Jazykové školy Praha 5 Zličín

nehrají hlavní roli. Oproti tomu, u nejčastěji používaných strategií se jmenovitě jedná o přizpůsobení projevu znalostem, oba typy odhadování, synonyma a opis, opakování, využívání frází a referenčních materiálů, nepřekládání doslova a žádání o vysvětlení Zličín jazykové škole nebo zpomalení. Autorka se dále věnuje problematice efektivity strategií učení. Ne vždy se jedná o rovnici často používané strategie efektivní strategie. Výzkum ukázal, že Kompenzační strategie se vůči znalosti jazyka ukazují spíše jako neefektivní, resp. používané více žáky s nižší úrovní znalosti CJ. Vlčková, s. Výzkum vztahu používání strategií učení a znalosti angličtiny jako cizího jazyka Parobková, Výzkum v této diplomové práci se zabýval zjišťováním strategií učení na základě řečových dovedností a jazykových prostředků vybranými studenty na Střední pedagogické školy v Kroměříži. Jako nástroj k výzkumu byl použit dotazník. Vlčková, Přikrylová, Mimo strategií učení autorka zkoumala skóre, jež žáci dosáhli v KET testu jazykových znalostí. Zjišťovala, jak tyto dvě Blatiny záležitosti spolu navzájem souvisí. Do výzkumu se zapojilo žáků prvních, druhých a třetích ročníků Z jejího výzkumu vyplývá, že Praha 17 žáci strategie učení používají, ale nesystematicky. Některé ze strategií žáci nepoužívají, zejména se jedná o strategie osvojování jazyková škola Zličín slovní zásoby nebo strategie mluvení. Málo používané strategie byly paměťové. Oproti tomu hojně využívané se ukázaly strategie

kompenzační. Průměrná hodnota používání strategie je rovna tedy jsou více méně používány dle škály představuje nepoužívání

Jazyková škola Zličín

strategie. Problematickou a málo užívanou strategií studentů Střední pedagogické školy v Kroměříži byla strategie, kdy se studenti Lužiny snaží porozumět tomu, co slyší, aniž by si museli překládat slovo od slova do češtiny. Ke stejnému výsledku došla i Večerková Problémem je, že se studenti neumí od češtiny při porozumění oprostit. Autorka diskutuje o možné příčiny tohoto jevu, a to v užívání gramaticko překladové metody při výuce, jež myšlení pouze v cíleném jazyku moc nepodporuje. Co se týče výsledků srovnání s didaktickým testem KET s celkovými výsledky používání strategií, sama autorka píše, že bylo zjištěno, že test celkově nekoreluje s používáním strategií učení. Zkoumány dále byly části testu. Šetření ukázalo, že spolu korelují pouze výsledky používání strategií čtení a skóre z testu v oblasti čtení. Do praxe tedy vyplývá, že čím více studenti používají strategie čtení, tím lepšího výsledku dosáhli Luka v testu také v oblasti čtení. Z výsledků výzkumu vyplývá, že ve většině případů neexistuje vztah mezi používáním jednotlivých strategií a skóre v testu, jelikož jednotlivé oblasti didaktického testu většinou nekorelovaly s používáním daných strategií. Parobková, jazykové školy Zličíně s. Strategie učení cizích jazyků účastníků podnikového vzdělávání Bušova, Práce se opět zabývá strategiemi učení se cizímu jazykových škol Zličínu jazyku, ovšem unikátní je, že se soustředila na dospělé. Cílem práce bylo zmapovat používání dvou skupin strategií, a to kognitivních a.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Zličínu
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Kristýna Pragerová
Kristýna Pragerová
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Rudná
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice