Jazykové školy Praha 10 Malešice

vyvozování obecných závěrů. Vysvětlování je obvykle kratší než např. vyprávění a je přerušováno učitelovými otázkami, jejichž Malešicemi jazykové školy cílem je zapojit žáky a ověřit, zda vysvětlované látce rozumí. Tato metoda tedy částečně využívá i zpětné vazby a je často kombinována s dalšími metodami. Šimoník, s. Vysvětlování by mělo mít logickou strukturu, obsahovat pouze podstatné informace, být založeno na žákových dosavadních znalostech a zkušenostech a vhodně přizpůsobeno posluchačům. Petty, s. Vyprávění je metoda, která je často používaná u mladších žáků, u starších žáků se pak používá spíše jako metoda pomocná. Cílem vyprávění je seznámit žáky s průběhem určitého děje, události nebo příběhu a zapůsobit na jejich představivost a myšlení. Vyprávění by tedy mělo být názorné, Zborov čehož může být dosaženo použitím vhodné ukázky nebo ilustrace, která souvisí s vyprávěným dějem. Šimoník, s. Popis je monologická jazyková škola Malešice metoda se sdělovací funkcí, při které učitel vybírá základní, podstatné a charakteristické rysy či znaky určitého předmětu nebo jevu a řadí je do určitého systému. Tato metoda může být doplněna použitím modelu, obrazu, náčrtu nebo jiné vhodné pomůcky, a často je Skalka používána v kombinaci s vysvětlováním. Mojžíšek, s. Šimoník, s. Metody dialogické Metody dialogické bývají také často nazývané jako metody otázek a odpovědí a patří k nejstarším vyučovacím metodám. Jak napovídá jejich název, jedná se o metody, které jsou založeny na

přímé interakci mezi učitelem a žákem nebo mezi žáky navzájem. Jejich základním prvkem je otázka. Šimoník, s. V této kapitole jsou blíže popsány některé druhy rozhovorů, dialog a diskuse. Rozhovor vede pomocí otázek a odpovědí k osvětlení určitého jevu. Je to univerzální metoda a lze ji využít v různých fázích vyučovací hodiny. Může sloužit k přípravě žáků na seznámení s novou látkou jazyková škola Malešice motivační rozhovor k vlastnímu seznamování, tedy k vyvozování nových vědomostí, hledání souvislostí, odhalování nových skutečností a formulaci nových poznatků vyvozovací neboli Sokratovský rozhovor k rozvoji tvořivosti, schopnosti pozorování, experimentování a manipulaci s předměty a jevy objevný neboli heuristický rozhovor k systematizaci, prohlubování, opakování a upevňování nově získaných poznatků opakovací neboli fixační rozhovor a k průběžné kontrole stupně osvojení nových vědomostí diagnostický neboli examinační rozhovor. Jarov Hlavní výhodou rozhovoru je neustálá zpětná vazba mezi učitelem a žáky. Skalková, s. Šimoník, s. Dialog je rozvinutější formou v komunikaci učitele a žáků, nebo žáků navzájem. V dialogu je důležitá spolupráce partnerů a vzájemné kladení otázek, na rozdíl od soukromé školce nedaleko Prahy 3 Malešic

Jazykovou školu Malešicím

jednostranného kladení otázek učitelem při rozhovoru. Dialog je vhodný zejména pro starší žáky ve vyšších ročnících. Šimoník, s. Strašnická Dialog je v našich školách nedostatečně využíván a jeho podceňování vede k jednosměrné komunikaci, tedy k tomu, že učitel využívá školách jazykových Malešicích během vyučování pouze monologické metody a žáci jsou tak jen v roli posluchačů. Skalková, s. Diskuse je charakteristická vzájemným.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Malešicích
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola nejblíže Malešicím
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady