Jazykové školy Praha 10 Strašnice

přímo, ale jejich vedení k tomu, aby zcela samostatně nebo s přiměřenou pomocí učitele dospěli k novým poznatkům vlastní myšlenkovou činností. Pecina, Zormanová, s. Podle Šimoníka s. se jedná o metodu náročnější a pomalejší, ale významnou pro intelektový rozvoj žáků. Základem této metody je výukový problém, což je úkol, s jakým se žák dosud nikdy nesetkal a postup jak tento úkol vyřešit zatím Strašnicím jazykovým školám nezná. Šimoník, s. Ve vyučovacím procesu je tímto problémem učivo, které je upravené tak, aby nutilo žáka k přemýšlení, které vede k novým poznatkům. Šimoník, s. Výukové projekty Za výukový projekt může být považován komplexní pracovní úkol, při jehož řešení si žáci současně osvojují nové vědomosti a dovednosti. Při jeho realizaci se uplatňuje celá řada tzv. aktivizujících vyučovacích metod, Strašnická zejména metod samostatné práce. Důležitější než vlastní cíl je cesta k tomuto cíli, proces poznávání, aktivní a samostatná myšlenková i praktická činnost žáků při řešení řady dílčích úkolů a problémů, s kterými se žáci v průběhu realizace projektu Skalka setkávají. Šimoník, s. Hlavními myšlenkami projektového vyučování jsou vytvoření konkrétního produktu, týmová práce, schopnost jazykovou školu Strašnic samostatně vyhledávat informace, respektování mezipředmětových a časových souvislostí, respektování individuality a samostatného postupu a změněná role učitele. Judasová in Šimoník, s. Průběh řešení projektu má čtyři fáze stanovení cíle, vytvoření plánu, realizace

plánu a vyhodnocení. Maňák, Švec, s. Díky své komplexnosti jsou výukové projekty považovány některými autory spíše za organizační jazyková škola Strašnice formu než výukovou metodu. Metody inscenační Inscenační metody patří k velmi starým metodám a jsou také některými autory označované jako metody hraní rolí, protože jejich podstatou je simulování, tedy hraní určité sociální role v konkrétní sociální situaci. Zborov Vališová, Kasíková, s. Maňák a Švec s. uvádí, že se jedná o sociální učení v modelových situacích, v nichž účastníci edukačního procesu jsou sami aktéry převáděných situací. Jedná se tedy o simulaci nějaké události, kde se kombinuje hraní rolí a řešení problému. jazyková škola Strašnice Pecina, Zormanová, s. Jejich výchovně vzdělávací význam spočívá v získávání emocionálních zkušeností, postojů a osvojování Želivského vhodných reakcí ve vybraných situacích. Skalková, s. Didaktické hry Hra je jedna ze základních forem lidské činnosti, která je zábavná, spontánní a přirozená, a jejímž druhotným produktem je učení. Didaktická hra je taková, ke které byli žáci záměrně podníceni pedagogem, je řízená určitými pravidly a směřuje k dosažení určitých výchovně vzdělávacích cílů. Pomocí těchto her se žák učí zachovávat pravidla, jednat s lidmi, a osvojuje si funkce jednotlivých profesí a pravidla chování na veřejnosti. Didaktické hry tedy podporují soukromých školek ve Praze 10 Strašnicích

Školou jazykovou Strašnice

socializaci žáků a vedou k sebekontrole. Skalková, s. Šimoník, s. Organizační formy výuky Druhým, avšak neméně důležitým, prostředkem výuky cizího jazyka jsou organizační formy výuky, které ve spojení s metodami přispívají k úspěšnému průběhu výuky a její celkové.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola ve Strašnicích
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola nejblíže Strašnicím
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Anglická škola
Anglická škola
Jsme jazyková škola, která má za sebou mnoho let zkušeností především s kurzy angličtiny v Praze. Dosahujeme velmi kvalitních výsledků. Učíme na prvním místě angličtinu, které je nejvíce žádaná a dále pak i ostatní světové jazyky. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola AjFj
AjFj
Nabízíme individuální a firemní výuku anglického i francouzského jazyka. Specializujeme se na doučování studentů. Připravujeme kurzy na míru. Provádíme jazykový audit.Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady