Jazykové školy Praha 3 Jiřího z Poděbrad

žáky seznámí s určitými gramatickými pravidly, které se mají naučit a posléze je aplikují na příkladech a procvičují pomocí jazykovou školu Jiřího z Poděbrad překladů, kde se důraz klade na jeho správnost. Téměř všechny pokyny jsou zadávány v mateřském jazyce. Poměrná část komunikace probíhá pouze mezi učitelem a žákem, interakce mezi žáky je minimální. Ověřování znalostí pak probíhá nejčastěji formou písemných testů. Role učitele Učitel zde hraje dominantní roli, představuje pro žáky autoritu. Prakticky řídí celou vyučovací hodinu od jejího začátku do konce. Není zde prostor pro kreativitu žáků. Učitel přináší do hodiny texty, které se budou překládat, a pomáhá žákům s překladem. Pokud žák ihned neví správné řešení či se dopustí chyby, ihned jej opraví. Používá mateřský jazyk pro vysvětlení Jiřího z Poděbrad gramatických pravidel, objasnění slovní zásoby a dalších nejasností. Jde prakticky o monolog učitele, případně dialog učitele a žáka. Role žáka Role žáka je poněkud tradiční. Učitel je pro něj autoritou, nevyžaduje se od něj zvláštní iniciativy. Rozvíjí své čtecí a psací dovednosti v cizím jazyce, avšak jeho komunikativní dovednosti jdou stranou, stává se tak spíše pasivním posluchačem. Jeho hlavním Rajská zahrada úkolem je osvojit si co nejvíce slovní zásoby, kterou se učí na základě jejich ekvivalentů v mateřském jazyce, a být schopen co školy jazykové Jiřího z Poděbrad nejpřesněji a bez chyb překládat z jednoho jazyka do druhého. Techniky používané při gramaticko překladové metodě Larsen Freeman uvádí

několik názorných příkladů, které se mohou využít při gramaticko překladové metodě překlad literárních textů či úryvků z knih odpovídání na otázky vztahující se k textu hledání synonym či antonym v zadaném textu učení se nové slovní zásoby za pomoci cognates Náměstí Míru příbuzných slov, která mají stejnou podobu uplatnění gramatických pravidel na nově vymyšlených příkladech doplňování chybějících slov zapamatování nové slovní zásoby pomocí dvojjazyčného slovníčku použití nové slovní zásoby ve větách esej na zadané téma jazyková škola Jiřího z Poděbrad Přímá metoda Direct Method Principy a cíle Jeden z cílů, kterého se snaží učitelé pomocí přímé metody dosáhnout, je schopnost žáků komunikovat v cizím jazyce. Tento cíl pak tvoří hlavní podstatu této metody. Ačkoli se přímá metoda věnuje všem čtyřem jazykovým Flora oblastem čtení, psaní, poslech a komunikace, právě komunikace je považována za tu nejhlavnější. Dalším z cílů je schopnost studentů Jiřího z Poděbrad jazykovými školami myslet v cílovém jazyce, čímž se myslí, aby si žák nemusel svoje myšlenky překládat z mateřského jazyka do cizího. V metodě přímé se nepřipouští žádné překlady. Už samotný název napovídá, že cizí jazyk se musí učit přímo, a to bez pomoci mateřského jazyka. To

Jazyková škola Jiřího z Poděbrad

znamená, že hodiny vedené pomocí přímé výukové metody probíhají pouze v cílovém jazyce. Učiteli pak pomáhají nejrůznější obrazy, texty, předměty, které by měly být součástí třídy a na kterých může lehce demonstrovat svůj výklad. Právě demonstrace je jedním z hlavních principů přímé metody. Od samého počátku se klade důraz na výslovnost. Stejně jako výslovnost i dovednost psaní je rozvíjena od.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Jiřího z Poděbrad
Jazyková škola Sofie English
Sofie English
Jsme jazyková škola a učíme mluvit anglicky. Nabízíme individuální i skupinové kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy. Pro skupinu studentů od 5 osob výše můžeme udělat nabídku přesně na míru. Výuka probíhá pouze v angličtině. Vyučujeme...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Glossa jazyky
Glossa jazyky
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Karel Vůjtek
Karel Vůjtek
Nabídka individuálních a firemních kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Možnost výuky u klienta nebo ve firmě.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Tandem Languages firma
Tandem Languages firma
Nabídka firemních i individuálních jazykových kurzů zaměřených na komunikaci ve firmě. Zlepšujeme komunikační, obchodní a odborné dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, stejně jako v portugalštině či turečtině.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola TANDEM.CZ
TANDEM.CZ
ANDEM již 15 let působí na trhu firemního jazykového vzdělávání a posiluje tak úspěšnost podniků a jejich zaměstnanců. Při pravidelných průzkumech spokojenosti u firemních klientů se spokojenost s jazykovým vzděláváním stabilně pohybuje kolem 9...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Slůně
Slůně
Naše jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků, s. r. o., zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě. Nyní se zde nachází centrála naší společnosti a k ní přibyly čtyři pobočky - v Brně, Praze, Plzni a Hradci...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Lingua nostra
Lingua nostra
Jsme jazyková škola, která se specializuje na výuku italského jazyka. Jsme tým odborně vzdělaných (filologie, pedagogika), zkušených a dynamických lektorů (českých i italských), velmi nás těší, že máme možnost předávat dále naše jazykové...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola AjFj
AjFj
Nabízíme individuální a firemní výuku anglického i francouzského jazyka. Specializujeme se na doučování studentů. Připravujeme kurzy na míru. Provádíme jazykový audit.Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Jeviště
Jeviště
Jazyková škola Jeviště vznikla v roce 2005. Vyučujeme podle vlastní metody act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry dovoluje studentům získat při učení okamžitou zkušenost s použitím učební látky v situaci. Naše kurzy jsou hravé a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Rodet
Rodet
Jazyková škola se specializuje na výuku angličtiny - pro veřejnost, firmy i jednotlivce. Připravujeme na různé zkoušky - maturita, přijímací zkoušky na VŠ, PET, FCE. Vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně....Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jana Malá Štěpánková
Jana Malá Štěpánková
Jazyková agentura Jana Štěpánková - Foreign Language Service (JŠ-FLS) existuje od roku 1999. Působíme v Praze a blízkém okolí a specializujeme se na individuální výuku a výuku malých skupin (pro firmy i jednotlivce), obvykle s docházkou lektora ke...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Barevná škola
Barevná škola
Specializujeme se na individuální a firemní výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, maďarštiny, norštiny, portugalštiny a češtiny pro cizince s mladými, zkušenými a zapálenými lektory ve skupinkách s...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Barevný svět jazyků
Barevný svět jazyků
Nabízíme výuku jazyků, kurzy pro veřejnost, individuální i firemní výuku a také kurzy cizích jazyků pro děti s počtem 6 lidí v kurzu.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Anglická škola
Anglická škola
Jsme jazyková škola, která má za sebou mnoho let zkušeností především s kurzy angličtiny v Praze. Dosahujeme velmi kvalitních výsledků. Učíme na prvním místě angličtinu, které je nejvíce žádaná a dále pak i ostatní světové jazyky. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Horizonty
Horizonty
Nabízíme výuku světových jazyků a češtiny pro cizince. Pořádáme individuální, skupinové i firemní kurzy. Lekce jsou určeny maximálně pro 4 osoby. Provádíme překlady a tlumočení z ruského, japonského, chorvatského i maďarského jazyka a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola AFS
AFS
Jsme obecně prospěšná společnost, které je součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací, která vznikla před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků. Partnerské organizace sdružuje společné poslání, kterým je...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Lingua Pro
Lingua Pro
Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, dánštinu, švédštinu, nizozemštinu, řečtinu, japonštinu, čínštinu a češtinu pro cizince. Nabízíme víkendové a letní kurzy pro veřejnost. Zajišťujeme jazykové kurzy...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady