Jazykové školy Praha 6 Smíchov

strávený v cizině. V případech, kdy studenti uvedli jeden až dva dny strávené za hranicemi, se může jednat o výlet za sportovním jazykovou školu Smíchově vyžitím, návštěvu nákupního centra atd., kde prostor ke komunikaci je omezený. Nejvíce studenty motivuje potřeba hovořit cizím jazykem při cestování a v budoucí kariéře. Ke stejnému výsledku dospěla i Dušová Nejnižší pozici zaujala motivace, že mají v zahraničí Radlická partnerskou školu. Tato odpověď se téměř neobjevovala. I ve výzkumu Koudelkové tato motivace zaujala poslední místo. V jistých záležitostech, se ale výzkum odlišuje od Koudelkové Za největší motivaci studenti zvolili tvrzení, že je CJ prostě baví Další zjištěnou motivací byl zájem dokončit školu přes U této motivace v tomto výzkumu nebyla zjištěna taková preference jako ve výzkumu Koudelkové Třetí místo s zaujímá cestování, které oproti tomu získalo nejvíce preferencí v tomto diplomovém výzkumném šetření. Z Anděl odpovědí vyplývá, že se studenti učí spíše pro sebe a pro budoucí výhody z toho plynoucí. Motivace vnější nezaujímají v datech velkou část. Jedná se soutěžení se spolužáky, že mají bezvadnou učitelku, nebo rodiče, kteří na studenty tlačí, aby se daný jazyk učili. Je jazykovým školám Smíchovem tedy dobře, že se CJ nevěnují, protože musí, ale proto, že chápou význam znalosti světového jazyka v globální společnosti. Většinově se studenti nevěnují cizímu jazyku mimo školu v podobě doučování nebo jazykových kurzů. Hodnota ve výzkumu Parobkové která prováděla

výzkum na Střední pedagogické škole v Kroměříži, byla vyšší uvedlo, že se neúčastní ani doučování ani kurzů. Výsledek však není plně srovnatelný, protože výzkum Parobkové se zaměřil na čas přítomný, zatím výzkum v této diplomové práci se dotazoval, zda již Smíchovské nádraží někdy využili této možnosti vzdělávat se. Porovnávat tedy oba výsledky může být tedy zavádějící. Otázkou zůstává, proč se studenti Smíchovu jazykových škol CJ věnují převážně pouze ve škole. Důvody mohou být finanční, časové, malá informovanost nebo i rozhodnutí studenta a jeho rodiny. I Výtoň jiná preference trávení svého volného času může hrát velikou roli, jelikož proces učení se CJ je dlouhý a toužené výsledky nemusí nést hned. Pro dotazovaných bylo velmi důležité být ve vybraném cizím jazyce úspěšný. I když výzkum Koudelkové byl zaměřen na francouzštinu a ne na jakýkoli preferovaný cizí jazyk, i zde naprostá většina zaujala stejné stanovisko. Studenti si totiž uvědomují význam znalosti alespoň jednoho cizího jazyka v dnešní době. Možná se o cizí jazyk prostě zajímají nebo na něm pracují s vizí, že se jazyková škola Smíchov jim bude do budoucna nebo života obecně velmi hodit. V tom mají pochopitelně pravdu, a tudíž je velmi dobře, že k celé věci takto přistupují. Jako destinaci zahraničního pobytu uvedlo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. upřednostňuje angličtinu před jinými cizími jazyky, a to z mnoha důvodů. Převážně pro její světové rozšíření, praktické použití pro zájmy i budoucí profesní instalatér nedaleko Prahy 6 Smíchova

Jazyková škola Smíchov

život, snadnost učení, ale i nalezení záliby v tomto jazyce. Vzhledem ke skutečnosti, že převážná většina respondentů preferuje.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola na Smíchově
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola nejblíže Smíchovu
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola International Study Programs
International Study Programs
Zajišťujeme akademické pobyty v zahraničí pro MBA a Executive MBA programy.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola INFORMATION PLANET
INFORMATION PLANET
Information Planet je jedna z největších studentských agentur s pobočkami po celé Evropě, Jižní Americe, Austrálii i Kanadě - jedná se tedy o celosvětovou síť poboček, které se specializují zejména na pomoc studentům při jejich cestě do Austrálie,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Clever
Clever
Kdo jsme? Ti, které baví učit. Ti, které baví mluvit. Ti, kteří chtějí, abyste mluvili i Vy. Ano, působíme v oblasti výuky cizích jazyků již od roku 1988. A najdete nás na tom samém místě v centru Prahy, kde jsme před mnoha lety začínali. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město