Jazykové školy Praha 10 Křeslice

snažila jeho odpověď rozvést, dočkala jsem se v lepším případě odpovědi v češtině. Ve většině případů se mi ale nepodařilo žáky přimět k obšírnějšímu přemýšlení. Podle mého názoru by bylo potřeba tuto schopnost diskutovat nejprve trénovat a nacvičovat v rodném jazyková škola Křeslice jazyce, a pak teprve v angličtině. I pro nejstarší žáky výběrového gymnázia byly mé požadavky na začátek příliš vysoké. Předpokládám, že kdyby byla hodina vedena v češtině, žáci by odpovídali a zapojovali se do diskuze více. V Belgii naopak rozpovídat žáky nebyl problém. Předháněli se v odpovědích a nalézali zajímavá řešení mých otázek. Velká chuť reagovat na mé podněty ale vedla leckdy k nepořádku a hluku ve třídě, který jsem následně musela já nebo asistující třídní učitel řešit. To mnohdy způsobovalo neplynulost Praha 22 programu a časové zdržení. Z nedostatku času jsem pak se žáky nemohla jejich odpovědi více rozvést. Na gymnáziu v Brně žádný problém s Křeslicemi školou jazykovou kázní nebyl. Důvod vnímám hlavně ve vyšším věku žáků. V Brně by tedy čas na rozvedení diskuzí byl, ale žáci příliš Kateřinky nespolupracovali. Ovšem na druhou stranu přicházeli s rozmanitým řešením jejich vlastní práce. Pracovali pečlivě a vznikla dobrá díla. Jazykové cíle Při sestavování svých programů a jejich jazykových cílů jsem měla na paměti, že v Belgii mohu počítat u žáků pouze s malou nebo žádnou znalostí angličtiny, kdežto v Brně jsem předpokládala velice slušnou znalost. Z jazykových cílů se mi nejvíce podařilo

naplňovat zejména rozšiřování slovní zásoby žáků. V Belgii jsem učila základní slovní zásobu barvy, zvířata, čísla, v Brně jsem tento základ rozšiřovala o méně často používané výrazy, idiomy, detailnější popisy, apod. Dalším jazykovým cílem programů bylo Jižní Město rozvíjení komunikace v cizím jazyce a porozumění mluvenému slovu. Co se týče porozumění, neshledala jsem větších problémů. Na hodinách školy jazykové Křeslice v Belgii byl přítomen vždy i třídní učitel, který překládal žákům, když nerozuměli. Ovšem na konci mé stáže už bylo potřeba překládat jen velmi málo. Žáci si zvykli na instrukce a jednoduché věty, které jsem neustále na svých hodinách opakovala a i já se jazykovým školám Křeslic vycvičila ve vhodné doplňující gestikulaci. V Čechách jsem pracovala se žáky, kteří bez problémů rozuměli všemu, co jsem jim v cizím jazyce vykládala. Byla jsem tedy naprosto samostatná a pro své hodiny jsem nepotřebovala asistenci dalšího pedagoga. V Belgii bych se zejména u nejmladších žáků bez pomoci třídního učitele neobešla. Zcela samostatně jsem tam vedla jen pár hodin se žáky a tříd. Všichni žáci Opatov mi v hodinách více či méně rozuměli, ale jak v Belgii, tak v Čechách měli problém s cizojazyčnou odpovědí. V Belgii byl tento problém více značný. Nemohla jsem třeba vést rozhovor s jednotlivými žáky, ale veškeré instrukce a otázky jsem musela pronášet před celou

Jazyková škola Křeslice

třídou naráz, aby třídní učitel mohl ověřit, zda žáci rozuměli. Kolikrát jsem zatoužila probrat se žákem jeho tvorbu, pomoci mu v konkrétním problému, ale většinou jsem narazila na neschopnost žáka se vyjádřit. Musela jsem vést tuto soukromou komunikaci velice názorně.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Křeslicím
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice