Jazykové školy Praha 9 Libeň

běžné výrazy, instrukce jsem několikrát opakovala, zadání práce jsem vysvětlovala pomocí obrázků a názorně jsem předváděla vše, co jsem po žácích vyžadovala. Pokud jsem chtěla, aby například tužkou něco nakreslili, řekla jsem take a pen vezmi si tužku a vzala jsem Bulovka tužku do ruky. Pak jsem do druhé ruky vzala papír, přiložila k němu tužku a doplnila anglicky draw nakresli. Takto jsem pokračovala při jazykovými školami Libni zadávání celé práce. U žáků gymnázia, jejichž znalost angličtiny byla na vysoké úrovni, jsem svá gesta omezila a svůj výklad rozvinula o složitější výrazy. Jazykovou náročnost svých programů jsem vždy přizpůsobovala znalostem a věku žáků. V mých programech jsou často Vychovatelna zařazeny aktivity, které vyžadují spolupráci žáků navzájem. Cílem bylo zaměřit se na komunikaci žáků a jejich schopnost spolupracovat. Libní školách jazykových Žáci například pracují ve skupinkách, tvoří pracovní i herní týmy, nebo mají při ŠMÍDOVÁ, Tereza, Lenka TEJKALOVÁ a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování. Praha Vydal Národní ústav pro vzdělávání, str. ISBN závěrečné prezentaci hovořit o svých dílech. Při praxi jsem se snažila maximálně využít dosavadních znalostí a zkušeností žáků. Při prezentaci nových anglických výrazů jsem nejdříve dala šanci žákům, aby výraz přeložili, a až poté, co nikdo z nich nevěděl, jsem odpověď poskytla já. Mým záměrem bylo, aby si žáci rozpomněli na výrazy, které už znají a aktivně se zapojili do hodiny. Když žáci neznali

odpověď na mou otázku hned, snažila jsem se je nejprve trochu navést, poradit jim anebo formulovat svou otázku trochu jinak. Pokud jsem při Palmovka praxi narazila na chybu, vedla jsem žáky, aby s ní pracovali. Ve výtvarné výchově nicméně chyby jako takové příliš nevznikají, a pokud plavme kojencích Prahou 8 Libní

Školy jazykové Libně

ano, tak spíše vychází ze špatného pochopení zadání. V tom případě jsem žákům zadání formulovala jinými slovy a ubezpečila se, že tentokrát již rozuměli. V případě jazykových chyb jsem postupovala opatrně, abych žáky neodradila od používání cizího jazyka. Pokud jsem například jejich odpovědi rozuměla, ale gramaticky byla špatná, zopakovala jsem jednoduše danou větu ve správném tvaru a pokračovala Českomoravská dále. Učební styly Při přípravě lekcí je potřeba pamatovat na to, že existuje více učebních stylů, a tedy že každý žák potřebuje pro dobré zapamatování informací jinou strategii. Pro střídání různých aktivit za účelem zohlednit různé učební styly se používá pojem multimodalita. Často žákům pomáhá učební látku verbalizovat auditivní styl, tedy přeříkat si například pojmy nahlas. Všechny mé jazyková škola Libeň programy jsou postavené na tom, že nové informace žákům předkládám verbálně. Procvičování nových poznatků pak probíhá v psané nebo jiné formě. U nejmladších žáků, kteří ještě neumí dobře číst, jsem aktivity spojené se čtením a psaním vůbec nezařazovala. jazyková škola Libeň Nejdůležitější bylo časté opakování stejných pojmů a vizuální podpora. Obrázky v digitální prezentaci, schémata a různá grafická znázornění v mých programech podporují vizuální učební styl. Taktilní styl, který používá pro učení hmat a kontakt s konkrétním.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Libni
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola nejblíže Libni
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola GASPIK TRADE
GASPIK TRADE
Zprostředkování kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola AGENTURA EDUCO s.r.o.
AGENTURA EDUCO s.r.o.
Firemní a individuální výuka, jazykové kurzy pro děti a školky. Czech for Foreigners. Jazykové pobyty v zahraničí. Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. Překlady a tlumočení. Vyučujeme: angličtinu,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Step by Step firma
Step by Step firma
Nabídka individuálních a skupinových kurzů pro firmy i jednotlivce. Možnost výuky angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Radek Pivoňka
Radek Pivoňka
Zprostředkování sportovních stipendií a studia na vysokých školách v USA.Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola ELVIS
ELVIS
Hlavním zaměřením jazykové školy je výuka angličtiny zkušenými lektory intenzivní formou v přátelském prostředí. Nabízíme klasické kurzy angličtiny, kurzy španělštiny, firemní výuku, obchodní angličtinu. Škola funguje již od roku 1990 a...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola J. S. AGENCY
J. S. AGENCY
Jsme jazykovou školou, která se již 18. rokem specializuje na výuku dětí od 4 do 16 let, dospívající mládeže v dopoledním studiu, ukončujícím certifikátem, nebo přípravou k maturitě a dospělých ve večerních kurzech, nebo odborných obchodních či...Zobrazit
Praha 8 - Karlín