Jazykové školy Praha 4 Kunratice

souborů jsou přiloženy v příloze diplomové práce. V druhé fázi se již pracovalo se samotnými žáky. Tato část experimentu probíhala v rámci výuky angličtiny společně s ostatními žáky, neboť účastnící experimentu jsou z různých tříd a provést takto časově školy jazykové Kunratic náročný experiment pouze s výzkumným souborem by bylo po organizační stránce nemožné. Tato část výzkumu se sestávala z několika kroků. Roztyly Pro přehlednost uvádím tabulku s organizací výuky strategie Obsah Délka trvání lekce Pre test,vysvětlení strategie minut lekce Modelování Opatov strategie minut lekce Verbální nácvik strategie minut lekce Řízené procvičování minut lekce Samostatné procvičování minut lekce Post test minut Tabulka Organizace výuky RAP strategie Jednotlivé lekce, resp. kroky byly integrovány do běžné výuky angličtiny. Kromě několika lekcí, které obsáhly téměř celou vyučovací hodinu, byla většina lekcí zařazena na úvod každé hodiny. krok pre test Žáci byli na začátku hodiny požádáni, aby přečetli text a odpověděli na deset otázek, které mají ověřit porozumění textu. Výsledky testu byly vyhodnoceny tabulka č. Poté byli žáci dotázáni, zda jsou připraveni k osvojení si strategie RAP, která může pomoci zlepšit jejich jazyková škola Kunratice čtenářské dovednosti. Všichni čtyři žáci souhlasili. Úspěšnost v Čas Žák A minut Žák B minut Žák C minut Žák D minut Tabulka Výsledky pre testu krok popis strategie Během této fáze byla žákům strategie podrobně popsána, bylo vysvětleno, k čemu se používá, kdy

ji mohou žáci použít a proč by ji měli používat. Snahou bylo žáky co nejvíce motivovat, aby byli sami přesvědčeni opotřebnosti osvojit si tuto strategii. Jednotlivé kroky strategie byly napsány na tabuli R read přečti odstavec A ask yoursef zeptej se sám se, jaká je hlavní Praha 11 myšlenka a najdi dvě další důležité informace P paraphaze řekni hlavní myšlenku a další dvě důležité informace vlastními slovy Hrnčíře Žákům byla strategie vysvětlena takto RAP je strategie, která vám pomůže zlepšit porozumění čtenému, nejen v cizím jazyce, ale i při jazyková škola Kunratice čtení jiných odborných textů v češtině. Pomůže vám převyprávět příběh, odpovědět na otázky týkající se přečteného textu. Kunraticím školou jazykovou Můžete ji používat nejen ve škole, ale i doma. Měli byste ji používat, kdykoliv čtete a chcete si zapamatovat co nejvíce. Slovo RAP je

Jazykovou školu Kunraticemi

zkratka tří slov R read čti Aask yourself, zeptej se sám sebe, jaká je hlavní myšlenka paraphrase převyprávěj. krok modelování strategie Na konkrétním příkladu bylo žákům předvedeno, jak strategii použít. Byl jim předložen krátký text, který jim byl přečten nahlas žáci měli text před sebou a četli si ho zároveň potichu. HGH Human Growth Hormone could be the favourite drug at the next athletic word championships, and we might never know it. It is a natural substance produced by human body, and it helps childrens bones and muscles to grow. Scientists are allowed to make the drug and it is also legal to take HGH in most countries. HGH is considered a wonder drug for children. It helps many children with growth problems every year. Žáci byli dotázáni, zda znají všechna slova nebo slovní spojení. Vzhledem k tomu, že byly.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Kunraticích
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola nejblíže Kunraticím
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky