Jazykové školy Praha 9 Újezd nad Lesy

principem bylo představit si linie jako záznamy pohybu. Žáci nad jednotlivými obrazy určovali o jaký pohyb by se mohlo jednat, v jaké situaci Praha 21 a kdo by daný pohyb mohl vykonat. Například obraz Linie č. by mohl představovat situaci, kdy se na ulici stane vražda. Červená linie představuje oběť, protože červená barva může znamenat krev. Zavražděný stál na ulici a koukal se do výlohy. Červená linie je krátká a statická, a tudíž naznačuje pomalý nebo spíš žádný pohyb. Vrahem by mohla být černá tlustá linie, která se přikradla k oběti, zabila ji a nenápadně odešla. Černá barva je symbolem smrti. Ostatní linie by mohly představovat kolemjdoucí, kteří událost zahlédli a různě se zachovali. Někdo zběsile pobíhal tenká žlutá a fialová linie, někdo se s chladnou hlavou snažil oběti pomoci hnědá linie či dojít pro Újezdu nad Lesy jazykovou školu pomoc zelená linie. Cílem takovéto interpretace Sýkorových linií bylo přiblížit žákům abstraktní umění na základě konkrétních představ a situací. Formální krása linií je tak mnohem lépe vnímána díky jejich možného významu. Obr. Zdeněk Sýkora Linie č. viz Literatura a reprodukce fotografií, K otevření diskuze nad obrazy a vyjádření možných významů linií jsem kladla žákům tyto a podobné Cyrilov otázky What do you see in the picture co vidíš na obraze How do the lines look like Jak linie vypadají What do the lines mean Co linie znamenají What does the picture represent Co obraz představuje If the lines mean movement, which line represent fast movement and which one represent slow jazyková škola Újezd nad Lesy

movement Which line is sadhappy Which line represent movement made by oldyoung man Jestliže linie vyjadřují pohyb, která linie představuje Praha 20 rychlý pohyb a která pomalý Která linie je smutnáveselá Která linie představuje pohyb starého muže a která pohyb mladého How many people walked in this painting Where were they What do the different colours of these movements mean Kolik lidí kráčelo na tomto obraze Kde byli Co znamenají odlišné barvy těchto pohybů Procvičování s pracovním papírem Následovala další práce s pracovním papírem. Žáci měli jazykové školy Újezdu nad Lesy prokázat, že pochopili princip, který jsme spolu procvičovali a měli rozebrat jeden Sýkorův obraz. Do následující tabulky měli popsat jazyková škola Újezd nad Lesy jednotlivé linie, určit jaký pohyb znamenají a vymyslet, jakou situaci by dané záznamy pohybu mohly vyjadřovat. Cvičení z pracovního listu Look at the picture on the board and fill in the table. You can use words written under the table. COLOURS OF LINES DESCRIPTION OF LINES AND MOVEMENTS SITUATION FAST, SLOW, DISTRACTED, CALM, FAT, SLIM, WAVY, TWISTED, SAD, HAPPY, JUMPING, RUNNING, Žákům jsem předložila čtyři Sýkorovi obrazy a každý si měl jeden vybrat a do svého pracovního papíru jej interpretovat jako v předchozím úkolu. Poté jsem vyzývala žáky, aby postupně Chvaly četli své interpretace a ostatní hádali, o který obraz se jedná. Vysvětlila jsem žákům, jakou roli hrála náhoda v práci Zdeňka Sýkory. Povídali jsme si o náhodě v našem životě, co pro nás znamená a jak moc nás ovlivňuje. Pokračovala jsem zadáním výtvarné hry. Výtvarná

Školou jazykovou Újezd nad Lesy

hra Ve dvojicích si žáci nejprve vytvořili hrací desku a očíslovali ji. Hra spočívala v tom, že hráč si hodem kostky nejdříve určil.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Újezdu nad Lesy
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice