurzy na míru v ČR i v zahraničí. Dále zajišťujeme tlumočení a překlady vč. expresních a soudních. Poskytujeme speciální nabídky a množstevní...Zobrazit
Praha 5 - Radotín
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola nejblíže Praze 5
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník