Jazykové školy Praha 10 Uhříněves

podání informace o tom, jakou má jazyk strukturu, jak ho vyslovit a použít. Řečové dovednosti jsou schopnosti používat jazyk. Celkem jsou v Praha 22 angličtině čtyři řečové dovednosti, které se dělí do dvou skupin. První skupinu tvoří řečové dovednosti receptivní, kterými jsou Uhříněvsi školách jazykových poslech a čtení, protože při nich čtenář nebo posluchač informaci přijímá, nikoli vytváří. Druhou skupinou jsou pak řečové dovednosti jazyková škola Uhříněves produktivní, kam patří mluvení a psaní. Řečové schopnosti jsou během výuky různě kombinovány. Scrivener s. dále upozorňuje, aby učitelé nepodceňovali úlohu těchto dovedností při výuce jazyka a neomezovali se pouze na učení jazyka v oblasti jazykových prostředků. Je tedy důležité, aby učitelé do obsahu výuky začleňovali jak učební činnosti a didaktické prostředky napomáhající osvojování jazykových prostředků, tak také řečových dovedností. Protože teprve při zvládnutí řečových dovedností dochází k dosažení Praha 15 komunikativní kompetence, tedy k porozumění verbální i neverbální interakci, psanému i mluvenému slovu a schopnosti jejich smysluplné produkce. Didaktické prostředky a cíle výuky cizího jazyka Didaktické prostředky jsou v úzkém vztahu s cíli výuky, neboť učitelova volba nemateriálních didaktických prostředků, jako jsou vyučovací metody a organizační formy práce, a materiálních prostředků, tedy učebních pomůcek a didaktické techniky, slouží k dosahování vytyčených cílů cizojazyčného vyučování. Obecně je cíl vyučování chápán jako

zamýšlené změny v učení a rozvoji žáka ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech, hodnotových orientacích, osobnostním a sociálním Jižní Město rozvoji jedince, kterých má být dosaženo výukou. Jde tedy o předpokládaný, očekávaný výsledek výuky, k němuž směřují žáci v jazykových škol Uhříněvsi součinnosti s učitelem. Vališová, Kasíková, s. Tyto cíle jsou formulovány v pedagogických dokumentech jako kurikulum, rámcové a školní vzdělávací programy, profil absolventa školy, učební osnovy, a jsou také zahrnuty v mezinárodních dokumentech o vzdělávání, ve školských zákonech aj. Janiš, s. Podle Čábalové s. jsou cíle formulovány od nejobecnějších, uváděných například v rámcových vzdělávacích programech, přes cíle školy, předmětu a tématu až ke specifickým, konkrétním cílům např. cíle konkrétní výukové Kateřinky metody. Osvojování cizího jazyka je náročný proces, ať už z hlediska lingvistického, pedagogického nebo psychologického. Cílem jazykové výuky je osvojení nejen fonetických, gramatických, lexikálních, pravopisných a stylistických vědomostí daného cizího jazyka, ale proměna těchto vědomostí pomocí dostatečného procvičování v dílčí návyky a v komplexní komunikativní cizojazyčné dovednosti. Vedle těchto má žák získat také určitý rozsah věcných znalostí, zejména z oblasti lingvoreálií a reálií spjatých s osvojovaným cizím jazykem. jazykovými školami Uhříněves Hendrich, s. Podle Janíkové s. má moderní cizojazyčná výuka dva hlavní cíle, kterými jsou dosažení komunikativní kompetence žáků, tedy

Jazyková škola Uhříněves

schopnost komunikovat v osvojovaném cizím jazyce, a rozvoj schopnosti žáků učit se osvojovanému jazyku efektivně a uvažovat o vlastním.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Uhříněvsi
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola nejblíže Uhříněvsi
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice