Jazykové školy Praha

poruchami učení v rámci výuky angličtiny na střední škole. S narůstajícím počtem těchto žáků na střeních školách se této oblasti Náměstí Míru věnuje stále více pozornosti. Na rozdíl od základní školy, kde je práce s žáky propracovanější a systematičtější, na střední škole Praze školy jazykové je však spíše nahodilá a závislá na zájmu a dalším profesionálním rozvoji každého vyučujícího. V současné době se znalost cizího jazyka stala jednou z klíčových kompetencí, proto je třeba v rámci výuky cizích jazyků poskytnout žákům s SPU takovou podporu, aby i přes své obtíže mohli zvyšovat svou jazykovou kompetenci. Učitelům cizích jazyků však mnohdy scházejí praktické dovednosti a znalosti konkrétních metod práce, které jsou nezbytné při práci s žáky se specifickými poruchami učení. Jednou z možností podpory, ke které se školou jazykovou Praze přiklání také řada lingvodidaktiků, je zavedení systematické výuky učebních strategií do vyučování, tzn., že učitel cizího jazyka nevyučuje pouze jazyk, ale věnuje pozornost také učebním strategiím, které žáci při osvojování jazyka preferují a učí je, jak vědomě I.P.Pavlova strategie používat. Hlavním cílem diplomové práce je tedy specifikovat přístupy k žákům se specifickými poruchami učení se zaměřením na učební strategie v rámci výuky anglického jazyka na střední škole. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. První kapitola vymezuje teoretická východiska specifických poruch učení, jako je terminologie, etiologie a projevy SPU. Druhá kapitola je zaměřena

na vzdělávání žáků s SPU na střední škole, zabývá se osobností žáka, problematikou přechodu žáka na SŠ a možnostmi podpory žáků

Školách jazykových Prahou

s SPU v rámci vyučování. Třetí kapitola se věnuje specifikům výuky anglického jazyka, zásadám, metodám a strategiím učení cizímu jazyku. Hlavním cílem čtvrté, praktické části, je specifikovat podporu žákům se specifickými poruchami učení se zaměřením na strategie učení v rámci výuky anglického jazyka na střední škole. Dílčími cíli je zjistit, jaké učební strategie žáci s SPU preferují při jazyková škola Praha osvojování anglického jazyka a zda je zavedení čtenářské strategie RAP do výuky anglického jazyka efektivní. Pro splnění stanovených cílů jsou použity výzkumné techniky v rámci smíšeného výzkumného šetření. Jedná se o kvalitativní výzkum s využitím techniky kvantitativního výzkumu. V rámci šetření jsou použity výzkumné techniky, jako je analýza odborné literatury, dotazník, pozorování, Muzeum polostrukturovaný rozhovor, práce s anamnestickými daty a experiment. Teoretická východiska Terminologické vymezení specifických poruch učení Přestože se v posledních desetiletích dosáhlo velkého pokroku ve výzkumu specifických poruch učení a existuje nepřeberné Zvonařka množství literatury na toto téma, stále panuje v oblasti terminologického vymezení značná nejednotnost. V české ani zahraniční odborné jazyková škola Praha literatuře není zcela jasně a jednotně definován pojem specifické poruchy učení. V naší odborné literatuře se můžeme setkat s termíny vývojové poruchy učení, specifické poruchy učení nebo specifické vývojové poruchy, které jsou nadřazeny specializovanějším pojmům,.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Lingua nostra
Lingua nostra
Jsme jazyková škola, která se specializuje na výuku italského jazyka. Jsme tým odborně vzdělaných (filologie, pedagogika), zkušených a dynamických lektorů (českých i italských), velmi nás těší, že máme možnost předávat dále naše jazykové...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola SVĚT JAZYKŮ
SVĚT JAZYKŮ
Jsme jazyková agentura zajišťující výuku 6 světových jazyků. Naši lektoři vždy dojíždí za studenty. Zajistíme výuku všech jazyků.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Hana Martincová
Hana Martincová
Nabízíme výuku jazyků individuálně i v malých skupinách. Vyučujeme francouzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu, němčinu a další.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jana Malá Štěpánková
Jana Malá Štěpánková
Jazyková agentura Jana Štěpánková - Foreign Language Service (JŠ-FLS) existuje od roku 1999. Působíme v Praze a blízkém okolí a specializujeme se na individuální výuku a výuku malých skupin (pro firmy i jednotlivce), obvykle s docházkou lektora ke...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola ASSE
ASSE
Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady