Jazykové školy Praha 10 Vršovice

vzdělávací program vymezuje jako hlavní cíle vzdělávacího oboru Cizí jazyk zařazeného do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace především vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace v daném kulturním prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k osvojovanému jazyku získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke kultivovanému projevu a v neposlední řadě Eden také k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého jazyková škola Vršovice zaměření. RVP ZV, s. Didaktické prostředky a učitel cizího jazyka Důležitou úlohu plní v souvislosti s didaktickými prostředky učitel cizího jazyka, který, stejně jako učitelé ostatních předmětů na základních školách, má k dispozici různé didaktické prostředky, Flora jejichž vhodným výběrem napomáhá dosažení předem stanovených cílů cizojazyčné výuky. Tyto prostředky se na jednotlivých stupních základního vzdělávání liší z důvodů rozdílných cílů výuky, příslušných vzdělávacích programů, učebních plánů, osnov a odlišného věku žáků. Správná volba didaktických prostředků ve výuce vede k naplnění jejího smyslu, tedy podněcování myšlení a jazykovým školám Vršovice tvořivé aktivity žáků, poskytování většího prostoru pro jejich rozhodování o vlastním učení a příležitostí k objevování a

plánování jejich učení. Čábalová, s. Učitel cizího jazyka však zaujímá mezi svými kolegy zvláštní postavení. Učitelé cizích jazyků jsou mezi učiteli zvláštní skupinou, protože jejich předmět pro ně představuje cíl i prostředek. Učí znalosti o jazyce, učí jazyková škola Vršovice jazykové prostředky tj. výslovnost, pravopis, slovní zásobu a gramatiku, ale současně i řečové dovednosti poslech, mluvení, čtení a jazykových škol Vršovicím psaní prostřednictvím stejného, tedy cílového jazyka. Betáková, s. Ačkoli se učitel cizího jazyka podle definice od svých kolegů liší, i on by měl disponovat určitými kompetencemi a dovednostmi. Betáková s. uvádí čtyři základní dovednosti, které by měl učitel cizího jazyka ovládat. Jsou jimi znalost cizího jazyka, který učí, a také praktické zvládnutí cílového jazyka, které musí odpovídat alespoň Jiřího z Poděbrad potřebám vyučování znalost metodiky vyučování cizího jazyka, například metod, výukových technik a různých typů aktivit znalosti o způsobech učení se cizím jazykům, které pomáhají zajistit, aby se každý žák ve třídě učil podle svých schopností, a které jsou spojené s pedagogikou a psychologií učení znalosti o kultuře zemí, ve kterých se mluví cílovým jazykem, a pochopení vztahů mezi jazykovým vyjadřováním a kulturou cílové země či zemí. Jedním z dalších požadavků kladených na učitele cizího jazyka je, aby se v cílovém Olšany jazyce zdokonaloval a prohluboval své znalosti, protože jazyk se neustále vyvíjí, mnohá slova mění svůj význam, jazyk je také obohacován o cvičení pro těhotné Praha 10 Vršovice

Vršovicemi školách jazykových

slova nová či přejatá z jiných jazyků. Je tedy zřejmé, že je třeba, aby byl učitel s cílovým jazykem ve stálém kontaktu, seznamoval se.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola ve Vršovicích
Jazyková škola Barevná škola
Barevná škola
Specializujeme se na individuální a firemní výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, maďarštiny, norštiny, portugalštiny a češtiny pro cizince s mladými, zkušenými a zapálenými lektory ve skupinkách s...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Barevný svět jazyků
Barevný svět jazyků
Nabízíme výuku jazyků, kurzy pro veřejnost, individuální i firemní výuku a také kurzy cizích jazyků pro děti s počtem 6 lidí v kurzu.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Anglická škola
Anglická škola
Jsme jazyková škola, která má za sebou mnoho let zkušeností především s kurzy angličtiny v Praze. Dosahujeme velmi kvalitních výsledků. Učíme na prvním místě angličtinu, které je nejvíce žádaná a dále pak i ostatní světové jazyky. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola nejblíže Vršovicím
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola AjFj
AjFj
Nabízíme individuální a firemní výuku anglického i francouzského jazyka. Specializujeme se na doučování studentů. Připravujeme kurzy na míru. Provádíme jazykový audit.Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Jeviště
Jeviště
Jazyková škola Jeviště vznikla v roce 2005. Vyučujeme podle vlastní metody act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry dovoluje studentům získat při učení okamžitou zkušenost s použitím učební látky v situaci. Naše kurzy jsou hravé a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Slůně
Slůně
Naše jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků, s. r. o., zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě. Nyní se zde nachází centrála naší společnosti a k ní přibyly čtyři pobočky - v Brně, Praze, Plzni a Hradci...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Rodet
Rodet
Jazyková škola se specializuje na výuku angličtiny - pro veřejnost, firmy i jednotlivce. Připravujeme na různé zkoušky - maturita, přijímací zkoušky na VŠ, PET, FCE. Vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně....Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Sofie English
Sofie English
Jsme jazyková škola a učíme mluvit anglicky. Nabízíme individuální i skupinové kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy. Pro skupinu studentů od 5 osob výše můžeme udělat nabídku přesně na míru. Výuka probíhá pouze v angličtině. Vyučujeme...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Karel Vůjtek
Karel Vůjtek
Nabídka individuálních a firemních kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Možnost výuky u klienta nebo ve firmě.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Glossa jazyky
Glossa jazyky
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AFS
AFS
Jsme obecně prospěšná společnost, které je součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací, která vznikla před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků. Partnerské organizace sdružuje společné poslání, kterým je...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Tandem Languages firma
Tandem Languages firma
Nabídka firemních i individuálních jazykových kurzů zaměřených na komunikaci ve firmě. Zlepšujeme komunikační, obchodní a odborné dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, stejně jako v portugalštině či turečtině.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola TANDEM.CZ
TANDEM.CZ
ANDEM již 15 let působí na trhu firemního jazykového vzdělávání a posiluje tak úspěšnost podniků a jejich zaměstnanců. Při pravidelných průzkumech spokojenosti u firemních klientů se spokojenost s jazykovým vzděláváním stabilně pohybuje kolem 9...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady