Jazykové školy Praha

poruchami učení v rámci výuky angličtiny na střední škole. S narůstajícím počtem těchto žáků na střeních školách se této oblasti Náměstí Míru věnuje stále více pozornosti. Na rozdíl od základní školy, kde je práce s žáky propracovanější a systematičtější, na střední škole Praze školy jazykové je však spíše nahodilá a závislá na zájmu a dalším profesionálním rozvoji každého vyučujícího. V současné době se znalost cizího jazyka stala jednou z klíčových kompetencí, proto je třeba v rámci výuky cizích jazyků poskytnout žákům s SPU takovou podporu, aby i přes své obtíže mohli zvyšovat svou jazykovou kompetenci. Učitelům cizích jazyků však mnohdy scházejí praktické dovednosti a znalosti konkrétních metod práce, které jsou nezbytné při práci s žáky se specifickými poruchami učení. Jednou z možností podpory, ke které se školou jazykovou Praze přiklání také řada lingvodidaktiků, je zavedení systematické výuky učebních strategií do vyučování, tzn., že učitel cizího jazyka nevyučuje pouze jazyk, ale věnuje pozornost také učebním strategiím, které žáci při osvojování jazyka preferují a učí je, jak vědomě I.P.Pavlova strategie používat. Hlavním cílem diplomové práce je tedy specifikovat přístupy k žákům se specifickými poruchami učení se zaměřením na učební strategie v rámci výuky anglického jazyka na střední škole. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. První kapitola vymezuje teoretická východiska specifických poruch učení, jako je terminologie, etiologie a projevy SPU. Druhá kapitola je zaměřena

na vzdělávání žáků s SPU na střední škole, zabývá se osobností žáka, problematikou přechodu žáka na SŠ a možnostmi podpory žáků

Školách jazykových Prahou

s SPU v rámci vyučování. Třetí kapitola se věnuje specifikům výuky anglického jazyka, zásadám, metodám a strategiím učení cizímu jazyku. Hlavním cílem čtvrté, praktické části, je specifikovat podporu žákům se specifickými poruchami učení se zaměřením na strategie učení v rámci výuky anglického jazyka na střední škole. Dílčími cíli je zjistit, jaké učební strategie žáci s SPU preferují při jazyková škola Praha osvojování anglického jazyka a zda je zavedení čtenářské strategie RAP do výuky anglického jazyka efektivní. Pro splnění stanovených cílů jsou použity výzkumné techniky v rámci smíšeného výzkumného šetření. Jedná se o kvalitativní výzkum s využitím techniky kvantitativního výzkumu. V rámci šetření jsou použity výzkumné techniky, jako je analýza odborné literatury, dotazník, pozorování, Muzeum polostrukturovaný rozhovor, práce s anamnestickými daty a experiment. Teoretická východiska Terminologické vymezení specifických poruch učení Přestože se v posledních desetiletích dosáhlo velkého pokroku ve výzkumu specifických poruch učení a existuje nepřeberné Zvonařka množství literatury na toto téma, stále panuje v oblasti terminologického vymezení značná nejednotnost. V české ani zahraniční odborné jazyková škola Praha literatuře není zcela jasně a jednotně definován pojem specifické poruchy učení. V naší odborné literatuře se můžeme setkat s termíny vývojové poruchy učení, specifické poruchy učení nebo specifické vývojové poruchy, které jsou nadřazeny specializovanějším pojmům,.

Copyright © 2019 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Anděl
Jazyková škola Jipka - Anděl
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Karlín
Jazyková škola Jipka - Karlín
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Helen Doron English
Helen Doron English
Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Jazyková škola ANGLO.CZ
Jazyková škola ANGLO.CZ
• Příprava ke Cambridge zkouškám: FCE, CAE, CPE • Angličtina pro akademické účely IELTS, TOEFL • Business / Obchodní angličtina • Konverzační kurzy • Obecná angličtina pro děti a dospělé • Angličtina pro specifické účely jako:...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Jazyková škola Bavard Languages
Bavard Languages
Agentura Bavard Languages vznikla v roce 2015, kdy jsme se osamostatnili po téměř deseti letech práce pro švýcarskou agenturu ESL, která ovšem zůstává naším blízkým partnerem. Díky osamostatnění tak máme kompletní svobodu a flexibilitu, abychom...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Flora
Jazyková škola Jipka - Flora
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - I.P. Pavlova
Jazyková škola Jipka - I.P. Pavlova
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola STUDYLINE Praha 6
STUDYLINE Praha 6
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Národní
Jazyková škola Jipka - Národní
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola STUDYLINE Praha 1
STUDYLINE Praha 1
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola domus linguarum
domus linguarum
Naše jazyková škola se specializuje na individuální jazykové kurzy. Snažíme se tak vyjít vstříc především klientům, kteří mají vysoké nároky na kvalitu výuky a vyžadují osobní přístup ze strany lektora. Individuální jazykové kurzy jsou také...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Palmovka
Jazyková škola Jipka - Palmovka
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola škola Domluvte se
škola Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce. Firemní jazykové...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola DILART GROUP
DILART GROUP
Jazyková škola Amelia (Dilart Group s.r.o.) v centru Prahy otevírá nové jazykové kurzy: RUŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NĚMČINY A ANGLIČTINY. S výukou ruského jazyka máme letité zkušenosti a vy sami si můžete zvolit, chcete-li, aby kurz vedl český lektor...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady