Jazykové školy Praha 10 Hloubětín

pružně na ně reagoval. Šarounová, s. Jak je patrné, požadavků na učitele cizích jazyků a jeho dovednosti a schopnosti je mnoho a jejich počet stále narůstá. Na učitele jsou kladeny, kromě požadavků týkajících se jazykové výuky, všeobecného vzdělání, osobnostních rysů a sociálních předpokladů, také požadavky na seznamování se s novými poznatky z oblasti didaktiky a s nimi spojené využívání školou jazykovou Hloubětínem didaktických prostředků ve výuce cizího jazyka. V současné době, díky masivnímu rozvoji moderních technologií a jejich zavádění do výchovně vzdělávacího procesu, je na učitele kladen požadavek počítačové gramotnosti a schopnosti ovládat různé moderní technologie. Pro učitele je tedy důležitá schopnost se neustále učit a rozvíjet, a to nejen ve svých jazykových znalostech a dovednostech, ale také školy jazykové Hloubětíně možnostech využívání různých informačních a komunikačních technologií ve výuce cizího jazyka. Zounek, Šeďová, s. Tyto požadavky Lehovec kladené na učitele jsou důvodem, proč byly do výzkumného šetření této práce zařazeny také otázky týkající se učitelova vzdělání a absolvování různých kurzů zaměřených na metodologii využívání moderních didaktických technologií ve výuce. Nemateriální didaktické prostředky ve výuce cizího jazyka První kategorií didaktických prostředků, kterou budeme charakterizovat, jsou nemateriální didaktické Praha 14 prostředky, mezi které se řadí, jak už bylo řečeno, především metody a formy vyučování. Kouba s. řadí k základním nemateriálním

prostředkům také osobnost učitele, která je blíže popsána v kapitole Jednotlivé prostředky se od sebe liší svým charakterem, posláním, možnostmi a šíří působení, didaktickou relevancí významností, těsností vztahu k procesu dosahování cílů i bezprostředností metody, nebo zprostředkovaností svého působení. Rambousek, s. Vyučovací metody Vyučovací metody jsou jedním z nejdůležitějších didaktických

Hloubětína jazykovou školu

prostředků, které ve spolupráci s organizačními formami výuky a materiálními didaktickými prostředky zabezpečují realizaci cílů a učiva ve výuce. Obecně lze chápat metodu jako rozhodující prostředek k dosahování vytyčených cílů v jakékoliv uvědomělé činnosti. V Kolbenova didaktice je pod pojmem vyučovací metoda chápán specifický způsob záměrného uspořádání činností učitele a žáků, které rozvíjí jazyková škola Hloubětín vzdělanostní profil žáka, a které působí v souladu se vzdělávacími a výchovnými cíli. Vališová, Kasíková s. Učitel se větší měrou podílí na výběru, orientaci a realizaci metod, ale úspěšná výuka je založena na vzájemné úzké spolupráci mezi učitelem a Klíčov žáky. Maňák, Švec, s. V konkrétním vyučovacím procesu nejsou od sebe různé vyučovací metody vzájemně odděleny, ale uplatňují se jazyková škola Hloubětín souběžně a ve vzájemném propojení. V průběhu jedné vyučovací hodiny se metody mění a mohou se i několikrát vystřídat. Jejich volba nesmí být náhodná, ale je předem promyšlená již při plánování vyučování. Jednostranné používání metod nevede obvykle k úspěšným výsledkům. Problematika optimálního výběru metod má tedy klíčový význam pro efektivitu vyučovacího procesu. Vališová,.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Hloubětínu
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice