Jazykové školy Praha 5

učení, která není podle ní jen povrchní, ale respektuje různé aspekty problémů a je transformovatelná do českých poměrů. Jedná se o koncept B. P. Rourka a J. E. Del Dotta, kde jsou poruchy učení klasifikovány na základě několika dimenzí. První dimenzí jsou diagnostická zjištění dobře rozvinutých funkcí a deficitních funkcí. Další dimenzí jsou školní výkony a posledním aspektem je schopnost sociálně jazyková škola Praha 5 emoční adaptace, která souvisí nejen s osobnostními rysy jedince, ale také ovlivňuje zásadně jeho výkony. Podle V. Pokorné může toto Ohrada třídění pomoci odborníkům v praxi, aby porozuměli hlouběji tomu, jak analyzovat diagnostická zjištění a stanovit individuální nápravu. Rourkeovo a Del Dottovo třídění je také velmi důležité pro diagnostiku poruch učení u dospělých jedinců Pokorná, V. Etiologie specifických poruch učení Protože existuje celá řada přístupů k problematice specifických poruch učení, je etiologie podmíněná těmito přístupy velmi různorodá. Postupem času na základě výzkumů vznikalo mnoho teorií a hypotéz zaměřených na etiologii tohoto jevu. Na školy jazykové Praze 5 počátku bádání se uvažovalo pouze o dvou příčinách specifických poruch učení, a to dědičnosti a poškození mozku. Vytvořily se dva Klukovice tábory odborníků, kteří zastávali jednu, nebo druhou teorii příčin a vždy našli ve svých výzkumech dost opory pro svou teorii, neboť dyslexie je svých příčinách heterogenní jednotkou. V letech století zásluhou O. Kučery se naše pojetí odklonilo od jednostranného

vysvětlení příčin dyslexie. Po důkladném rozboru anamnézy, klinického obrazu a všech dostupných nálezů rozdělil Kučera skupinu dyslektiků ošetřovaných v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích do následujících skupin První skupinu, představovali dyslektici, jejichž příčinou potíží bylo drobné poškození mozku, tedy lehká mozková dysfunkce. Jednalo se o téměř případů. Druhá jazyková škola Praha 5 skupina vykazovala příčinu hereditární a spadalo do ní asi dyslektiků. Třetí skupina byla označena jako hereditárně encefalopatická, a jednalo se o případů. Posledních dyslektiků spadalo v Kučerově klasifikaci do kategorie neurotické nebo nejasné. Toto třídění bylo v té Luka době bezpochybným pokrokem, a jak ukazují současné výzkumy, Kučera dospěl k závěrům, které nejsou zdaleka v rozporu se zjištěními z Prahu 5 jazykové školy poslední doby Matejček, Z., V současnosti se můžeme setkat v odborné literatuře s několika rovinami, na kterých lze vysvětlit příčiny Praha 13 specifických poruch učení. Např. O. Zelinková uvádí rovinu biologickou, kognitivní a behaviorální. Odborníci však nejsou jednotní v tom, na které rovině lze poruchy učení nejlépe studovat. Biologický přístup sleduje především biologické příčiny poruch učení. Nejčastěji se jedná o genetické vlivy, které působí na vznik specifických poruch učení. Bylo provedeno spoustu výzkumů, které ukazují, že specifické poruchy učení jsou ovlivněny geny. V nedávné době vědci z Helsinské univerzity ohlásili objev genu způsobujícího dyslexii

Školách jazykových Prahou 5

a nazvali jej DYXC. Podle O. Zelinkové však neexistuje jediný gen, který způsobuje dyslexii, jedná se o několik klíčových genů, které v.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Praze 5
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Butovice
Jazyková škola Jipka - Butovice
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Channel Crossings firma
Channel Crossings firma
Již 21 let se zaměřujeme na výuku jazyků pro firmy i veřejnost, pořádáme skupinové i individuální kurzy na míru v ČR i v zahraničí. Dále zajišťujeme tlumočení a překlady vč. expresních a soudních. Poskytujeme speciální nabídky a množstevní...Zobrazit
Praha 5 - Radotín
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola nejblíže Praze 5
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy