Jazykové školy Praha 8 Kobylisy

výtvarná výchova shrnuje v publikaci CLIL do škol, výtvarná výchova pro druhý stupeň ZŠ Pavlína Majerová, učitelka výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy Prvky CLIL se dají ve výtvarné výchově velmi dobře využít například při popisu pomůcek, popisu jednoduchých pracovních operací, pokynů k úklidu, při zařazování jednotlivých tematicky odborných výrazů a krátkých pokynů. Pavlína Ládví Majerová uvádí, že do úvodní části hodiny zařazovala anglický pozdrav, dotaz na datum a docházku ve třídě. V další části hodiny Kobylisy jazykovou školu vysvětlila žákům téma hodiny a zároveň používala anglické výrazy pro určité termíny. Žáci měli výraz nahlas zopakovat. Stejně se žáci seznámili s anglickými názvy pro pomůcky a pracovní postup. Bylo používáno jednoslovných výrazů či krátkých vět. V průběhu hodiny se vyučující několikrát kontrolně ptala žáků, aby jí anglicky zopakovali, jakou pomůcku zrovna používají, nebo co zrovna jazykové školy Kobylisích dělají. V závěru hodiny dostávali žáci pokyny v angličtině, co mají uklízet a také měli za úkol pomocí jednoduchých vět použitých v Vychovatelna úvodu hodiny popsat a představit své práce. Majerová shrnuje, že se jí podařilo zapojit angličtinu do výuky, aniž by musela nějak výrazně měnit skladbu hodiny. Prvořadé pro ni bylo splnit plánovaný záměr, co se týká obsahu hodiny, jazyková stránka byla považována za doplňkovou. Zavádění prvků CLIL do hodin výtvarné výchovy podle ní pomohlo žákům získat více sebejistoty ve slovním projevu. Žáci

se zbavili ostychu a stali se jistějšími při užívání angličtiny i v běžných situacích, rychleji si osvojili anglickou slovní zásobu. Bulovka Přesto se ale nepovedlo vzbudit u žáků zájem o angličtinu i v jiném předmětu než ve výuce angličtiny. Majerová se domnívá, že bez jazyková škola Kobylisy hodnocení známkování žáků i za jazykový obsah hodiny, nemají žáci dostatečnou motivaci si nové anglické výrazy upevnit. Na druhou stranu ale konstatuje, že žáci byli ZIMČÍK, Ludvík. CLIL do škol pohledem ředitelů partnerských škol Základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště. CLIL do škol Výtvarná výchova pro druhý stupeň ZŠ. vyd. Brno Masarykova univerzita, s MAJEROVÁ, cvičení s dětmi nejblíže Prahy 8 Kobylis

Jazyková škola Kobylisy

Pavlína. Zkušenosti s metodou CLIL v předmětu výtvarná výchova. CLIL do škol Výtvarná výchova pro druhý stupeň ZŠ. vyd. Brno Masarykova univerzita, s. bez vyhlídky hodnocení mnohem uvolněnější v přijímání nových poznatků. Celkově se prý ale přístup žáků k cizímu jazyku zlepšil, jak potvrdili i učitelé angličtiny. MAJEROVÁ, Pavlína. Zkušenosti s metodou CLIL v předmětu výtvarná výchova. CLIL do škol Výtvarná výchova pro druhý stupeň ZŠ. vyd. Brno Masarykova univerzita, Úvaha nad pojetím výtvarné výchovy v České republice a v Belgii Tato diplomová práce se okrajově dotýká také problematiky koncepce výuky výtvarné výchovy v České republice a v Belgii, protože jazykovými školami Kobylis vytvořené programy byly do praxe uvedeny právě v těchto dvou zemích. Z tohoto důvodu jsem si dovolila zařadit na toto téma osobní úvahu Palmovka pramenící z vlastních zkušeností. Proč se vlastně na školách učí výtvarná výchova Nejsou to tak trošku odpočinkové hodiny, kde si.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Kobylisích
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Radek Pivoňka
Radek Pivoňka
Zprostředkování sportovních stipendií a studia na vysokých školách v USA.Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola nejblíže Kobylisím
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola AGENTURA EDUCO s.r.o.
AGENTURA EDUCO s.r.o.
Firemní a individuální výuka, jazykové kurzy pro děti a školky. Czech for Foreigners. Jazykové pobyty v zahraničí. Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. Překlady a tlumočení. Vyučujeme: angličtinu,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola GASPIK TRADE
GASPIK TRADE
Zprostředkování kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola AKAPOS
AKAPOS
Naše akademie pomaturitních studií není jen pouhá jazyková škola. Je to šance objevit svůj potenciál, nastartovat kariéru a rozvinout své schopnosti. A to vše navíc v cizím jazyce. Vznikli jsme na základě potřeby nabídnout studentům víc než jen...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola AJODA
AJODA
Jazyková škola AJODA vznikla spojením úspěšných samostatně působících učitelů cizích jazyků, kteří se rozhodli spojit svoje odborné znalosti a mnohaleté zkušenosti a vytvořit jeden silný team. V našem teamu jsou jak čeští vyučujících, tak...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín