Jazykové školy Praha 10 Benice

práce. Je tedy víceméně na učiteli výtvarné výchovy, jak si svou hodinu koncipuje, na co bude klást větší důraz a co naopak upozadí. jazyková škola Benice Očekávané výstupy nejsou přesnými návody, jak učit, ale spíše podpůrnými mantinely, které ukazují cestu a směr. V koncepci mých programů lze vypozorovat několik společných bodů, které jsou pro mou výuku určující. Jsou to tyto body Dobře kladené otázky žákům jsou kladeny otázky, které je nutí k zamyšlení, otevírají diskusi a které ukazují směr, jakým se dá o umění přemýšlet. Výklad je z jazyková škola Benice největší části formován otázkami, v jejichž odpovědích si žáci sami naleznou požadované informace. Učitel nesděluje fakta, ale pokládá otázky. Žáci jsou tím drženi ve větší pozornosti a lépe si zapamatují informaci, na kterou si sami přišli. Interpretační skoky Praha 22 téma hodiny je rozebíráno v širším kontextu. Žákům jsou předkládána výtvarná díla z různých historických období, která se vztahují k probíranému tématu, nebo jsou k posouzení předkládány různé problémy a DYTRTOVÁ, Kateřina. Interpretace a metody ve vizuálních oborech. Vyd. Ústí nad Labem Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ISBN vizuály z každodenního života, které mají s tématem spojitost. Hledáním těchto souvislostí se žáci učí přemýšlet o tématu, obohacovat jej o své poznatky a zkušenosti a ne jej Voděrádky pouze přejímat a tupě kopírovat. Interpretace výtvarných děl žákům je předkládáno množství obrázků různých výtvarných děl,

které se pojí s tématem hodiny. Žáci díla popisují a interpretují. Tím si nejen rozšiřují znalost významných výtvarných děl, ale Pacov hlavně lépe chápou svou vlastní tvorbu a její význam na pozadí děl jiných umělců. Principy ve výtvarné tvorbě žáci se učí různým principům a technikám, které charakterizují výtvarnou tvorbu teplé a studené barvy, frotáž, atd To jim pomáhá v jejich vlastní tvorbě i v pochopení světa, ve kterém žijí. Seznamují se s pojmy typickými pro výtvarné umění a dokáží se v nich orientovat. Koncepce výuky anglického jazyka I když je zastoupení obsahové i jazykové složky v programech srovnatelné, jsou mé programy zaměřené spíše na výstupy z Radošovice výtvarné výchovy než z anglického jazyka. Jazykové cíle jsou podřízeny cílům obsahovým. Nicméně jazykové cíle do značné míry určují téma i směřování programu. Cizí jazyk je hlavním dorozumívacím prostředkem hodiny, a tudíž jsou u žáků rozvíjeny hlavně benický pražský vedení účetnictví

Školách jazykových Benic

receptivní řečové dovednosti. Dále se žáci učí především tematickou slovní zásobu, která jim usnadní komunikaci v hodině a Benice jazykovou školu rozšíří znalost slovní zásoby. Tematický soubor slovíček jsme v hodinách procvičovali a opakovaně používali. Výuka jazyka probíhá na CLIL hodinách jakoby mimochodem. Hlavní náplní lekce se zdá být hlavně její nejazykový obsah, v našem případě výtvarná výchova, ale tím, že hodina je vedena v cizím jazyce a obsahuje aktivity na naučení a procvičení nové slovní zásoby, učí se žáci zároveň jazyk. jazykovým školám Benicích Jako když například čteme cizojazyčnou knížku soustředíme se na její obsah, na děj knihy, ale zároveň se zdokonalujeme v cizím jazyce..

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Benicím
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice