Jazykové školy Praha 6 Dejvice

Klasické a španělské gymnázium, Brno Bystrc, Vejrostova Brno Bystrc Vejrostova Sběr dat Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše Sběr dat provedla autorka této diplomové práce dle data uvedeného v předchozí kapitole. Sběr probíhal v suplovaných hodinách bez účasti jiného jazykovou školu Dejvic učitele. Gymnázium, Brno, Elgartova Sběr dat byl opět proveden autorkou. Sběr dat probíhal v hodině cizího jazyka francouzštiny a přítomna jazyková škola Dejvice byla kantorka tohoto předmětu. Do zadávání nebo průběhu vyplňování dat nezasahovala. Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba Na přání pana zástupce školy, sběr dat provedl pověřený pedagog. Sběr byl proveden v suplované hodině. Pověřený pedagog měl od autorky diplomové práce manuál na zadávání práce s dotazníky, jež obsahoval i upozornění na možné dotazy. Klasické a španělské gymnázium, Brno Bystrc, Vejrostova Sběr dat provedla autorka diplomové práce v suplované hodině za Šárka přítomnosti učitele. Metody sběru dat Diplomová práce využívá formy kvantitativního výzkumu. Pro výzkum v této diplomové práci byl použit dotazník. Byl tvořen uzavřenými, polozavřenými otázkami většinou s nabídnutými odpověďmi a také otevřenými otázkami. Jednak Hanspaulka pro získání navazujících výsledků k předešlému výzkumu a také pro jeho nesporné výhody, jako je možnost velkého počtu respondentů nebo jejich anonymita. Cohen, Dotazník zároveň dokázal pokrýt i rozsáhlejší obsah celé problematiky. Celkový materiál, který měli

studenti před sebou, se skládal z Odpověďového listu Strategie učení cizímu jazyku a Inventáře strategií učení cizímu jazyku Vlčková Na něm studenti v anonymitě vyplňovali své obecné demografické údaje. Dále pak se vyjadřovali k cizím jazykům, jež se učí. Odhadovali svou úroveň v porovnání s rodilým mluvčím a k ostatním spolužákům. Taktéž se vyjadřovali k zahraničním pobytům, jež absolvovali a jak se během nich v daném jazyce zlepšili. Termín pobyt po delší dobu závisel na jejich subjektivním zvážení, co považují za delší Mydlářka časové období. Studenti následně volili svůj upřednostňovaný jazyk. Kritérium na tuto volbu si taktéž mohli zvolit sami. Poslední položkou v odpověďovém listu byla nabídka různých motivačních faktorů, jež má pomoci žákům k lepším výkonům v procesu učení se Juliska CJ. Důležité je si uvědomit, že přes veškerou snahu netestujeme reálné využívání strategií studenty, ale jejich subjektivní hodnocení

Jazyková škola Dejvice

a vlastní pohled na věc. Inventář strategií obsahoval poučení o vyplňování, které se studentům dostalo i ústní formou. Konstrukce školou jazykovou Dejvicemi položek inventáře vycházela z komplexní klasifikace strategií učení cizímu a druhému jazyku R. Oxfordové a částečně i z inventářů SILL, verze a Oxfordová, Vlčková, Studentům byla poskytnuta škála, viz níže, podle které odpovědi zaznamenávali. N nikdy téměř nikdy Dejvicích jazykovými školami občas obvykle ne někdy půl napůl často obvykle ano vždy téměř vždy nevím nedovedu posoudit Položky v inventáři byly rozděleny do skupin, označených A, B, C, D, E, F, G. Kde A představovalo paměťové strategie, B kognitivní, C kompenzační, D metakognitivní, E afektivní.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Dejvicích
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Alfa Language Clubs
Alfa Language Clubs
Jazyková škola nabízí jazykové kurzy individuální i skupinové maximálně do 6 studentů, pro veřejnost i firmy. Vyučuje Anglický, Německý, Francouzský, Ruský, Španělský i Italský jazyk. Pořádá akreditované kurzy pro DVPP. Zajišťuje překlady i...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola CZ LINGUA
CZ LINGUA
Nabízíme kurzy češtiny pro všechny úrovně, individuální nebo skupinové (2-5 studentů) v naší škole, ve firmě či doma. Učebny jsou vybaveny moderní technikou, v každé je také PC s připojením k internetu. Po úspěšném zakončení kurzu vystavíme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Iuliia Andrieieva
Iuliia Andrieieva
Zajišťuji výuku němčiny, angličtiny, ruštiny pro děti od 4 let, mládež, dospělé individuálně a ve skupinách.Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola STUDYLINE Praha 6
STUDYLINE Praha 6
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola nejblíže Dejvicím
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Anthony Thomas Facer
Anthony Thomas Facer
Provozuji jazykovou školu se zaměřením na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Open Doors
Open Doors
Angličtina a francouzština - obecné a specializované kurzy (obchodní jazyk, konverzace, EU institucí) - pro jednotlivce, firmy a instituce.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola BUMBLE BEE
BUMBLE BEE
Soukromá anglická jazyková škola pro děti předškolního věku od 2,5 do 6 let. Nabídka zájmových klubů, letních programů a odpolední družiny. Cílem školy je nejen výuka jazyka, ale zejména nacházení a rozvíjení jedinečného talentu jednotlivých...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola AKAPOS
AKAPOS
Naše akademie pomaturitních studií není jen pouhá jazyková škola. Je to šance objevit svůj potenciál, nastartovat kariéru a rozvinout své schopnosti. A to vše navíc v cizím jazyce. Vznikli jsme na základě potřeby nabídnout studentům víc než jen...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola ALTISSIMA
ALTISSIMA
Jazyková škola se specializuje na intenzivní kurzy angličtiny a němčiny. Nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy. Výuka metodou superlearning, rychlé výsledky, důraz na mluvený jazyk. Organizujeme firemní a individuální výuku,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město