Jazykové školy Praha 9 Malešice

předmětem, jsem podporovala především při programech využívajících keramickou hlínu. Například při ŠMÍDOVÁ, Tereza, Lenka TEJKALOVÁ jazyková škola Malešice a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování. Praha Vydal Národní ústav pro vzdělávání, str. ISBN modelování obličeje viz Program Keramika jsem žákům diktovala anglické pojmy pro části obličeje a oni je rovnou z hlíny modelovali. Zážitkový styl upřednostňuje učení skrze experiment a emoční prožitek. Na tento styl jsem pamatovala při zařazování různých her a soutěží. Největší míru experimentování spojenou s dramatizací jsem zařadila do programu Divadlo. Cíle a očekávané výstupy Pro programy vedené CLIL metodou je třeba stanovit si vždy dva cíle, a to obsahový a jazykový. Ten první zohledňuje látku nejazykového předmětu, ten Zborov druhý se zaměřuje na výuku cizího jazyka. Zjednodušeně řečeno je třeba naučit žáky jak látku nejazykového předmětu, v mém případě výtvarného umění, tak cizí jazyk, v mém případě angličtinu. Výtvarné umění je na českých školách zastoupeno předmětem výtvarná školách jazykových Malešicemi výchova a učí se od první třídy až do konce středního vzdělávání. Řídí se Rámcovým vzdělávacím programem RVP, který je spolu s Národním programem vzdělávání kurikulárním dokumentem na státní úrovni. RVP vymezuje očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů a stanovuje klíčové kompetence, které by měl žák studiem získat. Výtvarná výchova je spolu s hudební výchovou zařazena do Skalka

vzdělávací oblasti Umění a kultura. Očekávané výstupy této vzdělávací oblasti pro stupeň základní školy a pro gymnaziální vzdělávání byly hlavními body při stanovování obsahových cílů mých programů. Přestože část programů byla určena pro praxi v Belgii, byl zohledněn český vzdělávací systém pro pozdější možné užití programů v českých školách. Programy pro stupeň základní školy jazyková škola Malešice jsou zaměřeny zejména na tyto očekávané výstupy rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření linie, tvary, objemy, soukromé školce nedaleko Prahy 3 Malešic

Jazykovým školám Malešicím

barvy, objekty porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ Metodický portál Inspirace a zkušenosti učitelů. Metodický portál RVP online. cit. Dostupné z http dum.rvp.czindex.html v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich Malešice školy jazykové kombinace interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní Jarov zkušeností na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření porovnává je na Strašnická základě vztahů světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku v plošném vyjádření linie a barevné plochy v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup v prostorovém.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Malešicích
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola nejblíže Malešicím
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady