Jazykové školy Praha 10 Vršovice

vzdělávací program vymezuje jako hlavní cíle vzdělávacího oboru Cizí jazyk zařazeného do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace především vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace v daném kulturním prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k osvojovanému jazyku získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke kultivovanému projevu a v neposlední řadě Eden také k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého jazyková škola Vršovice zaměření. RVP ZV, s. Didaktické prostředky a učitel cizího jazyka Důležitou úlohu plní v souvislosti s didaktickými prostředky učitel cizího jazyka, který, stejně jako učitelé ostatních předmětů na základních školách, má k dispozici různé didaktické prostředky, Flora jejichž vhodným výběrem napomáhá dosažení předem stanovených cílů cizojazyčné výuky. Tyto prostředky se na jednotlivých stupních základního vzdělávání liší z důvodů rozdílných cílů výuky, příslušných vzdělávacích programů, učebních plánů, osnov a odlišného věku žáků. Správná volba didaktických prostředků ve výuce vede k naplnění jejího smyslu, tedy podněcování myšlení a jazykovým školám Vršovice tvořivé aktivity žáků, poskytování většího prostoru pro jejich rozhodování o vlastním učení a příležitostí k objevování a

plánování jejich učení. Čábalová, s. Učitel cizího jazyka však zaujímá mezi svými kolegy zvláštní postavení. Učitelé cizích jazyků jsou mezi učiteli zvláštní skupinou, protože jejich předmět pro ně představuje cíl i prostředek. Učí znalosti o jazyce, učí jazyková škola Vršovice jazykové prostředky tj. výslovnost, pravopis, slovní zásobu a gramatiku, ale současně i řečové dovednosti poslech, mluvení, čtení a jazykových škol Vršovicím psaní prostřednictvím stejného, tedy cílového jazyka. Betáková, s. Ačkoli se učitel cizího jazyka podle definice od svých kolegů liší, i on by měl disponovat určitými kompetencemi a dovednostmi. Betáková s. uvádí čtyři základní dovednosti, které by měl učitel cizího jazyka ovládat. Jsou jimi znalost cizího jazyka, který učí, a také praktické zvládnutí cílového jazyka, které musí odpovídat alespoň Jiřího z Poděbrad potřebám vyučování znalost metodiky vyučování cizího jazyka, například metod, výukových technik a různých typů aktivit znalosti o způsobech učení se cizím jazykům, které pomáhají zajistit, aby se každý žák ve třídě učil podle svých schopností, a které jsou spojené s pedagogikou a psychologií učení znalosti o kultuře zemí, ve kterých se mluví cílovým jazykem, a pochopení vztahů mezi jazykovým vyjadřováním a kulturou cílové země či zemí. Jedním z dalších požadavků kladených na učitele cizího jazyka je, aby se v cílovém Olšany jazyce zdokonaloval a prohluboval své znalosti, protože jazyk se neustále vyvíjí, mnohá slova mění svůj význam, jazyk je také obohacován o cvičení pro těhotné Praha 10 Vršovice

Vršovicemi školách jazykových

slova nová či přejatá z jiných jazyků. Je tedy zřejmé, že je třeba, aby byl učitel s cílovým jazykem ve stálém kontaktu, seznamoval se.

Copyright © 2019 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola ve Vršovicích
Jazyková škola Barevná škola
Barevná škola
Specializujeme se na individuální a firemní výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, maďarštiny, norštiny, portugalštiny a češtiny pro cizince s mladými, zkušenými a zapálenými lektory ve skupinkách s...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Barevný svět jazyků
Barevný svět jazyků
Nabízíme výuku jazyků, kurzy pro veřejnost, individuální i firemní výuku a také kurzy cizích jazyků pro děti s počtem 6 lidí v kurzu.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Anglická škola
Anglická škola
Jsme jazyková škola, která má za sebou mnoho let zkušeností především s kurzy angličtiny v Praze. Dosahujeme velmi kvalitních výsledků. Učíme na prvním místě angličtinu, které je nejvíce žádaná a dále pak i ostatní světové jazyky. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola nejblíže Vršovicím
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola AjFj
AjFj
Nabízíme individuální a firemní výuku anglického i francouzského jazyka. Specializujeme se na doučování studentů. Připravujeme kurzy na míru. Provádíme jazykový audit.Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Flora
Jazyková škola Jipka - Flora
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Jeviště
Jeviště
Jazyková škola Jeviště vznikla v roce 2005. Vyučujeme podle vlastní metody act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry dovoluje studentům získat při učení okamžitou zkušenost s použitím učební látky v situaci. Naše kurzy jsou hravé a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Slůně
Slůně
Naše jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků, s. r. o., zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě. Nyní se zde nachází centrála naší společnosti a k ní přibyly čtyři pobočky - v Brně, Praze, Plzni a Hradci...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Rodet
Rodet
Jazyková škola se specializuje na výuku angličtiny - pro veřejnost, firmy i jednotlivce. Připravujeme na různé zkoušky - maturita, přijímací zkoušky na VŠ, PET, FCE. Vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně....Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Sofie English
Sofie English
Jsme jazyková škola a učíme mluvit anglicky. Nabízíme individuální i skupinové kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy. Pro skupinu studentů od 5 osob výše můžeme udělat nabídku přesně na míru. Výuka probíhá pouze v angličtině. Vyučujeme...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Karel Vůjtek
Karel Vůjtek
Nabídka individuálních a firemních kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Možnost výuky u klienta nebo ve firmě.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Glossa jazyky
Glossa jazyky
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AFS
AFS
Jsme obecně prospěšná společnost, které je součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací, která vznikla před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků. Partnerské organizace sdružuje společné poslání, kterým je...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Tandem Languages firma
Tandem Languages firma
Nabídka firemních i individuálních jazykových kurzů zaměřených na komunikaci ve firmě. Zlepšujeme komunikační, obchodní a odborné dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, stejně jako v portugalštině či turečtině.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady