Jazykové školy Praha 6 Liboc

sociální. K celému dotazníku se studenti mohli slovně vyjádřit v závěru, kde jim byl poskytnutý prostor. Celkový rozsah dotazníku, tedy jazykovým školám Liboc jak odpověďový list, tak i inventář jsou přiloženy k této diplomové práci v kapitole příloh. Charakteristika vzorku Následující Bílá Hora kapitola popisuje odpovědi na výzkumné otázky z první části dotazníky základní, obecné parametry učení se CJ a charakteristiky respondentů. Všechna data byla přepsána, následně kódována, vyhodnocena a analyzována. Ke zpracování dat byl použit software Microsoft Excel a Statistica Do výzkumu se zapojilo přesně respondentů. Z toho dívek a chlapců. Data byla sesbírána ze čtyř brněnských gymnázií a přesněji v třídách. Vykazovaly však znaky označení třídy jazykové, popř. na dvou školním institutu, ke kterému gymnáziu třída patří. Konkrétně se jednalo o tyto třídy Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše A, D. Gymnázium, Brno, Elgartova B. Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba AM, AN. Klasické a španělské gymnázium, Brno Bystrc, jazykové škole Liboci Vejrostova V, A. Na grafu č. vidíme komplexní uspořádání cizích jazyků, jímž se studenti věnují. Graf ukazuje, jaké jazyky a v jakém Petřiny pořadí je studenti uváděli. Nebylo jednoznačně formulované, aby jazyk č. byl jazyk, se kterým žáci začínali. Proto se objevuje i jedenkrát latina na prvním místě. Dále bylo zkoumáno, jak dlouho se dané jazyky učí. Studenti zachovávali pořadí jazyků, které uvedli

při vyjmenovávání cizích jazyků. První jazyk se tedy studenti třetích ročníků nejčastěji učili v rozmezí od do let. Délka učení se

Jazyková škola Liboc

prvnímu jazyku u části studentů překračovala hranici deseti let. Tzn., že výuku započali ještě před třetí třídou ZŠ, kdy začíná Libocí školou jazykovou povinná výuka jazyků na základních školách. Druhému jazyku se věnují nejčastěji nebo let. Třetí jazyk nejčastěji jeden rok a čtvrtému rok necelý. Zbylé hodnoty jsou patrné z obrázku č. Graf Preferované jazyky aj angličtina nj němčina lat latina šj španělština fj francouzština čj čínština jj japonština mj maďarština sj slovenština ij italština rj ruština rcj řečtina Graf Doba studia jazyků U jazyková škola Liboc cizích jazyků studovaných v mimoškolním prostředí, studenti z pochopitelných důvodů neuváděli známku z jazyka. Vyjádřili se tak pouze k těm jazykům, jejichž výuku absolvují ve škole. Známku dvojku z prvního jazyka uvedlo respondentů nejvyšší hodnota, jedničku a za tři. U Vypich druhého jazyka se i u nejlepších jedinců známka zhoršila, respondentů obstálo na dvojku, na trojku a na jedničku. U třetího a čtvrtého Červený vrch uváděného jazyka studenti známku neuváděli, z důvodu zmíněného výše. Podrobnosti jsou vidět v Grafu č. přiložený v příloze č. nebo na následujícím obrázku č. Graf Známka z jazyka Studenti subjektivně hodnotili svou komplexní znalost uváděných jazyků ve srovnání s rodilými mluvčími. V prvním jazyce, nejčastěji jazyk anglický, se respondentů ohodnotilo v porovnání s rodilým mluvčím kritériem dobrý, který se nacházel na druhé příčce po výborný. Další kritéria zněla ucházející a slabá znalost. Ucházející znalost vzhledem k.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Liboci
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola STUDYLINE Praha 6
STUDYLINE Praha 6
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Alfa Language Clubs
Alfa Language Clubs
Jazyková škola nabízí jazykové kurzy individuální i skupinové maximálně do 6 studentů, pro veřejnost i firmy. Vyučuje Anglický, Německý, Francouzský, Ruský, Španělský i Italský jazyk. Pořádá akreditované kurzy pro DVPP. Zajišťuje překlady i...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola CZ LINGUA
CZ LINGUA
Nabízíme kurzy češtiny pro všechny úrovně, individuální nebo skupinové (2-5 studentů) v naší škole, ve firmě či doma. Učebny jsou vybaveny moderní technikou, v každé je také PC s připojením k internetu. Po úspěšném zakončení kurzu vystavíme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Iuliia Andrieieva
Iuliia Andrieieva
Zajišťuji výuku němčiny, angličtiny, ruštiny pro děti od 4 let, mládež, dospělé individuálně a ve skupinách.Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Open Doors
Open Doors
Angličtina a francouzština - obecné a specializované kurzy (obchodní jazyk, konverzace, EU institucí) - pro jednotlivce, firmy a instituce.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč