Jazykové školy Praha 5 Motol

zároveň záporného výsledku byl o dosaženo ve tvrzení, zda studenti navštěvují nějaké mimoškolní akce. Bylo také zjištěno, že v tře tím, pátém a šestém ročníku studenti nepřechází při konverzaci do češtiny. V rámci metakognitivních strategií si studenti jednoznačně vedou sešit s důležitými poznámkami. Ovšem deník na sestavování studijního plánu a zaznamenávání jeho plnění si studenti převážně nevedou. Jak autorka trefně podot ýká, inventář pochází z anglosaského prostředí, kde je vedení si deníků více zakořeněno než v český ch podmínkách. V porovnání s předešlým uvedeným výzkumem, tyto data ukázaly, že ženy používají stra tegie více, a to ve jazykové škole Motole všech kategoriích. Překvapivý výsledek byl ten, že typ motivace nemá vliv na vý běr strategií. Žákovské strategie učení cizímu jazyku Homolka ve všeobecném vzdělávání Vlčková, Tento výzkum se zaměřil na žáky pátých ročníků, devátých ročníků a předposledních ročníků víceletýc h nebo čtyřletých gymnázií. Zkoumány byly deklarované strategie učení se zaměřením na rozdíly u žák ů pátých, jazykové školy Motol devátých ročníků a předposledních ročníků gymnázia. Pro výzkum bylo využito klasifikace s trategií dle Oxfordové a baterie položek z Vypich inventáře SILL. Výzkum poukázal na jev, že se zvyšujícím se ročníkem se zvyšovaly určité tendence. Konkrétně se jed ná o zvýšení počtu osvojovaných jazyků, pochopitelně rostla doba učení, zvyšoval se počet odpovědí o jazykovém nadání. Dále se snižovala role

angličtiny jako prvního jazyka, zhoršovala se známka z p referovaného jazyka a snižovala se míra procvičování strategií ve výuce vedená učitelem. Výzkum doložil, že žáci strategie používají, ale lze říci, že spíše příležitostně. Průměrná míra po užívání plavání pro děti Prahou 5 Motolem

Jazyková škola Motol

strategií u žáků pátých ročníků byla na škále od vždy. V devátých ročnících se míra používání strategií pohybovala okolo a na jazyková škola Motol gymnáziích Podpora žákovských strategií učení se cizímu jazyku na příkladu francouzského jazyka Přikrylová, Práce se věnovala strategiím učení, které ve výuce nemusí být dostatečně podporovány. Jádro práce s počívalo v navržení cvičení herního typu Bílá Hora podporující výuku strategií. Sestaveny byly tak, aby uč iteli usnadnili práci při procvičování strategií se studenty. Jak je již v názvu Butovice uvedeno, práce byl a zaměřena především na výuku francouzštiny. Cvičení byly zkoušeny na gymnaziálních studentech, pře sněji tercie, Motolem školy jazykové kvinta, sexta a septima. V diskuzi práce jsou jednotlivá cvičení rozebrána a popsány byly i některé nedostatky. Shrnutí uvedených výzkumů s komentářem Většina výzkumů strategií učení používá jako svůj hlavní nástroj metodu dotazníku. Výše zmíněné výz kumy využívají klasifikace dle Oxfordové a úpravu dotazníku a inventáře dle Vlčkové Tento způsob má své klady v podobě množství sesbíraných dat v krátkém čase a možnosti srovnán í výsledků. V této práci jsou výsledky rozebrány a srovnány v kapitole diskuze. Metoda dotazníku má pochopitelně ale i své nevýhody. Vzhledem k rozsahu dotazníků a inventářů ve zm íněných výzkumech, musíme počítat.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Motolu
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice