Jazykové školy Praha 2 Výtoň

Chao s. se může zaměstnaný dospělý student učit angličtinu pouze kvůli svému zaměstnavateli, zatímco nezaměstnaný dospělý člověk se učí, aby získal nové znalosti, které by později mohl uplatnit na trhu práce. Toto tvrzení je možné dle výsledků našeho výzkumného Výtoň šetření potvrdit, neboť více než polovina respondentů mužského pohlaví uvádí, že používají anglický jazyk k vykonávání svého zaměstnání častěji než jedenkrát měsíčně a stejně tak téměř polovina žen. V předdůchodovém a důchodovém věku se potom velmi jazyková škola Výtoň často setkáváme se skutečností, kdy lidé již nevěří tomu, že by mohli další vzdělávání zvládnout a myslí si, že pro ně již nemá Karlovo náměstí smysl Rabušic, Tímto se dostáváme k jednomu z možných objasnění příčiny velmi nízké účasti dospělých studentů ve věkové kategorii nad padesát let v jazykových kurzech. Stejně tak se uvádí i nižší potřeba dalšího vzdělání u matek žijících v menších městech, které jsou zabezpečeny manželem a jejichž profese jako taková není v systému hodnot zásadní. Je nutné uvědomit si, že motivace dospělých ke vzdělávání bude záležet na mnoha faktorech a také se bude odlišovat. Tyto rozdíly můžeme pozorovat zejména ve věku účastníka vzdělávání, jeho nejvyšším dosaženém vzdělání či rodinném stavu, dále také v rozdílech mezi životem ve městě a na vesnici, kde je jazykovým školám Výtoně nabídka příležitostí k dalšímu vzdělávání zcela odlišná. Jisté rozdíly potom lze spatřit i u studentů z různě velkých měst a za

velmi důležitou lze považovat také socioekonomickou oblast. Zaměříme li se na naši práci konkrétněji, řekněme, že respondenti tohoto

Výtoní jazykovou školu

dotazníkového šetření z oblasti Kroměřížska jsou, dle mého názoru, dostatečně motivováni k dalšímu vzdělávání. Jedním z důvodů jazyková škola Výtoň je velikost města a poměrně vysoká konkurence, jež souvisí s vysokou mírou nezaměstnanosti v tomto regionu. Proto je pro řadu zaměstnanců, jež si chtějí své místo udržet výhodné, aby sami od sebe, či s podporou zaměstnavatele, pracovali dál na svém osobním vzdělávání. Především v oblasti firem, orientujících se na spolupráci se zahraničními partnery, bude znalost cizího jazyka klíčová. Preference Karlov znalosti anglického jazyka je potom dána hlavně tím, že jde o hlavní světový jazyk. Velmi dobrou zprávou je však fakt, že v posledních letech se ochota dospělých k celoživotnímu vzdělávání zvyšuje. V posledních letech se dokonce čeští dospělí studenti dostali nad Anděl evropský průměr. Dospělí lidé jsou průměrně ochotní věnovat dalšímu vzdělávání dva dny v týdnu a investovat do něj přibližně dva tisíce korun měsíčně. V oblasti vlastního financování svého vzdělávání jsou opět ženy ochotnější. Samozřejmě však musíme brát v potaz oblast vzdělávání, o níž se bavíme. V rámci motivace ke vzdělávání hraje jistě svou roli i nejvyšší dosažené vzdělání účastníků. Dá se tedy předpokládat, že jestliže člověk dosáhl nižšího vzdělání, bude se patrně primárně soustředit především školách jazykových Výtoni na materiální podmínky potřebné k zajištění svého spokojeného života, zatímco člověk s vyšším vzděláním bude usilovat o.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Výtoni
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola International Study Programs
International Study Programs
Zajišťujeme akademické pobyty v zahraničí pro MBA a Executive MBA programy.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Clever
Clever
Kdo jsme? Ti, které baví učit. Ti, které baví mluvit. Ti, kteří chtějí, abyste mluvili i Vy. Ano, působíme v oblasti výuky cizích jazyků již od roku 1988. A najdete nás na tom samém místě v centru Prahy, kde jsme před mnoha lety začínali. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Ttime
Ttime
Moderní jazyková agentura nabízející firemní i individuální jazykové kurzy a kurzy soft skills po celé ČR. Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, vyjednávání a mnoho dalších.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INFORMATION PLANET
INFORMATION PLANET
Information Planet je jedna z největších studentských agentur s pobočkami po celé Evropě, Jižní Americe, Austrálii i Kanadě - jedná se tedy o celosvětovou síť poboček, které se specializují zejména na pomoc studentům při jejich cestě do Austrálie,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola PROGRESS Language Institute
PROGRESS Language Institute
Jsme česká jazyková škola založená v roce 2001. Základním posláním naší školy je poskytovat studentům dostupné a přitom velmi kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných odborníků a též služby se studiem spojené. Spokojený...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Association for Language Education and Internation
Association for Language Education and Internation
Výuka cizích jazyků pro dospělé a děti od tří let, příprava k mezinárodním zkouškám TOEFL, IELTS a Cambridge ESOL, možnost firemních kurzů.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola OPORTUNIT
OPORTUNIT
Nabízíme skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy pro firmy a individuální výuku. Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Pořádáme kurzy konverzace, právnické angličtiny, obchodní komunikace a přípravné kurzy na FCE, CAE,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola FACTUM
FACTUM
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město