Jazykové školy Praha 4 Pražského povstání

dalším roce promítnou do zvýšení tržeb a potažmo i zisku. Ve druhé variantě třetího roku došlo k poklesu ROE pod úroveň druhého roku, ačkoli nedošlo k žádným investicím. Je to jen další důkaz toho, že druhá varianta je pro nás nevýhodná. Rentabilitu tržeb ROS, protože jazyková škola Pražského povstání ukazuje, kolik Kč zisku přinesla Kč tržeb. U tohoto ukazatele zaznamenáváme naopak pokles, který je ve druhém roce způsobený poměrně vysokými náklady na lektora, kterého si budeme nuceni najímat, a v první variantě třetího roku potom náklady na dva lektory a výše Pražské povstání školou jazykovou zmíněnými investicemi. ROS ve druhé variantě třetího roku je nižší než v první variantě, i když nedojde k žádným investicím. Opět se potvrzuje, že druhá varianta je nevýhodná. Tabulka Vybrané ukazatele finanční analýzy pro první tři roky podnikání rok rok rok varianta Pražského povstání varianta ROE ROS Co se týče likvidity, vzhledem k tomu, že stálá aktiva máme v zanedbatelné výši a nemáme ani cizí zdroje, které bychom museli splácet, a prakticky veškerý zisk převádíme na bankovní účty, nemá podle našeho názoru význam ukazatele likvidity v prvních letech počítat, jelikož podnik bude evidentně dostatečně likvidní. ZÁVĚR Cílem této práce bylo vypracovat podnikatelský plán pro OSVČ Pankrác podnikající v oboru jazykového vzdělávání. Plán byl sestaven zejména pro potřeby zakladatelů, jimž by měl pomoci rozhodnout, zda podnik vůbec zakládat, a ověřit, jestli bude podnik rentabilní a likvidní. V teoretické části byly nastíněny náležitosti podnikatelského plánu

s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům daného podnikatelského subjektu. V praktické části byly potom jednotlivé části rozpracovány tak, aby co nejpřehledněji a nejrealističtěji popsaly budoucí vývoj podniku. Analýza prostředí odhalila stále rostoucí důležitost jazykových škol Pražského povstání znalosti cizích jazyků při uplatnění na trhu práce a z toho plynoucí poptávku po jazykových kurzech jak ze strany veřejnosti, tak firem. Co Kavčí Hory se týče celkové ekonomické situace, vzhledem k doznívající světové hospodářské krizi a probíhajícím úsporným opatřením vlády, která se promítají do všech oblastí národního hospodářství, je třeba počítat spíše s nepříznivým vlivem ekonomického prostředí na naše podnikání. Jako jistá protiváha může působit možnost firem čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, určené na Folimanka podporu rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů. Na obor jazykového vzdělávání mají výrazný vliv i moderní technologie, které jej ovlivňují jak přímo prostřednictvím technického vybavení, které je možné při výuce používat, tak také nepřímo, jelikož pražskopovstalecké pražské cvičení s dětmi

Jazyková škola Pražského povstání

nejnovější technologie a přístroje vyžadují znalost anglického jazyka často i u pracovníků na nejnižších úrovních. Analýza konkurence ukázala na jedné straně velký počet konkurentů pohybujících se v oboru jazykového vzdělávání, na druhé straně potenciální příležitost a konkurenční výhodu v podobě využívání nejmodernějších technologií při výuce, které drtivá většina existujících jazykovými školami Pražského povstání jazykových škol podceňuje. SWOT analýza ukázala silné a slabé stránky podniku, stejně jako příležitosti a hrozby plynoucí z jeho okolí..

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Pražskému povstání
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola AustraliaOnline
AustraliaOnline
Jsme specialisté na studium a práci v Austrálii. Studenti v Austrálii studují a pracují v Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne i Perthu. Poskytneme kompletní servis, v Austrálii provozujeme studentské centrum. Zajistíme studentská, turistická a pracovní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola LINGUA VIVA
LINGUA VIVA
Nabídka jazykových firemních i individuálních kurzů, pomaturitního studia, překladatelských služeb i odborně zaměřených jazykových kurzů. Zprostředkování mezinárodních zkoušek. Nabízíme kurzy německého, anglického, francouzského, italského,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AFS
AFS
Jsme obecně prospěšná společnost, které je součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací, která vznikla před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků. Partnerské organizace sdružuje společné poslání, kterým je...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola PRESTO firma
PRESTO firma
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola PROGRESS Language Institute
PROGRESS Language Institute
Jsme česká jazyková škola založená v roce 2001. Základním posláním naší školy je poskytovat studentům dostupné a přitom velmi kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných odborníků a též služby se studiem spojené. Spokojený...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola DILART GROUP
DILART GROUP
Jazyková škola Amelia (Dilart Group s.r.o.) v centru Prahy otevírá nové jazykové kurzy: RUŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NĚMČINY A ANGLIČTINY. S výukou ruského jazyka máme letité zkušenosti a vy sami si můžete zvolit, chcete-li, aby kurz vedl český lektor...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Kelly & Associates
Kelly & Associates
Nabídka výuky angličtiny v oblasti obchodu, financí, práva, leasingu a bankovnictví.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola DAO INTERNATIONAL
DAO INTERNATIONAL
Soukromá jazyková škola, působící na českém trhu již od r. 1992, která vyjde vstříc každému dle časových a jiných možností klienta. The Language House má za sebou již osmnáctiletou zkušenost s výukou jazyků - ne nadarmo se nazývá...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola NOISIS
NOISIS
Nabízíme Vám široké spektrum jazyků: Angličtina Němčina Francouzština Španělština Czech for foreigners Slovanské jazyky: čeština pro Čechy, slovenština, polština, ruština, chorvatština, srbština, bulharština, ukrajinština Germánské jazyky:...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město