Jazykové školy Praha 4 Libuš

vlastními slovy v češtině, postupně přecházeli do angličtiny. Šikovnější žáci používali angličtinu hned na počátku, některým z důvodu malé aktivní slovní zásoby dělalo problémy převyprávět hlavní myšlenku v angličtině. Byli upozorněni na to, že nemusí dávat pozor na gramatickou správnost, že mnohem důležitější je schopnost samostatného vyjadřování. krok samostatné procvičování Žáci pokračovali v procvičování strategie na dalších textech, které jim byly pravidelně x týdně na počátku každé hodiny předkládány. Již Praha 12 pracovali samostatně. Četli potichu a snažili se aplikovat strategii RAP na každý odstavec. V textu podtrhávali hlavní myšlenku a dvě související informace. Pak se pokusili převyprávět odstavec nebo pasáž v textu vlastními slovy. Slabší žáci si převyprávění každého Roztyly odstavce zapsali do sešitu, aby při ústní kontrole měli oporu. Po přečtení celého textu byli žáci zkontrolováni, zda všechny kroky dělají správně a nemají problém s žádným krokem strategie. krok post test Po ukončení systematické výuky strategie čtení, následoval jazykové škole Libuše post test, který měl zhodnotit účinnost strategie RAP. Žákům byl předložen text, který měli přečíst a poté odpovědět na deset Libuši školy jazykové otázek. Stupeň obtížnosti a délka předloženého textu byly totožné s textem v pre testu. Obtížnost obou textů byla prodiskutována po skončení s jednotlivými žáky a ti potvrdili, že texty byly co do náročnosti přibližně stejné. Výsledky jsou znázorněny v tabulce č.

Porovnání výsledků z pre testu a posttestu uvádím v případových studiích jednotlivých ž Úspěšnost v Čas Žák A minut Žák B minut jazyková škola Libuš Žák C minut Žák D minut Tabulka Výsledky post testu V úplném závěru se žáci slovně vyjadřovali k efektivitě této strategie formou komentářů. Také bylo zjišťováno, kdy a kde tuto novou strategii použili. Případové studie Tato část výzkumného šetření shrnuje data Spořilov z dotazníkového šetření, rozhovorů, pozorování a záznamů, školní dokumentace a zpráv z pedagogicko psychologické poradny. Na základě těchto zjištění zhodnotíme efektivitu zavedení systematické výuky strategií a vhodnost RAP strategie pro žáky se specifickými poruchami učení. Žák A Žákovi A byly již na počátku docházky na základní škole diagnostikovány specifické poruchy učení, a to dyslexie,

Jazykové školy Libuši

dysgrafie a dysortografie. Při přechodu na střední školu potíže stále přetrvávaly, proto mu bylo doporučeno kontrolní vyšetření v PPP, kde mu byly potvrzeny přetrvávající specifické poruchy učení dysortografie, znaky dysgrafie a dyslexie. Žák je s výběrem školy spokojený, jazyková škola Libuš v kolektivu se cítí velmi dobře. I přesto, že v důsledku svých obtíží selhává v některých předmětech, je spolužáky velmi uznáván Budějovická za nadprůměrné znalosti v matematice a jiných odborných předmětech. Anglický jazyk nepatří mezi jeho oblíbené předměty, ale jak sám přiznává, jeho menší zájem o tento předmět pramení spíše z postojů učitelů na základní škole a jejich způsobu výuky, který nebyl komunikativní, pouze se zaměřoval na osvojování slovní zásoby bez kontextu. V průběhu docházky se učitelé velice často střídali a.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Libuši
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov