Jazykové školy Praha 10 Pitkovice

co největší rovnováhu výtvarné a jazykové části si myslím, že mé programy měly výstupy zaměřené spíše na výtvarnou tvorbu. Výuka anglického jazyka zůstala víceméně okrajová, i když byl cizí jazyk hlavním komunikačním nástrojem a žáci pracovali s novými Praha 22 cizojazyčnými slovíčky. Aby i jazyková stránka byla plnohodnotným výstupem z hodiny, muselo by dojít k hodnocení jazykových cílů. Na Pitkovicím školy jazykové praxi v Belgii jsem částečně tuto podmínku splnila, když jsem žákům na konci své praxe sestavila jazykový test. Celkově by hodnocení hodiny pomocí známek přispělo k větší motivovanosti žáků. Z dlouhodobého hlediska by pak CLIL hodiny mohly obstát i vedle klasických jazyková škola Pitkovice čistě obsahových nebo jazykových hodin. Jazyk je základní prostředek mezilidské komunikace, díky němuž je možné vyjadřovat pocity, přání, myšlenky, názory, komunikovat s lidmi, a tím se začleňovat do společnosti. Výuka cizího jazyka je důležitou součástí školního Kateřinky vzdělávání a její význam neustále vzrůstá s rozvojem mezinárodního obchodu a moderních technologií. V dnešní době už tedy znalost mateřského jazyka plně nepostačuje potřebám člověka a je nutné naučit se cizí jazyk, který je pro žáky obrovskou výhodou v jejich budoucím životě i profesi. Cizí jazyk se od ostatních předmětů vyučovaných na základní škole liší, protože je zároveň prostředkem i cílem této výuky. Učitel cizího jazyka má tedy nelehkou úlohu, protože neučí žáky pouze porozumět faktům, ale vede je k dosažení

komunikativní kompetence v daném cizím jazyce, tedy ke schopnosti porozumět cizímu jazyku ve všech jeho formách a tento jazyk také smysluplně jazyková škola Pitkovice produkovat. K dosažení tohoto cíle pak využívá různých didaktických prostředků, které mohou zefektivnit výuku a usnadnit žákům Rozkoš osvojování daného cizího jazyka. Didaktickými prostředky se zabývá množství autorů a je možné je různě dělit. V současné době je učitelům k dispozici nepřeberné množství didaktických prostředků, které jsou asi nejčastěji dělené podle charakteru jejich povahy na Jižní Město materiální a nemateriální. Tato práce se zabývá oběma zmíněnými typy, protože spolu úzce souvisí a jsou nedílnou součástí výuky cizího jazyka. Větší pozornost je však věnována materiálním prostředkům, protože v posledních desetiletích dochází k jejich prudkému rozvoji, který je spojen zejména s technickým rozvojem a vývojem nových technologií. Nejen do výuky cizího jazyka, ale i do výuky obecně, jsou tak začleňovány stále nové pomůcky a technika, které kladou další nároky na učitele i jeho výuku. Tato diplomová práce se zabývá srovnáním využití didaktických prostředků ve výuce cizího jazyka na obou stupních základní školy, jak napovídá její název. V školou jazykovou Pitkovice teoretické části jsou popsána témata související s výukou cizího jazyka a materiální i nemateriální didaktické prostředky vhodné pro

Jazykovou školu Pitkovicemi

výuku cizího jazyka, které byly předmětem výzkumného šetření v praktické části diplomové práce. Praktická část se pak zabývá metodologií výzkumného šetření, analýzou a interpretací získaných dat a vyvozením závěrů plynoucích z výsledků výzkumného.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Pitkovicím
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice