Jazykové školy Praha 9 Běchovice

význam výtvarné výchovy jako zdroje kreativního myšlení, které je v dnešní době tolik žádané. Praktická část Originální programy jazykové škole Běchovice pro výuku výtvarné výchovy a anglického jazyka metodou CLIL Po nastudování teorie týkající se metody CLIL jsem sestavila deset vlastních programů pro výuku výtvarné výchovy a anglického jazyka metodou CLIL. Jedná se o integraci těchto dvou předmětů do jedné výukové Praha 20 jednotky. Programy se zaměřují jak na obsahové cíle, tak na cíle jazykové a snaží se je uvést v rovnováhu. V praxi byly vyzkoušeny na základní škole Sint Dimpna ve městě Geel v Belgii, kde jsem v rámci programu Comenius Assistantship absolvovala roční stáž, a na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně v České republice. Programy jsou určeny pro žáky téměř všech věkových kategorií, tedy od první třídy základní školy, až po poslední ročník školy střední. Na druhém stupni základní školy jsem neměla možnost programy vyzkoušet, ale všechny se dají lehce upravit i pro tento věk žáků. V programech se snažím obsáhnout látku výtvarné výchovy, která je jak praktická, Běchovicích jazykovou školu tak teoretická, a zároveň zdokonalit schopnost žáků komunikovat v anglickém jazyce. Každý program obsahuje praktickou výtvarnou práci, teoretický vhled do problematiky výtvarného umění, komunikaci v cizím jazyce a sadu nových anglických pojmů, které se žáci v hodině Chvaly učí. V následujících kapitolách podrobně popisuji všech deset programů a jejich průběh ilustruji fotodokumentací z praxe. Digitální

prezentace, pracovní listy a další použité materiály jsou obsaženy v přílohách. Pro určení vstupní jazykové úrovně žáků, pro které kadeřnictvím v Praze 9 Běchovicích

Jazyková škola Běchovice

je daný program určen, jsem volila stupnici úrovní podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky Common European Framework of Reference for Languages. Podle něj jsou žáci rozděleni do tří základních úrovní, A začátečník, B nezávislý, C způsobilý, z nichž každá úroveň je dále rozdělena na dvě části A, A, B, B, C, C. Následující přehled popisuje jednotlivé úrovně A Začátečník ovládá pouze základní slovní zásobu a gramatiku. A Mírně pokročilý ovládá komunikaci v běžných situacích, rozumí mluvenému i psanému projevu jazyková škola Běchovice v oblastech, které se ho bezprostředně týkají. B Středně pokročilý rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu jazykovými školami Běchovic obsahujícího i neznámé výrazy, dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím, jeho mluvený projev je víceméně plynulý. B Praha 21 Vyšší pokročilý je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata, bez větších problémů čte a rozumí Jahodnice autentickým cizojazyčným textům, rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat. C Pokročilý bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, rozeznává skrytý význam textu, mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova, flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. C Jazykově způsobilý ovládá jazyk natolik, že rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v gramatice, použití slov a frází,.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Běchovicím
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov