Jazykové školy Praha 10 Dolní Měcholupy

také efektivnější. Při přípravě programů jsem zejména pro starší žáky volila aktivity převzaté z didaktiky cizího jazyka, které jsem školy jazykové Dolním Měcholupům doplnila o odborný obsah. Jednalo se například o různá cvičení v pracovních listech či v závěrečném jazykovém testu pro belgické žáky Praha 15 viz Přílohy. Využívala jsem úkoly na spojování pojmů, přiřazování správných odpovědí a další. Při výuce mladších žáků v Jahodnice Belgii jsem zařazovala na začátek každé hodiny zahřívací aktivitu, která měla za cíl hlavně připravit žáky na změnu vyučovacího jazyka. Ptala jsem se How are you Jak se máš a žáci měli palcem ukázat buď nahoru, nebo dolů na znamení nálady, kterou zrovna mají. Pokud někdo ukázal palcem dolů, ptala jsem se ho Why Whats wrong Proč Co je špatně. Tímto jsme začali komunikaci v angličtině. Stejně jako tuto zahřívací aktivitu na začátku hodiny, zařazovala jsem pravidelně i doplňkové aktivity na konec hodiny pro ty žáky, kteří byli s prací dříve hotoví. Usnadňovalo to především udržení kázně v hodině. Těmito doplňkovými aktivitami byly zejména pracovní listy s různými jazyková škola Dolní Měcholupy cvičeními a hrami na procvičení anglické slovní zásoby. Scaffolding Tento pojem doslova znamená opora, stavění lešení a zahrnuje v sobě veškeré prostředky a strategie, které žákům usnadňují práci s cizojazyčným obsahem, nebo jim pomáhají překonat jazykové problémy zadané úlohy. Těmito strategiemi se rozumí například různé nápovědy, slovníčky, ukázková řešení, návody, předpřipravené věty

atd. Cílem je umožnit a usnadnit žákovi vlastní cestu k vyřešení zadaného úkolu. Ve svých programech jsem používala následující jazyková škola Dolní Měcholupy strategie scaffoldingu obrázky a audiovizuální prostředky překlad do rodného jazyka v Belgii překládal asistující třídní učitel, v Zahradní Město Čechách jsem překládala sama postup práce vypsaný v krocích na prezentační tabuli vedení hodiny v krátkých, jednoduchých a jasných větách v přítomném čase bez nadbytečných informací ukázání postupu práce na modelu, vzorovém řešení pouze u nejmladších žáků, u starších by to mohlo mít negativní důsledek v podobě kopírování vzoru a nenalézání originálních řešení umožnění odpovědi částečně v mateřském jazyce ŠMÍDOVÁ, Tereza, Lenka TEJKALOVÁ a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování.

Jazykovým školám Dolních Měcholup

Praha Vydal Národní ústav pro vzdělávání, str. ISBN formulování otázek, na které lze odpovědět pouze anone žáci mnohem lépe rozumí, než komunikují v cizím jazyce, a proto je někdy lepší nechat je odpovědět pouze jednoduše, aby se program posunul dále neverbální projev Skalka mimika, gesta, pantomima Programy v praxi Praxe v Belgii V rámci programu Comenius Assistantship viz následující kapitola jsem v roce strávila měsíců na základní škole Sint Dimpna ve městě Geel v Belgii. Mým úkolem bylo asistovat při výuce kulturní výchovy Muzische Vorming, v rámci které se uskutečňuje i výuka výtvarné výchovy. Dále jsem měla učit žáky angličtinu a seznamovat je s kulturou České republiky. Dolními Měcholupy jazykových škol Po počátečních seznamovacích hodinách zaměřených na prezentaci České republiky mi bylo umožněno samostatně vést hodiny výtvarné.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Dolních Měcholupech
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola nejblíže Dolním Měcholupům
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov