Jazykové školy Praha 5 Smíchovské nádraží

nich schopnost spolupráce se svými spolužáky a v neposlední řadě se naučí používat poznatky v praxi. Laboratorní práce mohou být z časového hlediska krátkodobé, které mohou trvat část vyučovací hodiny či celou hodinu, a dlouhodobé, které mohou trvat i několik Smíchovské nádraží měsíců. J. Skalková pak rozlišuje tři typy laboratorních prací ilustrační typ ilustruje se učivo, které žáci poznali při výkladu Výtoň aplikační typ aplikují se osvojené teorie, žáci opakují vědomosti a dovednosti laboratorní práce heuristického charakteru žáci řeší jazyková škola Smíchovské nádraží úkol, na základě kterého objevují pro sebe nová fakta Experimentem se rozumí takový badatelský přístup k realitě, kterým se na základě určité, teoreticky zdůvodněné hypotézy záměrně mění nebo ovlivňují některé stránky sledované skutečnosti nezávislá proměnná, při čemž se existující podmínky udržují konstantní a provedené zásahy a dosažené výsledky se přesně registrují. Maňák a Švec dále rozlišují tři typy experimentů školní, učitelský a žákovský. Aktivizující výukové metody Aktivizující metody jsou základem jazyková škola Smíchovské nádraží efektivního vyučování. Při aktivním učení se výukové metody zaměřují na samotného žáka, předpokládají jeho plné zapojení do procesu výuky, a tudíž se žák nestává jen pasivním přihlížečem. Žák vystupuje v centru veškerého vzdělávacího procesu ve třídě, zároveň se podílí na jeho průběhu a obsahu i hodnocení celkové třídní práce a sebehodnocení. V porovnání s metodami klasickými, kdy je

veškerá pozornost zaměřena na učitele, který má vedoucí pozici, celou hodinu řídí a žáci jsou pasivními posluchači, začínají být aktivizující výukové metody stále více populární a častěji používané. Pomocí aktivizujících výukových metod se u žáků rozvíjí školou jazykovou Smíchovským nádražím samostatné myšlení, zodpovědnost a tvořivost, které jsou základem pro praktický život jedince. Aktivizující metody žákům neposkytují jen odborné informace, ale snaží se přiblížit zájmu žáků, vzbudit u nich zvídavost, touhu po vědění, dávají jim možnost ovlivňovat cíl výuky. Ne vždy se ale pomocí aktivizujících metod docílí vyhovujících vzdělávacích výsledků. Důležité si je uvědomit, že

Jazykovou školu Smíchovskému nádraží

efektivní výuky dosáhneme propojením všech cest a postupů, které má učitel k dispozici, tzn. jak metod tradičních, tak i metod Smíchovského nádraž jazykové školy alternativních. Nevýhodou aktivizujících metod ve výuce může být jejich časová náročnost, neboť ve většině případů vyžadují více času na svoji realizaci. Dalším problémem je jejich omezená použitelnost, ne vždy a pro každé učivo je použití aktivizujících výukových metod vhodné. Aktivizační metody se mohou dělit podle různých kritérií, a to podle náročnosti přípravy, časové náročnosti, Anděl kategorie či účelu a cíle použití ve výuce. V následujících podkapitolách se podíváme na aktivizační metody z hlediska kategorie, do které jsou zařazeny. Problémové vyučování Řešení problému tvoří základ pro všechny aktivizující metody, kdy v každé z nich je tento Radlická problém pojat, zpracován i řešen různě. U problémového vyučování žáci samostatně vytvářejí hypotézy, objevují a bádají. Žák si.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Smíchovskému nádraží
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola International Study Programs
International Study Programs
Zajišťujeme akademické pobyty v zahraničí pro MBA a Executive MBA programy.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Clever
Clever
Kdo jsme? Ti, které baví učit. Ti, které baví mluvit. Ti, kteří chtějí, abyste mluvili i Vy. Ano, působíme v oblasti výuky cizích jazyků již od roku 1988. A najdete nás na tom samém místě v centru Prahy, kde jsme před mnoha lety začínali. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Ttime
Ttime
Moderní jazyková agentura nabízející firemní i individuální jazykové kurzy a kurzy soft skills po celé ČR. Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, vyjednávání a mnoho dalších.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola INFORMATION PLANET
INFORMATION PLANET
Information Planet je jedna z největších studentských agentur s pobočkami po celé Evropě, Jižní Americe, Austrálii i Kanadě - jedná se tedy o celosvětovou síť poboček, které se specializují zejména na pomoc studentům při jejich cestě do Austrálie,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola PROGRESS Language Institute
PROGRESS Language Institute
Jsme česká jazyková škola založená v roce 2001. Základním posláním naší školy je poskytovat studentům dostupné a přitom velmi kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných odborníků a též služby se studiem spojené. Spokojený...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město