Jazykové školy Praha 8 Invalidovna

bojuje s poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti, musím se přiklonit i k tomuto názoru. Bohužel jsem do svého dotazníkového šetření nezahrnula otázku týkající se zaměstnanosti či nezaměstnanosti jednotlivých respondentů, která by mi v tomto případě byla nápomocná k přesnějšímu posouzení pravdivosti této hypotézy. Celkově však, po prostudování všech možných aspektů, se tedy tato hypotéza u Invalidovnou jazykovou školu dospělých studentů v Kroměříži potvrdila. Hypotéza č. Největší bariérou pro učení se angličtiny u obou pohlaví nezávisle na věku, úrovni znalosti jazyka a nejvyšším dosaženém vzdělání je nedostatek času na studium. V odborné literatuře se nejčastěji uvádí jako bariéry nedostatek financí a nedostatek času. V mém dotazníkovém šetření se ukázalo, že jako největší bariéru uvádí nedostatek času Invalidovna pouze studenti anglického jazyka s vysokoškolským vzděláním. Jestliže budu nedostatek času zkoumat z pohledu pohlaví vysokoškolsky vzdělaných respondentů, dojdu k závěru, že obě pohlaví uvádí tento problém jako největší, přičemž procentuálně se muži a ženy neodlišují. Zároveň pokud se zaměřím na kritérium věku studentů, dojdu k přibližně stejným výsledkům, tedy, že nedostatek času se jazyková škola Invalidovna prolíná napříč všemi věkovými kategoriemi stejně. Naopak respondenti s ukončeným středoškolským vzděláním nedostatek času řadí až na druhé místo za nedostatek motivace, jež je pro ně považována za větší bariéru. Pravdou je, že nedostatek motivace se objevuje mezi Pražačka

hlavními bariérami ke vzdělávání dospělých ve výzkumu, jenž se tímto tématem zabýval. V tomto výzkumném šetření byl spojován s termínem lenost. Já jsem však ve své práci tyto dva termíny rozlišila, neboť je nepovažuji za stejné. Vzhledem k odlišnému názoru středoškolsky vzdělaných studentů však nemůžeme tuto hypotézu stoprocentně potvrdit. Hypotéza č. Studenti ve věkové kategorii let se Palmovka učí anglický jazyk především z důvodu lepšího budoucího pracovního uplatnění. Naopak studenti ve věkové kategorii let se spíše učí školy jazykové Invalidovně anglický jazyk z důvodu cestování do zahraničí. Podle Beneše s. mají mladší lidé spíše motivaci provázanou s výkonem profese, zatímco starší lidé preferují motivaci spojenou s trávením volného času. V mém výzkumu však studenti ve věkové kategorii let řadí lepší budoucí pracovní uplatnění jako důvod k navštěvování kurzů anglického jazyka překvapivě až na třetí místo. Na první pozici se školách jazykových Invalidovně právě umístilo cestování do zahraničí, které jsme spíše předpokládali u studentů ve vyšší věkové kategorii. Na druhém místě se u Křižíkova těchto mladých studentů umístila snaha zvýšit si své vlastní znalosti a dovednosti, která se objevila na prvním místě u věkových soukromé školky Prahou 8 Invalidovnou

Jazyková škola Invalidovna

kategorií let a také let. Podle výzkumu jsme tedy zjistili, že mnoho studentů volí kurzy anglického jazyka z důvodu zvyšování svých schopností. U studentů ve věku let jsme očekávali jako hlavní důvod učení se anglického jazyka cestování do zahraničí. Je nutné podotknout, že ten se objevil na druhém místě spolu s lepším finančním ohodnocením v zaměstnání a také lepším budoucím pracovním.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Invalidovně
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola SVĚT JAZYKŮ
SVĚT JAZYKŮ
Jsme jazyková agentura zajišťující výuku 6 světových jazyků. Naši lektoři vždy dojíždí za studenty. Zajistíme výuku všech jazyků.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Step by Step firma
Step by Step firma
Nabídka individuálních a skupinových kurzů pro firmy i jednotlivce. Možnost výuky angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Hana Martincová
Hana Martincová
Nabízíme výuku jazyků individuálně i v malých skupinách. Vyučujeme francouzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu, němčinu a další.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola ELVIS
ELVIS
Hlavním zaměřením jazykové školy je výuka angličtiny zkušenými lektory intenzivní formou v přátelském prostředí. Nabízíme klasické kurzy angličtiny, kurzy španělštiny, firemní výuku, obchodní angličtinu. Škola funguje již od roku 1990 a...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola J. S. AGENCY
J. S. AGENCY
Jsme jazykovou školou, která se již 18. rokem specializuje na výuku dětí od 4 do 16 let, dospívající mládeže v dopoledním studiu, ukončujícím certifikátem, nebo přípravou k maturitě a dospělých ve večerních kurzech, nebo odborných obchodních či...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Rodet
Rodet
Jazyková škola se specializuje na výuku angličtiny - pro veřejnost, firmy i jednotlivce. Připravujeme na různé zkoušky - maturita, přijímací zkoušky na VŠ, PET, FCE. Vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně....Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jana Malá Štěpánková
Jana Malá Štěpánková
Jazyková agentura Jana Štěpánková - Foreign Language Service (JŠ-FLS) existuje od roku 1999. Působíme v Praze a blízkém okolí a specializujeme se na individuální výuku a výuku malých skupin (pro firmy i jednotlivce), obvykle s docházkou lektora ke...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Czech Language Training
Czech Language Training
Čeština pro cizince (Czech for foreigners). Nabízíme intenzivní, standardní, páteční, víkendové či individuální kurzy českého jazyka pro cizince pro všechny úrovně. Zajišťujeme také speciální poradnu pro výslovnost. Pořádáme každoročně...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola RV Institut
RV Institut
Einstein English je jednou z nejdynamičtějších středně velkých jazykových škol v Praze Působí na území Prahy od roku 2010 Působí na území Prahy od roku 2010 Je specialistou na angličtinu v soukromém i firemním sektoru inovativní metodou DME© Má...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Felix Lingua
Felix Lingua
Nabízíme překlady, tlumočení, firemní výuku, pomaturitní studium a kurzy pro všechny věkové kategorie. Poskytujeme týdenní i intenzivní víkendové kurzy anglického, německého, španělského, italského, ruského i českého jazyka. Zajišťujeme...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady