Jazykové školy Praha 10 Lipany

stylem rukama nohama. V Brně jsem s jednotlivými žáky probírat osobně jejich práci mohla. Většinou jsem ale při této osobní konverzaci Voděrádky sklouzla k češtině, abych se vyvarovala toho, že žák mi neodpoví, protože nebude vědět, jak to říct v angličtině. Přesto ale byla většina mého výkladu i v Čechách vedena v angličtině. Struktura hodiny Za hlavní nedostatek svých programů pro české žáky pokládám jazyková škola Lipany fakt, že na ně bylo málo času. Vznikly sice dobré práce, ale když by bylo více času, byla by důslednější závěrečná prezentace děl i jazykovou školu Lipany individuální konzultace se žáky nad jejich díly. V Belgii jsem měla stejný problém programy byly naddimenzované. To znamená, že převažovala kvantita nad kvalitou. Většině programů by svědčilo o minut více časové dotace. Někdy jsem program dodělala se žáky až v další hodině. Na vlastní výtvarnou práci leckdy zbylo málo času, a tak nebyla provedena tak precizně např. program keramika. Zároveň jsem Praha 22 ale chtěla dodržet, aby každá hodina, každý výtvarný úkol byl zasazen do širšího kontextu a aby činnosti na sebe navazovaly. Záměrem bylo, abychom se žáky postupně dospěli k hlavní výtvarné práci hodiny. Žáci tvořili divadlo a loutky, ale na začátku si vyslechli pohádku, naučili se nová anglická slovíčka, procvičili je hrou, a pak se teprve vrhli do tvorby loutek. Poskytla jsem jim tím jakýsi úvod, motivaci. Když pak vyráběli loutky Červené karkulky, už například věděli, jak se Červená karkulka řekne anglicky. Ne příliš dobře

probíhala v Brně závěrečná prezentace žákovských prací. V angličtině se žáci nevyjadřovali skoro vůbec, v češtině velice sporadicky. Zřejmě nebyli zvyklí podobnou reflexi svých děl běžně provádět na hodinách výtvarné výchovy. Možná se styděli, možná si nebyli jistí, co mají odpovědět. Někdy se ale přece jen podařilo rozvířit diskuzi například na téma, co je to umění a jak poznáme dobré umění od špatného, jak se umění hodnotí apod. Tato témata je podle mého názoru nutné stále a stále rozebírat, a tím učit žáky přemýšlet skrze výtvarnou tvorbu. Reflexe žáků, asistujících učitelů a sebereflexe Žáci na brněnském gymnáziu, kteří se mnou Radošovice absolvovali hodinu vedenou CLIL metodou, na závěr vyplňovali krátký dotazník, jehož účelem bylo jednak charakterizovat žáky po stránce jazykové, jednak zjistit, jak vnímají přínos hodiny z hlediska obsahového a jazykového. Tento dotazník je součástí příloh. Celkem jsem získala vyplněných nebo částečně vyplněných dotazníků, z nichž jsem zaznamenala odpovědi do následujících tabulek. První řádek Lipanům jazykové škole udává možnosti odpovědí, druhý uvádí počty těchto odpovědí. Jak dlouho se učíš anglicky roky let let let let let let l. l. Učíš se

Jazyková škola Lipany

anglicky i mimo školu ano ne Absolvovala jsi zahraniční pobyt, na kterém jsi zdokonalila svou znalost angličtiny ano ne Kolikrát týdně Pacov používáš angličtinu počítá se i výuka ve škole x x x x x x Jak hodnotíš svou znalost angličtiny A A B B C C Získala jsi nějaký jazykovými školami Lipanech jazykový certifikát Pokud ano, tak jaký a na jaké úrovni ano ne Jak dobře jsi rozuměla anglickému projevu učitelky skoro vůbec s obtížemi.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Lipanům
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice