Jazykové školy Praha 5 Košíře

Wenden, Ellis je označuje jako komunikační nebo produkční strategie. Student také používá metastrategie. Zde hovoříme o tzv. strategiích strategií, čili takové strategie, které student volí k výběru vhodných strategií ke zvládnutí učiva nebo úkolu. Obecně strategie učení závisí na individualitě studenta. Dále pak i na vnějších vlivech jako např. charakter učiva, požadavky učitele, apod. Student může své Radlická strategie ovlivňovat, měnit nebo diagnostikovat. Švec, Strategie učení není ekvivalentní pojem pro techniky nebo taktiky učení, jež se v běžné řeči často zaměňují, nebo jejich význam splývá. I ne všichni odborníci se shodují na rozdílnosti těchto pojmů. Záleží na detailu pohledu na věc. Charakteristika strategií Charakteristika níže pochází z výzkumu Cohena In Lojová, Vlčková, Strategie vykazují Homolka několik znaků. Bude uvedeno celkem bodů. Míra uvědomění. Po několikátém procvičení se strategie mohou zautomatizovat. Potom hovoříme o automatických procesech, které si student neuvědomuje, a tudíž kriticky nehodnotí jejich efektivitu. Často u mladších žáků se setkáváme jazykovou školu Košířích s tím, že postupují podle toho, co jim řekl učitel. S uvědomováním strategií učení také souvisí míra monitorování a evaluace jako nutná dimenze vědomých strategií. Míra pozornosti. Jedinec rozkládá svou pozornost mezi jednotlivé strategie. Záleží na tom, zda jde o Košíř jazykové školy strategii novou v užívání nebo již zaběhlou. Míra pozornosti věnovaná na začátku používání strategie bude vyšší než na konci, kde

nemusí být žádná. Míra explicitnosti. Student by měl být schopen popsat strategii, jakou používá. Záleží však na míře explicitnosti, ta se liší od jedince k jedinci. Není důležité, aby si žáci sami vytvářeli explicitní popisy postupů. Míra zaměření na cíl Strategie Nové Butovice chápeme jako cílově orientovaná jednání. Žáci si ovšem nemusí být schopni převést cíl do slovního popisu. Problém nastává, když žáci postrádají motivační cíle. Hovoříme zde o obecných cílech v učení nebo i u konkrétních úkolů. Vlčková definuje míru zaměření na cíl následovně jako intencionální aspekt vědomého používání strategií. Určité jednání může být strategií, tj. do jazykových škol Košířemi značné míry záměrným a vědomým postupem vůči určitému cíli, nikoli však vůči jinému. Vlčková, s. Už Toman zdůrazňuje význam ujasnit si cíl. Doslova píše, že bez cíle je práce málo výkonná. Ujasnění cílu vyžaduje především rozhodnout se pro jednu z možností. Následuje utvoření přesné představy o činnosti a hlavně o postupech, kterými ho chceme dosáhnout. Míra seskupení Míra jazyková škola Košíře seskupení strategií představuje použití více strategií ať už ve shlucích nebo řetězcích, kde aplikace jedné strategie vede k užití anglických školek v Praze 5 Košířích

Jazyková škola Košíře

další. Většina strategií sama o sobě nefunguje dobře. Komplexnější úlohy vyžadují více strategií. Na kombinaci strategií závisí Dlabačov také jejich účinnost. Míra rozsahu Strategie mohou být rozděleny na mikrostrategie a makrostrategie zde jde o zastřešující strategie. Mikrostrategie chápeme spíše jako dílčí. Někdy odborníci toto rozdělení vyjadřují v rámci vztahu strategie versus techniky učení. Míra.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Košířích
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola nejblíže Košířím
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad