Jazykové školy Praha 9 Českomoravská

sdružení fyzických osob, které nemá právní subjektivitu a tudíž není nutné ho zapisovat do obchodního rejstříku. I zde je výhodou jednoduchost vzniku a možnost sdružovat finanční prostředky a zkušenosti. Nevýhodou mohou být problematické vlastnické vztahy a opět neomezené ručení. str. Pokud chceme podnikat jako právnická osoba, lze založit obchodní společnost osobní nebo kapitálovou. V obchodních společnostech osobních se společníci osobně účastní na řízení podniku a zpravidla ručí neomezeně za závazky společnosti. Mezi Českomoravská obchodní společnosti osobní patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. U v.o.s. není nutný počáteční kapitál, jazykovým školám Českomoravské jelikož společníci ručí veškerým svým majetkem. Výsledek hospodaření je zdaněn daní z příjmu fyzických osob. Nevýhodou je opět neomezené ručení společníků a větší administrativní náročnost zakládání podniku než u sdružení FO, jelikož je nutný zápis do Vysočanská obchodního rejstříku. U k.s. je stanovena minimální výše vkladu komanditisty na Kč, přičemž komanditista ručí jen do výše svého jazyková škola Českomoravská nesplaceného vkladu a má sníženou možnost rozhodování o vedení společnosti. Komplementář naopak nemusí do společnosti vložit žádný vklad, ale ručí celým svým majetkem a osobně se zúčastňuje vedení podniku. I zde je poněkud administrativně náročnější vznik firmy, jelikož je nutný zápis do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost jsou obchodní společnosti

kapitálové. V těchto společnostech mají společníci povinnost vložit vklad do společnosti a jejich ručení za závazky je omezené nebo žádné. V s.r.o. je základní kapitál tvořen vklady společníků v minimální výši Kč, přičemž hodnota celkového základního kapitálu Českomoravskou jazykové školy musí činit alespoň Kč. Výhodou je omezené ručení společníků. Nevýhodou je nutnost mít počáteční kapitál a administrativní náročnost založení a chodu společnosti. V a.s. se základní kapitál vytváří upisováním akcií v určité nominální hodnotě. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem, akcionáři však neručí vůbec. Základní kapitál musí činit alespoň mil. Kč nebo mil. Kč podle toho, zda byla společnost založena veřejnou nabídkou či nikoli. Nevýhodou je zejména vysoký základní kapitál, komplikovaná právní úprava a administrativní náročnost založení a řízení. Výhodou je kromě neexistence povinnosti ručit za závazky také dobrý přístup ke jazykovými školami Českomoravské kapitálu. str. Specifika drobného podnikání Definice drobného podniku Podniky je možné klasifikovat podle celé řady ekonomických kritérii, českomoravskou pražskou masážím

Jazyková škola Českomoravská

jako jsou například roční tržby či příjmy, obrat, hodnota aktiv, nezávislost apod. Rozhodujícím a nejpoužívanějším kritériem je ovšem počet pracovníků mikropodnik zaměstnanců malý podnik zaměstnanců střední podnik zaměstnanců. Podniky nad zaměstnanců jsou Palmovka považovány za velké. str. Podle zákona č. Sb., o podpoře malého a středního podnikání se za drobného podnikatele považuje podnikatel, Jarov který zaměstnává méně než zaměstnanců jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Českomoravské
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola GASPIK TRADE
GASPIK TRADE
Zprostředkování kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Step by Step firma
Step by Step firma
Nabídka individuálních a skupinových kurzů pro firmy i jednotlivce. Možnost výuky angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola AGENTURA EDUCO s.r.o.
AGENTURA EDUCO s.r.o.
Firemní a individuální výuka, jazykové kurzy pro děti a školky. Czech for Foreigners. Jazykové pobyty v zahraničí. Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. Překlady a tlumočení. Vyučujeme: angličtinu,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola SVĚT JAZYKŮ
SVĚT JAZYKŮ
Jsme jazyková agentura zajišťující výuku 6 světových jazyků. Naši lektoři vždy dojíždí za studenty. Zajistíme výuku všech jazyků.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy