Jazykové školy Praha 9 Chvaly

dosavadních živností volných a jejich nahrazení jedinou volnou živností, která se dále člení na oborů. Podnikatel je nyní povinen nahlásit živnostenskému úřadu pouze obory činnosti, které hodlá v rámci živnosti volné vykonávat a nepotřebuje už vlastnit na každou činnost zvláštní živnostenské oprávnění, jak tomu bylo dříve. Také došlo ke zrušení živnostenských listů, které byly nahrazeny Chvaly výpisem z živnostenského rejstříku obsahujícím výčet udělených živnostenských oprávnění. Tato změna představuje úsporu finančních prostředků pro podnikatele, jelikož už nemusí platit tisíc korun za každý živnostenský list, ale pouze tisíc korun za kompletní výpis z rejstříku. Další významnou změnou je zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů, takže je možné ohlásit živnost u kteréhokoliv živnostenského úřadu bez ohledu na sídlo nebo bydliště podnikatele. Co se týče důchodového pojištění, osoby samostatně Praha 20 výdělečně činné musí v roce odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši Od ledna se pro OSVČ mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění. OSVČ si bude moci svou platbou zálohy na pojistné určit měsíční vyměřovací základ. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok platit jazyková škola Chvaly zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku minimálně však Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok a jazyková škola Chvaly

následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce minimálně však Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě SVČ hlavní i nadále povinná. Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit daňového základu podle zákona o daních z příjmů, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce V roce je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka Kč, tomuto Praha 14 vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši Kč. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Od se mění sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních na Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění je v roce ve výši Lehovec Kč. U OSVČ je velmi důležitý den platby pojistného. Jestliže platba nemocenského pojištění není připsána na účet místně příslušné OSSZ do dne následujícího měsíce, dojde k zániku nemocenského pojištění OSVČ od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné řádně a včas uhrazeno. Od bude provázanost mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. V praxi to jazykových škol Chvaly znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací Chvaly jazykovým školám základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Nově je také stanoven roční vyměřovací

Jazykové školy Chvalech

základ pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, jestliže si v kalendářním roce alespoň v.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Chvalům
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy