Jazykové školy Praha 5 Luka

názory obhajovat nejrůznějšími argumenty. Každá diskuse vzniká na základě vyskytnutí určitého problému, o kterém pak žáci diskutují. Luka Důležitou podmínkou školní diskuse je především zájem studentů a chuť o daném problému diskutovat. Diskusní metody mohou doplňovat metody klasické a je lépe je využít pro procvičení již probraného učiva. Před začátkem každé diskuse by se na ni učitel měl důkladně jazykové škole Luk připravit, stanovit daný problém, postup řešení i cíl celé diskuse. Učitel může zasahovat do diskuse pokládáním nejrůznějších otázek, kterými žáky záměrně nasměrovává, určováním, kdo bude v danou chvíli mluvit a jak dlouho. Nicméně nejlepší diskuse je taková, kterou řídí žáci sami. Učitel už pak jen dohlíží, zda se žáci drží tématu a nesklouzávají k něčemu, co s daným problémem jazyková škola Luka nesouvisí. Na závěr pak učitel shrne stěžejní body a zhodnotí výsledky diskuse. T. Kotrba a L. Lacina ve své knize uvádějí řadu příkladů diskusních otázek, které je a není vhodné pro školní diskusi použít. Jako příklad může být startující otázka, která otevírá diskusi, otevřené otázky, u kterých se vyžaduje konkrétní názor žáka, provokativní otázky, které mohou oživit průběh diskuse, dále přímé otázky, zjišťovací otázky, jejich cílem je vybavit si fakta a vědomosti, doplňující otázky atd. Mezi diskusní Praha 13 metody patří Brainstorming a brainwriting Brainstorming se ve většině případů používá na začátku vyučovací hodiny. Cílem a principem

každého brainstormingu je produkce co možná nejvíce nápadů, myšlenek, hypotéz, jak vyřešit daný problém. Učitel na začátku hodiny Lužiny může napsat na tabuli či pouze říct daný problém, který většinou formuluje správně položenými otázkami jako např. Jak Jak by se dalo Navrhněte a očekává od žáků v co nejkratším čase vymyslet co možná nejvíce možných řešení tohoto problému. Pravidla brainstormingu zákaz kritiky volnost při vytváření nápadů cílem je vytvoření co nejvíce nápadů nehledě na kvalitu počítá se každý návrh, který se musí zapsat rovnost účastníků možnost inspirace již vymyšlenými nápady Brainwriting je pak písemná obdoba, která se využívá při Luka jazykové školy větším počtu žáků či nebo v případě, že chce učitel žáky zklidnit. Carousel kolotoč Metodu carousel je vhodné použít až pro Ohrada starší žáky, kteří jsou vyspělejší v procesu komunikace a mají dostatek vědomostí o daném tématu. Žáci se ve třídě rozdělí do

Jazyková škola Luka

dvou skupin. Jedna skupina si sedne do kruhu tváří ven z kruhu. Druhá skupina vytvoří vnější kruh kolem první skupiny, tváří dovnitř školou jazykovou Lukami kruhu. Tímto vzniknou jednotlivé páry, které mezi sebou vedou diskusi na téma, které buď řekne učitel, či je napsáno na kartičce mezi oběma sedícími žáky. V případě kartiček jsou témata na místech různá. Učitel předem stanoví čas, který mají na diskusi. Po uplynutí této doby se všichni žáci, jak ve vnitřním kruhu, tak i ve vnějším posunou o jedno místo doprava. Tím pádem mají před sebou jiného spolužáka a jiné téma k diskusi. Snowballing Tato metoda se od ostatních diskusních metod liší tím, že žáci začínají nad daným.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Lukám
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice