Jazykové školy Praha 4 Chodov

většina tříd z hlediska pohlaví homogenního charakteru. Třídy jsou ve výuce anglického jazyka rozděleny na skupiny tak, že počet většinou nepřevyšuje žáků na skupinu, což umožňuje individuálnější přístup učitele k žákům se specifickými poruchami učení. Cílovou skupinou výzkumu byli žáci druhého a třetího ročníku. Jednalo se o žáků, kterým byly v průběhu docházky na základní škole diagnostikovány specifické poruchy učení, jejichž projevy přetrvávají i na střední škole. Záměrně jsem nezvolila žáky prvních ročníků, protože jsem vycházela z předpokladu, že se tito žáci na nový typ školy adaptují a osvojují si své studijní návyky. Dalším jazyková škola Chodov důvodem bylo i to, že žáci přicházejí na střední školu s nestejnou úrovní osvojení cizího jazyka, a tudíž jsou žáci v prvním Praha 11 ročníku pro výzkum, především pro druhou, kvalitativní část šetření, nevhodní. Žáci ročníků se již připravují k maturitě a jejich časové možnosti jsou omezené a na zkoumané téma by se nemuseli soustředit. Pro přehlednost uvádím tabulku výzkumného souboru ročník známka z AJ Doba, po kterou se učí AJ Přetrvávající obtíže Žák A let dysortografie, dysgrafie, dyslexie Žák B let dysgrafie, jazykovou školu Chodova dyslexie Žák C let dysgrafie, dyslexie, dysortografie Žák D let dyslexie Žák E let dysortografie, dysgrafie, dyslexie Žák F let dyslexie, Litochleby dysortografie Žák G let dysgrafie, dyslexie Žák H let dyslexie, dysortografie Žák I let dyslexie, dysgrafie Žák J let dyslexie, dysortografie

Tabulka Výzkumný soubor Pro druhou, kvalitativní část výzkumu byli z výzkumného souboru vybráni čtyři žáci A D. Tyto žáky velmi dobře Chodovec znám, neboť jsem jejich učitelka angličtiny již od prvního ročníku. Žáci vykazují přibližně stejnou úroveň angličtiny, a jak sami uvádějí, za nejproblematičtější oblast v osvojování jazyka považují porozumění čtenému, což mohu jako jejich učitelka potvrdit. Vybrala jsem si je také z důvodu jejich ochoty podílet se na výzkumu a snahy zlepšit se v anglickém jazyce, neboť si velice dobře uvědomují jazyková škola Chodov jeho důležitost pro svou budoucí kariéru. Průběh a interpretace výsledků šetření oblast výzkumného šetření Zjišťování strategií Roztyly učení se cizímu jazyku Strategie učení byly zjišťovány pomocí Inventáře strategií učení se cizímu jazyku sestaveného na základě klasifikace strategií R. L.Oxfordové a inventáře SILL Oxford upravený K. Vlčkovou Dotazník zjišťuje, jaké postupy žáci volí a uplatňují dětské hlídání Prahou 4 Chodovem

Chodově jazykové škole

při učení se cizímu jazyku. Inventář byl upraven, byla vynechána část G, která nezjišťuje strategie učení, ale spíše se jedná o jazykovým školám Chodov sebehodnocení studenta. Inventář strategií učení je založen na pozitivních tvrzeních o používání strategií. Na škále od byla zjišťována frekvence používání strategií. Nabídnuta byla i varianta nevímnedovedu posoudit. N ne spíše ne půl napůl spíše ano ano nevímnedovedu posoudit Inventář je rozdělen do sedmi kategorií A G. Kategorie A hodnotí paměťové strategie, B kognitivní, C kompenzační, D metakognitivní, E afektivní a F sociální. Respondenti odpovídali na celkem položek v kategorii A F do záznamového archu, který je součástí.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola na Chodově
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola nejblíže Chodovu
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice