Jazykové školy Praha 4 Chodovec

níž je možné výuku anglického jazyka zcela přizpůsobit aktuálním potřebám účastníků a také na prostředí, ve kterém jazykový kurz probíhá. Daleko více je však tato schopnost flexibility v rámci jazykových kurzů evidentní u individuální výuky, kde lze studentovi Chodovec skutečně tzv. ušít kurz na míru a tím jej přizpůsobit jeho požadavkům. Co se týká flexibility spojené s prostředím, kde probíhá výuka, zmiňme například možnosti vedení jazykových kurzů v sídle firmy, která poptává firemní výuku anglického jazyka. Jako další z možností celoživotního vzdělávání jsme uvedli informální učení, jenž je možné považovat za neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované učení, kam lze zařadit i sebevzdělávání Strategie celoživotního učení ČR, Sebevzdělávání můžeme považovat za velmi důležitý prostředek jazykového vzdělávání dospělých. Zkusme si tedy definovat tento termín jako vzdělávání, v jazyková škola Chodovec němž si jedinec převážně sám stanovuje cíle, vybírá učivo, volí metody, motivuje sám sebe, řídí a kontroluje své učení, hodnotí Spořilov kvalitu svého učení a přijímá další rozhodnutí Průcha a kol., s. S pojmem sebevzdělávání také úzce souvisí autoregulace učení, jazykové škole Chodovce kterou Petřková s. definuje jako stav, kdy účastník ví, co se potřebuje naučit, uvědomuje si své učební potřeby, dovede si stanovit určité cíle, ví, jak se má učit a zná způsoby a specifické strategie k dosažení vytyčeného cíle. Jestliže se člověk rozhodne naučit

se anglický jazyk bez jakékoliv pomoci lektora, musíme přiznat, že jde o skutečně odvážný počin a ne příliš jednoduchou cestu. V tom případě je zcela objasněna výše uvedená definice pojmu sebevzdělávání. Mezi sebevzdělávání je také možno zahrnout domácí přípravu či jakýkoliv jiný typ učení se angličtiny u dospělých studentů angličtiny, s výjimkou jazykových kurzů. Proces sebevzdělávání je Praha 11 většinou prováděn s využitím literních pomůcek, e learningu, informační podpory na síti, intranetu apod. Je možné hodnotit jej Roztyly testováním, a to v průběhu všech učebních fází. Výsledek hodnocení bývá předán manažerovi vzdělávání či bezprostřednímu nadřízenému k následnému využití. Barták, s. Musíme přiznat, že v současné době se stále zvyšuje počet způsobů, jak se učit či jazyková škola Chodovec zdokonalovat svou znalost anglického jazyka. Jestliže srovnáme možnosti, které se studentům nabízely v době například před dvaceti lety a cvičení pro děti Praha 4 Chodovec

Chodovcem školách jazykových

nyní, skutečně zpozorujeme obrovský pokrok směrem dopředu. Jestliže se nad sebevzděláváním zamyslíme, můžeme dojít k názoru, že pravděpodobně bude tento proces do jisté míry záviset na nejvyšším dosaženém vzdělání účastníka vzdělávání. Jinými slovy, jazykovým školám Chodovci člověk, který dosáhl vysokoškolského vzdělání, bude patrně svému dalšímu sebevzdělávání věnovat více času a úsilí než ten, kdo získal základní vzdělání či střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky. Tuto skutečnost také potvrzují výsledky šetření Českého statistického úřadu zabývajícího se Dalším vzděláváním dospělých z roku Uvádí se zde neznalost cizího jazyka pouze u.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Chodovci
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice